Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona

Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typePrison archives
InformationKriminalvårdsanstaltens arkiv i Karlskrona omfattar handlingar från början av 1800-talet till 1992 till och med kronohäktets tid. Det finns exempelvis månadsförteckningar över fångar i Stads- och Rådhushäktet med främmande proveniens från 1800 och framåt, fångrullor, kyrkoböcker och inkomna handlingar från 1840-talet och framåt, dagrapporter, verkställda utslag och räkenskaper från 1850-talet och framåt, samt en del av andra serier av senare datum. Fångrullorna före år 1907 levererades till landsarkivet 1922. Stora delar av arkivet levererades 1982. 1993 i samband med nedläggningen, levererades återstoden. Den lokala och regionala fångvårdsanstalten för stadens och länets fångar i Karlskrona kan dateras till tiden för stadens grundläggning år 1680. Från början förvarades också civila fångar i flottans corps de garde på Lindelholmen. På 1690-talet fanns intill rådskammare som dock saknande eldstad och således inte fungerade vintertid. År 1707 beslöts att ett fängelse skulle byggas men det blev inte av och fångarna fick hålla till godo med en träkoja på Möllebacken. Först när det nya rådhuset byggdes på 1730-talet fick fångvården lämpligare lokaler. Kring mitten av 1700-talet fanns också ett spinnhus för lösdrivare. Annars var det huvudsakligen rannsakningsfångar som skulle förvaras i äldre tid och efter den stora branden år 1790 förvarades de dels tillsamman med fästningsfångarna, del i ett gråstensvalv vid amiralitetsvakten. Om länsfångarna heter det i Kungl. befallningshavandes femårsberättelse för Blekinge 1828-1832: "Något särskilt i Länsfängelse för förbrytare af mankönet finnes icke; utan till följe af en äldre föreskrift inrymmas alla sådana länets fångar uti flottans häkten samt förvarar der, tillsammans med flottans arrestanter, af Garnisons-manskapet, under Place-Majorens och Commendantens inseende. Länets fångar af Qvinnkönnet, äfvensom bysatte personer, förvaras uti dertill inrättade rum i Stadens Rådhus-byggnad, utan att Staden derföre njuter någon ersättning och utan att kändt är varifrån denna förbindelse sig härleder". Genom en nybyggnad av högvakten i mitten av 1820-talet fick de manliga länsfångarna tillgång till ett större och mindre rum i Amiralitetshäktet. För kvinnliga länsfångar stod tre rum till förfogande i rådhushäktet dessutom två för bysatta personer. Ett särskilt bysättningshäkte inrättades år 1847 och den 1 augusti 1851 öppnades det nybyggda länsfängelset med 90 ljusa och 5 mörka celler. Länsfängelset blev straffängelse 1911, kronohäkte 1938, anstalt för i huvudsak vanligt fångförvar 1947 och lokalanstalt 1974 under namnet Kriminalvårdsanstalten. Anstalten lades ner 1992-06-30. Litteratur: Janrik Bromé: Karlskrona stads historia... del 1, 1680-1790 (1930), sid 483 ff. Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895), sid 263, 303, 418. Ulrik Leander: En fängelsedirektörs minnen (1937). Landsarkivet i Lund: Domstolarnas, städernas och fångvårdsanstalternas arkiv i Skåne, Halland och Blekinge, del 1, (1987), sid 310 ff.
NADSE/LLA/10257
Volume from Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona
  Church records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Church records
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:1 1843 - 1860    115 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:2 1844 - 1851    173 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:3 1851 - 1856    169 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:4 1857 - 1860    165 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:5 1860 - 1864    165 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:6 1864 - 1869    158 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:7 1869 - 1879    267 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:8 1877 - 1884    202 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:9 1885 - 1889    210 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:10 1890 - 1896    225 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:11 1897 - 1902    210 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:12 1902 - 1907    211 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:13 1907 - 1911    213 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:14 1911 - 1916    209 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:15 1916 - 1917    219 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:16 1917 - 1920    213 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:17 1920 - 1928    201 SEK
Remaining documents
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:1 1800 - 1818    292 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:2 1819 - 1825    324 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4B:1 1824 - 1826    226 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:3 1826 - 1830    237 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4B:2 1827 - 1829    234 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:1 1830 - 1837    435 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:4 1831 - 1835    196 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:2 1836 - 1839    76 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:3 1838 - 1842    342 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:4 1840 - 1842    119 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B6:1 1841 - 1900    417 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AA:1 1842 - 1850    141 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:1 1843    176 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:5 1843 - 1845    381 SEK
See: Centralfängelset i Karlskrona D3CB:1 1843 - 1847  181 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:5 1843 - 1851    205 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:2 1844    156 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:3 1845    197 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:4 1846 - 1847    222 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:6 1846 - 1850    142 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:7 1846 - 1850    810 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:5 1847 - 1849    238 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:6 1850 - 1851    198 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:1 1850 - 1852    126 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AD:1 1851 - 1852    249 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:1 1851 - 1864    135 SEK
See: Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:1 1851 - 1887  135 SEK
See: Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:2 1851 - 1887  136 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B6:2 1851 - 1920    455 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:2 1852 - 1853    120 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:3 1853 - 1854    106 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:4 1854 - 1855    138 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:5 1855 - 1858    271 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B2C:1 1855 - 1908    127 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:6 1858 - 1860    201 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:7 1860 - 1861    145 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BB:1 1861 - 1887    281 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:8 1862 - 1863    159 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:9 1863 - 1864    147 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:10 1865 - 1866    211 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:2 1865 - 1878    136 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:11 1867    155 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:12 1868    210 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:13 1869    245 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:14 1870    179 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:15 1871    179 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:16 1872    174 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:17 1873    184 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:18 1874    159 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:19 1875    191 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:20 1876    198 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:21 1877    250 SEK
See: Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BB:1 1877 - 1916  281 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:22 1878    204 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:3 1878 - 1889    103 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:23 1879    249 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:24 1880    242 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:25 1881    228 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:26 1882    209 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:27 1883    184 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AD:2 1883 - 1912    198 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:28 1884    203 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:29 1885    181 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:30 1886    158 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:31 1887    196 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:32 1888    209 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:33 1889    178 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:4 1889 - 1900    168 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:34 1890    187 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:35 1891    186 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:36 1892    169 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:37 1893    172 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:38 1894    200 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:39 1895    162 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:40 1896    171 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:41 1897    145 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:42 1898    131 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:43 1899    179 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:44 1900    208 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:45 1901    211 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:5 1901 - 1924    267 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:46 1902    195 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:47 1903    210 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:48 1904    216 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:49 1905    206 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:50 1906    210 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:51 1907    190 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:52 1908    190 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:53 1909    195 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:54 1910    220 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:55 1911    160 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:56 1912    247 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:57 1913    212 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AD:3 1913 - 1942    106 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:58 1914    202 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:59 1915    232 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:60 1916    218 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:61 1917    224 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:62 1918 - 1919    244 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:63 1919    120 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:64 1920    141 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:65 1921    150 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:66 1922    151 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:67 1923    154 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:68 1924    156 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:69 1925    148 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:70 1926    147 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:71 1927    160 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:72 1928    181 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2CA:1 1928 - 1933    328 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:73 1929    176 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:74 1930    167 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:75 1931    154 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:76 1932    177 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:77 1933    153 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:78 1934    151 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2CA:2 1934 - 1939    324 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:79 1935    127 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:80 1936    121 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:81 1937    139 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:82 1938    142 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:83 1939 - 1940    153 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:84 1940 - 1941    123 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program