Karlshamns kämnärsrätt

Karlshamns kämnärsrätt in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typeKeamnaers (sv) court (sub city court)
InformationI Karlshamn hade, enligt Karlshamns stads historia I, åtminstone från 1666 funnits ett byting, en underdomstol framvuxen närmast efter de danska städernas mönster, under ledning av en byfogde.
På den kungl. resolution 1664-09-15, varigenom Bodekull fick stadsrättigheter, har emellertid påtecknats, att den upplästs på Bodekulla byting 1664-10-24. Bytinget finns sedan belagt t o m 1668-11-16. Vid Skånska kommissionens sammanträde i Karlshamn 1669 hade det dock upphört. Därvid framställdes önskemål om dess återupplivande men det fick ej omedelbart resultat. Åren 1672 och 1673 fanns emellertid en kämnärsrätt- en underdomstol enligt svenskt mönster. Dess "uppgift skulle vara att underlätta borgmästares och råds judiciella verksamhet genom att till avgörande upptaga en mängd mål, som i och för sig krävde varken större skarpsinninghet eller tid, men vilka genom sin talrikhet togo borgmästares och råds tid och kraft starkt i anspråk". Efter en tid upphörde dock kämnärsrättens verksamhet, vilken dock i maj 1675 på magistratets initiativ återupptogs. Kämnärsrätten upphörde i och med 1849 års utgång.

Kämnärsrättens arkiv är dåligt bevarat på 1600-talet, men därefter finns arkivet kvar i stor utsträckning. Den största luckan bland domböckerna efter 1600-talet infaller i början av 1700-talet (1721-1732). Serien, Inneliggande handlingar är bättre bevarad och uppvisar endast luckor för ett tiotal år under 1600-talet.
NADSE/LLA/10106
Volume from Karlshamns kämnärsrätt
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Karlshamns kämnärsrätt FI:1 1672 - 1700    229 SEK
Karlshamns kämnärsrätt AI:1 1673 - 1740    202 SEK
Karlshamns kämnärsrätt FI:2 1701 - 1712    231 SEK
Karlshamns kämnärsrätt AI:2 1709    118 SEK
Karlshamns kämnärsrätt AI:3 1711 - 1712    154 SEK
Karlshamns kämnärsrätt FI:3 1713 - 1717    295 SEK
Karlshamns kämnärsrätt AI:4 1717 - 1720    479 SEK
Karlshamns kämnärsrätt FI:4 1717 - 1721    297 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program