Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona

Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typeBarnhus
InformationI skrivelse till Kungl. Maj:t 1759-01-25 hemställde Kungl. Amiralitetskollegium om inrättande av ett amiralitetsbarnhus i Karlskrona. Bakgrunden härtill angavs vara behovet av folkökning, vilken skulle åstadkommas genom befrämjande av tidiga giftermål. Karlskrona hade en talrik men fattig amiralitetsstat. Fattiga föräldrar skulle få penningbidrag till barnens underhåll från dessas födelse till 12 års ålder. Barnen skulle dock inte inackorderas i skolan. Till finansieringen föreslogs bl.a. anslag ur vissa kassor, t.ex. krigsmanskassan, en årlig kollekt i amiralitetskyrkan samt avdrag på allas vid amiralitet tjänstgörande löner. För räkenskapernas förande skulle en "betjänt" anställas. Han skulle stå under uppsikt av inspektoren i amiralitetets krigsmanskassa. Inrättningen skulle tillhöra överkommissarieämbetets departement och stå under kollegii överinseende. Fullt färdig avsågs inrättningen kunna underhålla 100 barn. Man skulle dock starta med endast 50. Ovanstående hemställan godkändes i stort av konungen i brev 1760-01-08. Ur skolans reglemente och protokoll framgår bl.a. att befälhavande amiralen för rikets örlogsflotta var ordförande i barnhusskolans styrelse, att amiralitetetssuperintendenten var inspektor och att både pojkar och flickor fick undervisning i skolan. Sedan superintendent befattningen upphört skulle i stället amiralitetspastorn öva uppsikt över barnhusskolan. (Kungl. brev 1838-03-09). Enligt kungl. brev 1822-04-03 godkändes förslag om utvidgning av barnhusskolan. Den lancasterska undervisningsmetoden skulle införas och antalet platser ökas från 100 till 300. I samband härmed utökades skollokalerna. En tillbyggnad av skolan skedde också 1851. Vid sammanträde med barnhusstyrelsen 1850-09-25 ifrågasatte ordföranden om inte barnhusskolan, ifrån att vara amiralitetsstaternas enskilda, borde överflyttas till en folkskola för amiralitetsförsamlingen. Förslaget föll dock. 1863 fick amiralitetsförsamlingen rätt utse en medlem i styrelsen för barnhusskolan. I kungl. brev 1871-08-22 meddelades, att barnhusskolan från och med 1872 skulle utgöra amiralitetsförsamlingens folkskola. Dess reglemente från 1824 skulle upphöra och skolan förvaltas i enlighet med folkskolestadgan. Den verksamhet barnhuset bedrev förutom barnhusskolan avvecklades också vid denna tidpunkt. De i landsarkivet förvarade arkivalierna för barnhuset i Karlskrona utgöras till största delen av barnhuskassans räkenskaper, av vilka framgår, att kassan bedrev en omfattande låneverksamhet. Tidigare har barnhusets arkiv ingått i Karlskrona amiralitetsförsamlings arkiv. På grund av det mycket nära sambandet mellan amiralitetsbarnhusets och flottans förvaltning kan det vara svårt att utan en mycket ingående kännedom om förhållandena bestämma proveniensen i vissa fall. Detta gäller främst handlingarna i vol. E I:2.
NADSE/LLA/10701
Volume from Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona
  Övrigt

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Övrigt
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EII:1 1751 - 1801    238 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EI:1 1759 - 1806    153 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:1 1760 - 1761    100 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EI:2 1760 - 1871    297 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:2 1762    94 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:3 1763    85 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:4 1766    89 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:5 1767    91 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:6 1768    91 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:7 1769    92 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:8 1770    98 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:9 1771    98 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:10 1772    97 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:11 1773    89 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:12 1773    88 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:13 1774    91 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:14 1775    91 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:15 1777    104 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:16 1780    105 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:17 1781    114 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:18 1782    105 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:19 1783    98 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:20 1784    98 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:21 1785    97 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:1 1786    408 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:1 1787 - 1797    80 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:2 1788    400 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIb:1 1788 - 1817    132 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:3 1789    388 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:4 1790    332 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:5 1791    312 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:6 1792    341 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:7 1793    335 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:8 1794    305 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:9 1795    328 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:10 1796    412 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:11 1797    466 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:22 1797 - 1798    216 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DII:1 1797 - 1803    116 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:12 1798    395 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:13 1799    391 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:23 1799 - 1804    250 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:14 1800    354 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:15 1801    331 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:16 1802    346 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EII:2 1802 - 1809    231 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:17 1803    205 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:18 1804    197 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DII:2 1804 - 1815    143 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:19 1805    187 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:24 1805 - 1813    209 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:20 1806    198 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:21 1807    197 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona FI:1 1807 - 1871    204 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:22 1808    178 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:23 1809    183 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:2 1809 - 1939    204 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:24 1810    184 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EII:3 1810 - 1816    221 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:25 1811    162 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:26 1812    178 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:27 1813    174 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:28 1814    210 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:29 1815    173 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DII:3 1815 - 1827    144 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:30 1816    181 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:31 1817    156 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:3 1817 - 1872    189 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:32 1818    157 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:33 1820    166 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EII:4 1820 - 1859    191 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:34 1821    160 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:35 1822    171 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:36 1823    173 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:37 1824    189 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:38 1825    214 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIb:2 1825 - 1857    226 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:39 1826    180 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:40 1827    231 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:1 1827 - 1830    187 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DII:4 1827 - 1837    123 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIII:1 1827 - 1850    172 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIII:2 1827 - 1864    258 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:41 1828    220 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:42 1829    218 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:43 1830    174 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:44 1831    209 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:2 1831 - 1833    219 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:45 1832    198 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:46 1833    187 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:47 1834    192 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:3 1834 - 1836    192 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:48 1835    183 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:49 1836    167 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:50 1837    171 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:4 1837 - 1839    235 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:51 1838    198 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:52 1839    175 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:53 1840    178 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:5 1840 - 1841    215 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:54 1841    187 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIII:3 1841 - 1871    171 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:55 1842    166 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:6 1842 - 1844    241 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:56 1843    174 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:57 1844    171 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:58 1845    172 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:7 1845 - 1847    226 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:59 1846    168 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:4 1846 - 1869    109 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:60 1847    169 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:61 1848    166 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:8 1848 - 1850    207 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:62 1849    184 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:63 1850    193 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:64 1851    210 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:9 1851 - 1853    231 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:65 1852    135 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:66 1853    145 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:67 1854    171 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:10 1854 - 1855    185 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:68 1855    154 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:69 1856    152 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:11 1856 - 1857    174 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:70 1857    160 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:71 1858    150 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:12 1858 - 1859    188 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:72 1859 - 1860    231 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:73 1861    131 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:74 1862    157 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:75 1863    155 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:76 1864    161 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:77 1865    159 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:78 1866    169 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:79 1867    140 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:80 1868    153 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:81 1869    196 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:5 1869 - 1871    95 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:82 1870    199 SEK
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:83 1871    195 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 250 799

More info about our color images

  CartStart the program