Beredskapsverket, Avdelning 13

Beredskapsverket, Avdelning 13 in Sverige
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationUnder åren 1952 och 1953 inleddes vid försvarsstabens krigshistoriska avdelning ett arbete med att komplettera Beredskapsverket med en specialutredning gällande operationerna Rädda Danmark (RD) och Rädda Norge (RN), jämför inledningen. Material efterforskades i de centrala och regionala stabernas arkiv samt i någon mån på förbanden. Krigshistoriska avdelningens chef överstelöjtnant Börje Furtenbach gjorde bl a resor till militärbefälsstaberna. Av Furtenbachs handbrev 1952 och 1953 i krigshistoriska avdelningens arkiv framgår hur
insamlingsarbetet gick till (se t ex avdelningschefens handbrev serie F II volym 4 13/4, 15/4, 2/7, 4/7, 9/9, 11/9 1953). Avsikten tycks ha varit att handlingarna skulle återsändas sedan de skrivits av. I många fall har emellertid materialet blivit kvar vid avdelningen. I synnerhet gäller detta de centrala stabernas material.
Materialet bildar nu samlingen "Rädda Danmark, Rädda Norge". Vid ordningsarbetet i krigsarkivet har försök att återställa materialet i dess ursprungliga sammanhang inte gjorts. I vissa fall hade detta kunnat ske men för huvuddelen av handlingarna hade det varit i det närmaste omöjligt. Den sekundära proveniensen har alltså fått råda. Det torde dessutom ha ett forskningsvärde i sig att behålla den ordning mellan handlingarna som rått under så lång tid. Vissa proveniensundersökningar har emellertid gjorts och iakttagelser i samband härmed redovisas i den löpande förteckningen.
NADSE/KrA/0279013Ö
Volume from Beredskapsverket, Avdelning 13
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:10 Okänt    139 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:11 Okänt    376 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:2 1942 - 1945    129 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:4 1943    308 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:1 1944 - 1945    136 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:3 1944 - 1945    272 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:7 1944 - 1945    267 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:5 1945    322 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:6 1945    154 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:8 1945    320 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:9 1945    232 SEK
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:12 1945    294 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 525 813

More info about our color images

  CartStart the program