Karlshamn stadshäkte

Karlshamn stadshäkte in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typePrison archives
InformationVid slutet av 1700-talet förvarade Karlshamn större brottslingar under fånghuset och i en välvd källare under rådhuset som var byggt 1682, mindre brottslingar däremot bredvid fångvaktarens bostad. Jämlikt kungl. brev 17 juli 1850 och 27 oktober 1853 blev det nya kronohäktet i Karlshamn 1854 förvaringsfängelse för stadens fångar jämte fångar från Bräkne, Lister och Sölvesborg.

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Blekinge landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med gallringar överlämnade Göta hovrätt och hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet.

Litteratur

Sigfrid Wieselgren:
Sveriges fängelser och fångvård... (1895) sid. 303.

N. H. Sjöborg:
Utkast till Blekinges Historia och Beskrifning. Förra delen (1792) sid. 304.
NADSE/LLA/10255
Volume from Karlshamn stadshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Karlshamn stadshäkte Ö:1 1800 - 1825    242 SEK
Karlshamn stadshäkte Ö:2 1826 - 1839    262 SEK
See: Karlshamns rådhusrätt och magistrat DVII:1 1835 - 1847  59 SEK
Karlshamn stadshäkte Ö:3 1840 - 1853    154 SEK
See: Karlshamns rådhusrätt och magistrat DVII:2 1848 - 1852  46 SEK
See: Karlshamns rådhusrätt och magistrat DVII:3 1851 - 1853  46 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 250 799

More info about our color images

  CartStart the program