Ronneby stadshäkte

Ronneby stadshäkte in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typePrison archives
InformationRonneby köping fick stadsrättigheter genom kungl. brev 12 december 1879 och 27 januari 1882 vari förordnades att staden skulle i judiciellt hänseende skulle skiljas från Medelstads härad och i stället lyda under egen rådhusrätt och magistrat. Till rådhus inköptes Medelstads tidigare tingshus. Detta brann nyårsnatten 1888 och ett nytt rådhus stod färdigt 1890.

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar har förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna sändes in månadsvis till Blekinge landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen.

I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Bräkne häradshäktes arkiv Ö 2:2-3.)

LITTERATUR:

O. Ingstad: Bidrag till Ronneby stads historia (1915) sidorna 181 och 185-187.
NADSE/LLA/10280
Volume from Ronneby stadshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Ronneby stadshäkte Ö:1 1886 - 1906    85 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program