Sölvesborgs stadshäkte

Sölvesborgs stadshäkte in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typePrison archives
InformationPå 1600-talet förvarades fångar på slottet i Sölvesborg. I slutet av 1700-talet byggdes ett fånghus för staden. Ett nytt stadshäkte stod färdigt 1826 och revs 1901. Genom kungl. brev 27 oktober 1853 blev det nybyggda kronohäktet i Karlshamn året efter förvaringsfängelse också för Sölvesborg.

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar har förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna sändes in månadsvis till Blekinge landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitie kanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Bräkne häradshäktes arkiv Ö 2:1-3.)


LITTERATUR:

"Ett 'fånghus' i Sölvesborg i slutet av 1700-talet" (i Blekinge Hembygdsförbunds årsbok 1932) sidorna 214-215.

Aug. Hallenberg: "Från 1600-talets Blekinge under danskt välde" (i Blekingeboken 1939) sidan 79.

Rut Liedgren: I Sölvesborg på 1800-talet (1974) sidorna 224-226.
NADSE/LLA/10286
Volume from Sölvesborgs stadshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Sölvesborgs stadshäkte Ö:1 1840 - 1854    208 SEK
Sölvesborgs stadshäkte Ö:2 1855 - 1906    356 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program