Sjömanshuset i Sölvesborg

Sjömanshuset i Sölvesborg in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typeSjömanshus
InformationHISTORIK

Uti nådigt brev från Kungl. Maj:t till kommerskollegium 1864-01-29 anbefalldes Kungl. kollegium att föranstalta om inrättande av sjömanshus uti var och en av de stapelstäder, där sådana saknades. Bland dess städer fanns Sölvesborg.

Den 9 mars 1864 kallade magistraten i Sölvesborg samtliga skeppsredare och kofferdikaptener till sammanaträde för att bilda ett sjömanshus, samt till föreståndare för detsamma välja två skeppsredare och en kofferdikapten. Vid valet tillföll de flesta rösterna skeppsredarna Nils Holm och Bror Otto Collén samt kofferdiskeppare Sven Nilsson. Skeppsredare Nils Holm kallade till sjömanshusdirekionens första sammanträde. Det hölls den 29 mars 1864.

Distrikten för de särskilda sjömanshusen är bestämda genom kommerskollegii kungörelse den 10 mars 1871. (SFS nr 10). Enligt kungörelsen kom sjömanshuset i Sölvesborg att omfatta följande distrikt; Staden Sölvesborg jämte Listers härad utom Mörrums socken i Blekinge län, samt Allbo härad i Kronobergs län.

Kungl. Maj:t beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Sjömanshuset i Sölvesborg berördes inte av detta beslut.

Kungl. Maj:t och rikets kommerskollegium upphörde vid årsskiftet 1955/1956 att utöva uppsikten över sjömanshusen i riket.

Enligt beslut av 1960 års riksdag upphörde de 30 dåvarade sjömanshusen med sin verksamhet den 30 juni 1961. De ersattes då av helt statliga organ inordnade i den allmänna arbetsförmedlingen, fortfarande benämnda sjömanshus, ett antal statliga sjömansnämnder samt ett antal nytillskapade privata stiftelser. Därvid indrogs 10 sjömanshus. Bland dessa fanns även sjömanshuset i Sölvesborg. Arkiven i de 1961 upphörda sjömanshusen skulle enligt Kungl. sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961 avlämnas så att arkivalierna vid sjömanshuset i Sölvesborg lämnades till sjömanshuset i Karlshamn.
NADSE/LLA/10744
Volume from Sjömanshuset i Sölvesborg
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:1 1864 - 1867    61 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:1 1864 - 1867  61 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:1 1864 - 1867  61 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:2 1868 - 1871    61 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:2 1868 - 1871  61 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:2 1868 - 1871  61 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:3 1871  57 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:3 1871    57 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:3 1871  57 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:3 1871  57 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:1 1871 - 1887    96 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:2 1871 - 1902    165 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:4 1872    52 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:4 1872  52 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:4 1872  52 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:5 1872 - 1874  73 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:5 1872 - 1874    73 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:5 1872 - 1874  73 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:5 1872 - 1874  73 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:6 1873 - 1874  70 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:6 1873 - 1874    70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:6 1873 - 1874  70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:6 1873 - 1874  70 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:7 1875 - 1876    72 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:7 1875 - 1876  72 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:7 1875 - 1876  72 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:1 1875 - 1900    186 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:8 1876  75 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:8 1876    75 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:8 1876  75 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:8 1876  75 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:9 1877 - 1878  102 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:9 1877 - 1878    102 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:9 1877 - 1878  102 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:9 1877 - 1878  102 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:10 1879  70 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:10 1879    70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:10 1879  70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:10 1879  70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:11 1880  65 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:11 1880    65 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:11 1880  65 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:11 1880  65 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:12 1881  68 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:12 1881    68 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:12 1881  68 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:12 1881  68 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:13 1882  78 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:13 1882    78 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:13 1882  78 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:13 1882  78 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:14 1883  72 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:14 1883    72 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:14 1883  72 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:14 1883  72 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:15 1884  66 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:15 1884    66 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:15 1884  66 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:15 1884  66 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:16 1885 - 1886  64 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:16 1885 - 1886    64 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:16 1885 - 1886  64 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:16 1885 - 1886  64 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:17 1886  64 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:17 1886    64 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:17 1886  64 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:17 1886  64 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:18 1887  73 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:18 1887    73 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:18 1887  73 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:18 1887  73 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:19 1888  70 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:19 1888    70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:19 1888  70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:19 1888  70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:20 1889 - 1890  93 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:20 1889 - 1890    93 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:20 1889 - 1890  93 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:20 1889 - 1890  93 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:21 1891  70 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:21 1891    70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:21 1891  70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:21 1891  70 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:22 1892  69 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:22 1892    69 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:22 1892  69 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:22 1892  69 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:23 1893  68 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:23 1893    68 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:23 1893  68 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:23 1893  68 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:24 1894 - 1895  111 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:24 1894 - 1895    111 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:24 1894 - 1895  111 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:24 1894 - 1895  111 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:25 1896  75 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:25 1896    75 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:25 1896  75 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:25 1896  75 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:26 1897  76 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:26 1897    76 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:26 1897  76 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:26 1897  76 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:27 1898  80 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:27 1898    80 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:27 1898  80 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:27 1898  80 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:28 1899  78 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:28 1899    78 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:28 1899  78 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:28 1899  78 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:29 1900  85 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:29 1900    85 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:29 1900  85 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:29 1900  85 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:30 1900 - 1901  73 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:30 1900 - 1901    73 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:30 1900 - 1901  73 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:30 1900 - 1901  73 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:2 1901 - 1902    179 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:31 1901 - 1902    101 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:31 1901 - 1902  101 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:31 1901 - 1902  101 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:1 1902    117 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:3 1902 - 1911    115 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:2 1903    121 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:32 1903 - 1904    130 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:32 1903 - 1904  130 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:32 1903 - 1904  130 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:3 1903 - 1905    193 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:3 1904    130 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:33 1904 - 1905    99 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:33 1904 - 1905  99 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:33 1904 - 1905  99 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:4 1905    140 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:34 1906    87 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:34 1906  87 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:34 1906  87 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:5 1906    139 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:4 1906 - 1909    220 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:35 1907    86 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:35 1907  86 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:35 1907  86 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:6 1907    129 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:36 1908    87 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:36 1908  87 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:36 1908  87 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:7 1908    143 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:37 1909    83 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:37 1909  83 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:37 1909  83 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:8 1909    150 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:38 1909 - 1910    89 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:38 1909 - 1910  89 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:38 1909 - 1910  89 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:9 1910    144 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:5 1910 - 1911    142 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:39 1911    102 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:39 1911  102 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:39 1911  102 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:10 1911    150 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:40 1912    109 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:40 1912  109 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:40 1912  109 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:11 1912    166 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:6 1912 - 1913    109 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:4 1912 - 1938    105 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:5 1912 - 1938    103 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:41 1913    121 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:41 1913  121 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:41 1913  121 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:12 1913    178 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:42 1914    117 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:42 1914  117 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:42 1914  117 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:13 1914    214 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:7 1914 - 1915    171 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:43 1915    124 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:43 1915  124 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:43 1915  124 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:14 1915    209 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:8 1916    169 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:44 1916    127 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:44 1916  127 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:44 1916  127 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:15 1916    212 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:45 1916 - 1918    96 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:45 1916 - 1918  96 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:45 1916 - 1918  96 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:9 1917    94 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:10 1917    109 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:16 1917    188 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:46 1917 - 1918    134 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:46 1917 - 1918  134 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:46 1917 - 1918  134 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:11 1918    125 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:12 1918    114 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:17 1918    180 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:13 1919    99 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:14 1919    111 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:15 1919    136 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:47 1919    135 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:47 1919  135 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:47 1919  135 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:18 1919    194 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:16 1920    139 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:17 1920    118 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:18 1920    120 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:48 1920    120 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:48 1920  120 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:48 1920  120 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:19 1920    225 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:19 1921    126 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:20 1921    148 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:49 1921    97 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:49 1921  97 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:49 1921  97 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:20 1921    171 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:21 1922    125 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:22 1922    121 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:23 1922    120 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:50 1922    103 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:50 1922  103 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:50 1922  103 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:21 1922    204 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:1 1922 - 1923    486 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:24 1923    121 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:25 1923    123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:26 1923    117 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:51 1923    106 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:51 1923  106 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:51 1923  106 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:22 1923    265 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:27 1924    131 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:28 1924    128 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:29 1924    139 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:52 1924    101 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:52 1924  101 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:52 1924  101 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:23 1924    271 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:2 1924 - 1925    580 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:30 1925    123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:31 1925    131 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:32 1925    155 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:53 1925    120 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:53 1925  120 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:53 1925  120 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:24 1925    252 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:33 1926    118 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:34 1926    126 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:35 1926    150 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:54 1926    108 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:54 1926  108 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:54 1926  108 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:25 1926    255 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:3 1926 - 1927    588 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:36 1927    118 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:37 1927    127 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:38 1927    175 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:55 1927    126 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:55 1927  126 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:55 1927  126 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:26 1927    280 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:39 1928    123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:40 1928    133 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:41 1928    154 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:56 1928    126 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:56 1928  126 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:56 1928  126 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:27 1928    299 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:4 1928 - 1929    649 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:42 1929    118 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:43 1929    118 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:44 1929    117 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:45 1929    107 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:57 1929    121 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:57 1929  121 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:57 1929  121 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:28 1929    313 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:46 1930    124 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:47 1930    123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:48 1930    154 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:5 1930    415 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:58 1930    122 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:58 1930  122 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:58 1930  122 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:29 1930    318 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:49 1931    130 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:50 1931    135 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:51 1931    135 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:6 1931    380 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:59 1931    122 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:59 1931  122 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:59 1931  122 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:30 1931    286 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:52 1932    126 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:53 1932    128 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:54 1932    134 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:60 1932    117 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:60 1932  117 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:60 1932  117 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:31 1932    286 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:7 1932 - 1933    637 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:55 1933    138 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:56 1933    123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:57 1933    155 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:61 1933    112 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:61 1933  112 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:61 1933  112 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:32 1933    252 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:58 1934    120 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:59 1934    124 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:60 1934    166 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:8 1934    372 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:62 1934    105 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:62 1934  105 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:62 1934  105 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:33 1934    297 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:61 1935    123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:62 1935    121 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:63 1935    161 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:9 1935    399 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:63 1935    123 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:63 1935  123 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:63 1935  123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:34 1935    324 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:64 1936    117 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:65 1936    121 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:66 1936    160 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:10 1936    405 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:64 1936    122 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:64 1936  122 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:64 1936  122 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:35 1936    336 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:67 1937    135 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:68 1937    114 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:69 1937    153 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:11 1937    499 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:65 1937    107 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:65 1937  107 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:65 1937  107 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:36 1937    376 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:70 1938    136 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:71 1938    150 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:72 1938    138 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:12 1938    480 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:66 1938    129 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:66 1938  129 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:66 1938  129 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:37 1938    373 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:73 1939    170 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:74 1939    136 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:75 1939    150 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:13 1939    285 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:14 1939    309 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:67 1939    119 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:67 1939  119 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:67 1939  119 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:38 1939    393 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:76 1940    141 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:77 1940    123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:78 1940    126 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:15 1940    430 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:68 1940    103 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:68 1940  103 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:68 1940  103 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:39 1940    307 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:79 1941    128 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:80 1941    123 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:81 1941    126 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:16 1941    370 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:69 1941    110 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:69 1941  110 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:69 1941  110 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:40 1941    311 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:82 1942    148 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:83 1942    138 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:84 1942    104 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:17 1942    347 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:70 1942    102 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:70 1942  102 SEK
See: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:70 1942  102 SEK
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:41 1942    298 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program