Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län in Västernorrlands län
CountyVästernorrlands län
ProvinceÅngermanland, has belonged to: Medelpad
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län
  Archive list
Court records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Archive list
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län ArkivförteckningVn:1 - 1845    110 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 - 1849  90 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 1645 - 1669  39 SEK
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3137 1655 - 1656  310 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3156 1674  618 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1676 - 1677  718 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIa:14 1678 - 1688  532 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1680 - 1681  424 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3467 1680 - 1681    410 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3468 1681    511 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3469 1682    540 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3470 1683    617 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3471 1684    769 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3472 1685    732 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3473 1686    600 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3474 1687    748 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3475 1688    673 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3477 1689    482 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3479 1690    591 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3480 1691    343 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3481 1691    304 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3482 1694    234 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3483 1698    688 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:348 1698 - 1699    140 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:748 1698 - 1708    360 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3484 1699    164 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3485 1700    246 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3487 1701    718 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3486 1701 - 1702    219 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3488 1702    714 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3489 1703    1213 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3490 1704    108 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3491 1704    1182 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:349 1704 - 1709    456 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3492 1705    289 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3493 1706    364 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3494 1707    379 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3495 1708    318 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3496 1709    408 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:749 1709 - 1713    327 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3497 1710    341 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:350 1710 - 1716    397 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIa:36 1718   
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3566 1763    581 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:763 1774 - 1775    433 SEK
Remaining documents
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

NUMBER OF IMAGES

85 704 789

More info about our color images

  CartStart the program