Listers häradshäkte

Listers häradshäkte in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typePrison archives
InformationListers härad i Blekinge var 1683-1770 förenat med Bräkne till en domsaga som 1695 utökades med Medelstads och Östra härader. Medelstad bildade dock egen domsaga 1756-1762 och bröts ut 1771 tillsammans med Östra härad med stöd av kungl. brev 27 mars 1770. Jämlikt Kungl. Maj:ts förordning 8 februari 1834 utgjorde Bräkne och Lister från och med 1849 var sin domsaga. Lister hade huvudsakligen tingsställe i Norje. Genom kungl. brev 2 augusti 1901 blev dock rådhuset i Karlshamn tingsställe vid rannsakningar i brottmål.

Vid slutet av 1700-talet delade Lister tingshus med Bräkne i Karlshamn. Därefter byggdes ett tingshus av sten i Norje och 1854 ett nytt häradshäkte med 12 celler som enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse för Blekinge 1851-1855 oftast stod tomt och endast begagnades då rannsakningsfångar under pågående ting fördes dit från Karlshamn.
Till följd av kungl. brev 27 oktober 1853 blev Karlshamns nya kronohäkte nämligen 1854 förvarings-
fängelse för Lister jämte Bräkne, Karlshamn och Sölvesborg. (Se Listers häradsrätts arkiv K I:1.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Blekinge landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Bräkne härads häktes arkiv Ö 2:1-2.)


Litteratur

Agnes Wirén: "Tre häradshövdingar" (i Bräkne-Hoby. En sockenbok... utg. av Folke Wirén, 1964) sid. 332.

Wilh. Penser: "Lister härads avrättsplats i Norje..." (i Blekingeboken 1944) sid. 74-89.

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård...(1895) sid. 303.
NADSE/LLA/10267
Volume from Listers häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Bräkne häradshäkte Ö1:1 1800 - 1817  333 SEK
See: Bräkne häradshäkte Ö1:2 1818 - 1825  259 SEK
See: Bräkne häradshäkte Ö1:3 1826 - 1833  242 SEK
See: Bräkne häradshäkte Ö1:4 1834 - 1839  179 SEK
Listers häradshäkte Ö:1 1840 - 1850    219 SEK
Listers häradshäkte Ö:2 1851 - 1873    258 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program