Ronneby rådhusrätt och magistrat

Ronneby rådhusrätt och magistrat in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typeCity court
AliasRonneby stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv
InformationRonnebys äldsta kända privilegiebrev är från 1387. Staden förstördes helt år 1564 under nordiska sjuårskriget. Inga handlingar av äldre datum än 1634 finns bevarade i stadens arkiv. I samband med Karlskronas anläggning 1680 befalldes Ronnebys borgare att överflytta dit och Ronneby förlorade sina stadsrättigheter. Ronneby blev lydköping till Karlskrona vilket innebar att endast de som var besuttna borgare i Karlskrona hade rätt att hålla bod och idka köpenskap i Ronneby. Hantverkare i Ronneby skulle tillhöra skrå i Karlskrona. Ronneby blev en by på landsbygden.

Judiciellt hörde Ronneby under åren 1679 t.o.m. 1881 till Medelstads häradsrätt vars tingsställe låg i Ronneby.

År 1879 erhöll Ronneby åter stadsrättigheter som började tillämpas 1882-12-01.

Endast en dombok från åren 1634-1640 finns bevarad i stadsarkivet från Ronnebys föregående tid som stad, avskriven i boken "Ronneby stad...".
NADSE/LLA/10185
Volume from Ronneby rådhusrätt och magistrat
  Court records
Inventory of the estate
Journals
Title deed journals
Mortgage journals
Tax/census records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:1 1634 - 1640    146 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län 1663 -   
Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:16 1897    404 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:48 1929    575 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:1 1882 - 1889    271 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:2 1890 - 1894    302 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:3 1895 - 1899    208 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:4 1900 - 1904    304 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:5 1905 - 1909    348 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:6 1910 - 1914    273 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:7 1915 - 1919    314 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:8 1920 - 1924    286 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:9 1925 - 1929    324 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:10 1930 - 1935    559 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:11 1936 - 1940    627 SEK
Ronneby rådhusrätt och magistrat FIa:12 1941 - 1943    766 SEK
Journals
See: Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:16 1897  404 SEK
Title deed journals
See: Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:16 1897  404 SEK
Mortgage journals
See: Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:16 1897  404 SEK
Tax/census records
Ronneby rådhusrätt och magistrat HIIa:24 1941    252 SEK
Remaining documents
See: Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:16 1897  404 SEK
See: Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:16 1897  404 SEK
See: Ronneby rådhusrätt och magistrat AI:16 1897  404 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 250 799

More info about our color images

  CartStart the program