Medelstads häradshäkte

Medelstads häradshäkte in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typePrison archives
InformationMedelstads härad i Blekinge var förenat till en domsaga med Östra härad 1683-1848, dessutom med Bräkne och Lister 1695-1770 med undantag av åren 1756-1762 då det utgjorde egen domsaga liksom efter 1848 till följd av kungl. brev 8 februari 1834. Medelstads tingställe var Ronneby.

Tingshuset låg på 1800-talet vid södra gränsen av Rådhusparken i Ronneby. Enligt en berättelse från landshövdingen bestod häradshäktet vid 1700-talets slut av två rum över jord och två under, de senare osunda och vintertid så kalla att fångarna måste sändas till Karlskrona. (Se kronofogdens i Blekinge Östra och Medelsta fögderi arkiv G IV:1.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar har förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Blekinge landskansli för vidare befodran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Bräkne häradshäktes arkiv Ö 2:1-3.)

LITTERATUR:

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895) sidan 303.

O. Ingstad: Bidrag till Ronneby stads historia (1915) sidorna 186-187.
NADSE/LLA/10274
Volume from Medelstads häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Östra häradshäkte Ö:1 1800 - 1816  276 SEK
See: Östra häradshäkte Ö:2 1817 - 1823  267 SEK
See: Östra häradshäkte Ö:3 1824 - 1830  250 SEK
See: Östra häradshäkte Ö:4 1831 - 1839  241 SEK
Medelstads häradshäkte Ö:1 1840 - 1847    252 SEK
Medelstads häradshäkte Ö:2 1848 - 1856    282 SEK
Medelstads häradshäkte Ö:3 1857 - 1889    258 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program