Stenberg, Otto, arbetspapper

Stenberg, Otto, arbetspapper in Sverige
CountySverige
Source typeIndividual archive
InformationOtto Herman Stenberg, f. 1862, d. 1945,
blev underlöjtnant vid flottan 1883, löjtnant 1887, kapten 1894 och erhöll avsked sistnämnda år.
Han blev sedan lotslöjtnant och från år 1896
lotskapten och chef för Sundsvalls fördelning
samt från år 1899 chef för Göteborgs lotsfördelning (senare västra lotsdistriktet).

Arkivet omfattar 1 band och 2 buntar;
det förvarades i Riksarkivet från år 1937
(RA acc. 13/1937) resp. november 1940.
1948 kom det med Flottans arkiv till Krigs-
arkivet (KrA acc. 16/1948).
NADSE/KrA/00350823
Volume from Stenberg, Otto, arbetspapper
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Stenberg, Otto, arbetspapper Vol:3 Okänt    144 SEK
Stenberg, Otto, arbetspapper Vol:1 1350 - 1697    276 SEK
Stenberg, Otto, arbetspapper Vol:2 1637 - 1867    489 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 525 813

More info about our color images

  CartStart the program