Sjömanshuset i Karlshamn

Sjömanshuset i Karlshamn in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typeSjömanshus
InformationHISTORIK
1774-03-09 behandlades inför magistraten i Karlshamn för första gången frågan om ett sjömanshus inrättande i staden. 1774-11-21 kom frågan ånyo upp till behandling och 1774-11-26 fattades ett principbeslut om ett sjömanshus inrättande under förutsättning att redarna och skepparna själv bekostade detta. Även om någon direktion genom detta beslut inte trädde i omedelbar funktion, så bör likväl detta datum räknas som sjömanshusets i Karlshamn tillkomstdag.

Enligt Kungl. Majts. och rikets kommerskollegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Karlshamn att omfatta följande distrikt: Staden Karlshamn jämte Bräkne härad och Mörrums socken av Listers härad i Blekinge län samt Norrvidinge och Kinnevalds härader med staden Växjö i Kronobergs län.

Kungl. Majt. beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Sjömanshuset i Karlshamn berördes inte av detta beslut. Kommerskollegium förordnade i detta sammanhang den 22 juni 1939 att arkivalierna i de indragna sjömanshusen skulle med vissa i skrivelser till sjömanshusen angivna undantag efter utgången av juni 1939 överflyttas till de kvarvarande sjömanshusen. Således kom arkivalierna från sjömanshuset i Ronneby att överflyttas till sjömanshuset i Karlshamn. Enligt beslut av 1960 års riksdag (prop. 124, 2 LU 43 och 51, rskr 340) upphörde de 30 dåvarande sjömanshusen med sin verksamhet den 30 juni 1961. De ersattes då av helt statliga organ inordnade i den allmänna arbetsförmedlingen, fortfarande benämnda sjömanshus, ett antal statliga sjömansnämnder samt ett antal nytillskapade privata stiftelser. Det sista sammanträdet enligt den gamla organisationsformen hölls i Karlshamn 1961-06-28. Arkiven i de 1961 upphörda sjömanshusen avlämnades bl.a. så att sjömanshuset i Karlshamn erhöll arkivalierna från sjömanshusen i Karlskrona och Sölvesborg. (Enl. Kungl. sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961). Kungl. Maj:t förordnade, att sjömanshus från och med den 1 juli 1961 tillsvidare skulle finnas inrättat i bl. a. Karlshamn samt att sjömanshusdistriktet för Karlshamn skulle omfatta hela Blekinge län. Kungl. Maj:t förordnade om sjömanshusens nedläggande vid utgången av 1969 (prop. 1969:138, SU 161, rskr 352; regleringsbrev 1969-12-05). Vid denna tidpunkt åter- stod endast 16 st. av de ursprungliga sjömanshusen.
NADSE/LLA/10736
Volume from Sjömanshuset i Karlshamn
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:1 1780 - 1799    256 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:1 1780 - 1799  256 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:1 1780 - 1799  256 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:2 1793 - 1809    206 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:2 1793 - 1809  206 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:2 1793 - 1809  206 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:3 1806 - 1813    259 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:3 1806 - 1813  259 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:3 1806 - 1813  259 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:4 1813 - 1817    220 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:4 1813 - 1817  220 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:4 1813 - 1817  220 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:5 1815 - 1821    230 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:5 1815 - 1821  230 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:5 1815 - 1821  230 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EXII:1 1817 - 1900    412 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:1 1819 - 1870    196 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:6 1821 - 1823    175 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:6 1821 - 1823  175 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:6 1821 - 1823  175 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:7 1823 - 1826    162 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:7 1823 - 1826  162 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:7 1823 - 1826  162 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:8 1826 - 1828    144 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:8 1826 - 1828  144 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:8 1826 - 1828  144 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:9 1829 - 1831    166 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:9 1829 - 1831  166 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:9 1829 - 1831  166 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:10 1831 - 1833    143 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:10 1831 - 1833  143 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:10 1831 - 1833  143 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:11 1833 - 1835    174 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:11 1833 - 1835  174 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:11 1833 - 1835  174 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:12 1836 - 1838    148 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:12 1836 - 1838  148 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:12 1836 - 1838  148 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:13 1838 - 1840    130 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:13 1838 - 1840  130 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:13 1838 - 1840  130 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:14 1840 - 1842    134 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:14 1840 - 1842  134 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:14 1840 - 1842  134 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:15 1842 - 1844    120 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:15 1842 - 1844  120 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:15 1842 - 1844  120 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:16 1844 - 1847    162 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:16 1844 - 1847  162 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:16 1844 - 1847  162 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:1 1844 - 1872    72 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:1 1846 - 1872    64 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:2 1847 - 1849    107 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:17 1848 - 1855    171 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:17 1848 - 1855  171 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:17 1848 - 1855  171 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:3 1850 - 1858    178 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:18 1856 - 1859    118 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:18 1856 - 1859  118 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:18 1856 - 1859  118 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:4 1858 - 1861    102 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:19 1860 - 1863    132 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:19 1860 - 1863  132 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:19 1860 - 1863  132 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:5 1862 - 1870    153 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:20 1864 - 1869    137 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:20 1864 - 1869  137 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:20 1864 - 1869  137 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:21 1869 - 1872    142 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:21 1869 - 1872  142 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:21 1869 - 1872  142 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:6 1871 - 1880    202 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DII:1 1871 - 1902    183 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:2 1872    66 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIc:1 1872    33 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:3 1872 - 1873    69 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:4 1873    77 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:2 1873    57 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:22 1873 - 1876    103 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:22 1873 - 1876  103 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:22 1873 - 1876  103 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:5 1874    63 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:6 1874    65 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:3 1874    66 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:7 1875    62 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:8 1875    66 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:4 1875    58 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:5 1875    54 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:9 1876    69 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:10 1876    66 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:6 1876    69 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:11 1877    68 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:12 1877    61 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:7 1877    51 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:23 1877 - 1880    163 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:23 1877 - 1880  163 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:23 1877 - 1880  163 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:13 1878    66 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:14 1878    63 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:8 1878    75 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:1 1878 - 1895    243 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:15 1879    93 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:9 1879    72 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:16 1880    64 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:17 1880    69 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:10 1880    76 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:18 1881    55 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:19 1881    55 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:11 1881    66 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:24 1881 - 1884    165 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:24 1881 - 1884  165 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:24 1881 - 1884  165 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:7 1881 - 1887    157 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:20 1882    57 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:21 1882    55 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:12 1882    66 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:22 1883    58 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:23 1883    54 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:13 1883    58 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:14 1883    57 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:24 1884    60 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:25 1884    63 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:15 1884    66 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:16 1884    74 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:26 1885    76 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:27 1885    76 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:28 1885    79 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:17 1885    72 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:18 1885    78 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:19 1885    105 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:25 1885 - 1888    203 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:25 1885 - 1888  203 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:25 1885 - 1888  203 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:29 1886    69 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:30 1886    73 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:31 1886    97 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:20 1886    63 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:21 1886    67 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:22 1886    70 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:23 1886    73 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:24 1886    67 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:32 1887    75 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:33 1887    70 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:34 1887    68 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:25 1887    78 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:26 1887    75 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:27 1887    75 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:28 1887    79 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:29 1887    74 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:8 1887 - 1905    289 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:35 1888    85 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:36 1888    102 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:30 1888    69 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:31 1888    79 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:32 1888    94 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:33 1888    92 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:37 1889    85 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:38 1889    88 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:34 1889    94 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:26 1889 - 1892    199 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:26 1889 - 1892  199 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:26 1889 - 1892  199 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:39 1890    135 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:35 1890    136 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:40 1891    117 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:36 1891    120 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:41 1892    91 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:42 1892    102 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:37 1892    106 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:38 1892    108 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:43 1893    139 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:39 1893    115 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:27 1893 - 1898    199 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:27 1893 - 1898  199 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:27 1893 - 1898  199 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:44 1894    225 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:40 1894    196 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:45 1895    225 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:41 1895    249 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:46 1896    148 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:47 1896    130 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:42 1896    142 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:43 1896    135 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:2 1896 - 1902    332 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:48 1897    252 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:44 1897    209 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:49 1898    262 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:45 1898    166 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:28 1898 - 1901    213 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:28 1898 - 1901  213 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:28 1898 - 1901  213 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:50 1899    215 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:46 1899    212 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:51 1900    141 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:52 1900    133 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:53 1901    123 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:54 1901    136 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EXII:2 1901 - 1918    429 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:55 1902    136 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:56 1902    146 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:29 1902 - 1903    123 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:29 1902 - 1903  123 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:29 1902 - 1903  123 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:57 1903    145 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:58 1903    126 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:3 1903 - 1904    324 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:59 1904    108 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:60 1904    119 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:30 1904 - 1905    136 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:30 1904 - 1905  136 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:30 1904 - 1905  136 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:61 1905    112 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:62 1905    115 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:4 1905 - 1906    333 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:63 1906    106 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:64 1906    121 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:31 1906 - 1907    148 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:31 1906 - 1907  148 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:31 1906 - 1907  148 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:9 1906 - 1912    102 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:10 1906 - 1912    113 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:65 1907    175 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:5 1907 - 1908    322 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:66 1908    199 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:32 1908 - 1909    133 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:32 1908 - 1909  133 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:32 1908 - 1909  133 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:67 1909    197 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:6 1909 - 1910    360 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:68 1910    163 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:33 1910 - 1912    142 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:33 1910 - 1912  142 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:33 1910 - 1912  142 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:69 1911    152 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:7 1911    210 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:70 1912    94 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:71 1912    108 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:8 1912    240 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:34 1912 - 1913    131 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:34 1912 - 1913  131 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:34 1912 - 1913  131 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:12 1912 - 1924    109 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:11 1912 - 1925    102 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIV:1 1912 - 1929    249 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:72 1913    95 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:73 1913    104 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:9 1913    241 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:74 1914    94 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:75 1914    98 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:76 1914    99 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:10 1914    298 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:35 1914 - 1917    142 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:35 1914 - 1917  142 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:35 1914 - 1917  142 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:77 1915    106 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:78 1915    106 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:11 1915    323 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:79 1916    99 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:80 1916    112 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:12 1916    324 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:36 1916 - 1919    148 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:36 1916 - 1919  148 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:36 1916 - 1919  148 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:81 1917    113 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:82 1917    103 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:13 1917    265 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:83 1918    106 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:84 1918    97 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:14 1918    250 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:85 1919    104 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:86 1919    97 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:87 1919    97 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:15 1919    240 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EXII:3 1919 - 1939    406 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:88 1920    113 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:89 1920    134 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:16 1920    306 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:37 1920 - 1922    159 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:37 1920 - 1922  159 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:37 1920 - 1922  159 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:90 1921    119 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:91 1921    114 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:17 1921    255 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:92 1922    123 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:93 1922    136 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:18 1922    277 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:1 1922 - 1924    838 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:13 1922 - 1931    140 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:14 1922 - 1932    190 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:94 1923    126 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:95 1923    124 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:19 1923    314 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:38 1923 - 1925    229 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:38 1923 - 1925  229 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:38 1923 - 1925  229 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:96 1924    136 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:97 1924    118 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:20 1924    339 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:2 1924 - 1926    907 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:98 1925    166 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:21 1925    306 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:39 1925 - 1929    390 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:39 1925 - 1929  390 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:39 1925 - 1929  390 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:99 1926    125 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:100 1926    109 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:22 1926    326 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:3 1926 - 1928    777 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:101 1927    125 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:102 1927    119 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:23 1927    364 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:103 1928    117 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:104 1928    129 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:24 1928    372 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:4 1928 - 1930    857 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:105 1929    118 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:106 1929    115 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:25 1929    402 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:40 1929 - 1934    375 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:40 1929 - 1934  375 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:40 1929 - 1934  375 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:107 1930    118 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:108 1930    109 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:26 1930    400 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:5 1930 - 1931    840 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIV:2 1930 - 1945    277 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:109 1931    106 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:110 1931    103 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:27 1931    352 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:6 1931 - 1933    879 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:111 1932    159 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:28 1932    299 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:15 1932 - 1939    98 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:16 1932 - 1939    115 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:17 1932 - 1939    111 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DId:18 1932 - 1939    101 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:112 1933    158 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:29 1933    339 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:7 1933 - 1935    821 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:113 1934    159 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:30 1934    344 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:41 1934 - 1937    368 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:41 1934 - 1937  368 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:41 1934 - 1937  368 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:114 1935    158 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:31 1935    379 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:8 1935 - 1937    949 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:115 1936    103 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:116 1936    112 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:32 1936    407 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:117 1937    161 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:33 1937    456 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:9 1937 - 1939    934 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:42 1937 - 1941    339 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:42 1937 - 1941  339 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:42 1937 - 1941  339 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:118 1938    179 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:34 1938    396 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:10 1938 - 1963    399 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:11 1938 - 1963    343 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:119 1939    163 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:35 1939    544 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:12 1939 - 1940    715 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:120 1940    160 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:36 1940    496 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:13 1940 - 1941    652 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:121 1941    142 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:37 1941    465 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:14 1941 - 1942    693 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:43 1941 - 1945    362 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:43 1941 - 1945  362 SEK
See: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:43 1941 - 1945  362 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:122 1942    145 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EX:38 1942    408 SEK
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:15 1942 - 1944    750 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 902 184

More info about our color images

  CartStart the program