Östra häradshäkte

Östra häradshäkte in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typePrison archives
InformationÖstra härad i Blekinge var förenat till en domsaga med Medelstad 1683-1848, med undantag av åren 1756-1762, dessutom med Bräkne och Lister 1695-1771. Till följd av kungl. brev 8 februari 1834 utgjorde Östra härad egen domsaga från 1848. Tinssttälle var före 1608 Lyckå, 1608-1660 Kristianopel, 1660-1680 Jämjö, därefter Lyckeby.

Under åren 1792-1850 hölls ting i Anckarsvärds hus i Lyckeby. Ett nytt tingshus byggdes 1850. Häktet uppgavs vara i gott skick i slutet av 1700-talet. (Se kronofogdens i Blekinge östra och Medelsta fögderi arkiv G IV: 1.)

Arkivet omfattar fångförteckinigar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Blekinge landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med gallringar överlämnade Göta hovrätt och hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Bräkne häradshäktes arkiv Ö 2:1-3.)


Litteratur:

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895) sid. 303.

John Carleman: "Lyckeby forna tingshus" (i Blekinge Hembygdsförbunds årsbok 1924) sid. 169-170.

Ove Offerman: Lyckeby i svunnen tid (1953) sid. 94-95 och 118 not.
NADSE/LLA/10301
Volume from Östra häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Östra häradshäkte Ö:1 1800 - 1816    276 SEK
Östra häradshäkte Ö:2 1817 - 1823    267 SEK
Östra häradshäkte Ö:3 1824 - 1830    250 SEK
Östra häradshäkte Ö:4 1831 - 1839    241 SEK
Östra häradshäkte Ö:5 1840 - 1847    300 SEK
Östra häradshäkte Ö:6 1848 - 1894    271 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 250 799

More info about our color images

  CartStart the program