Listers häradsrätt

Listers häradsrätt in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typeDistrict court
InformationI Listers häradsrätt ingick (1663-1949 om ej annat anges):

Elleholm
Gammalstorp
Jämshög; förr även Gemsjö eller Giemsiö (1639 överfördes socknen från Villands till Listers härad)
Kyrkhult (1865 utbrutet ur Jämshög)
Mjällby; förr även Mellby
Mörrum (före 1885 tillhörde delarna Vekerum och Rävabygget Bräkne härad)
Olofströms kbfd * (bildad 1940 inom Jämshögs församling)
Sölvesborg **
Ysane

* kbfd = kyrkobokföringsdistrikt
** Sölvesborgs församling var 1868-1950 uppdelad på stadsförsamling och landsförsamling.
NADSE/LLA/10038
Volume from Listers häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Listers häradsrätt AIa:1 1663 - 1667    230 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län 1668 -   
Listers häradsrätt AIa:2 1669 - 1671    171 SEK
Listers häradsrätt AIa:3 1676 - 1683    265 SEK
Listers häradsrätt AIa:20 1745    295 SEK
Listers häradsrätt AIa:21 1746    295 SEK
Listers häradsrätt AIa:22 1747    301 SEK
Listers häradsrätt AIa:23 1748    304 SEK
Listers häradsrätt AIa:24 1749    250 SEK
Listers häradsrätt AIa:25 1751    254 SEK
Listers häradsrätt AIa:26 1752    301 SEK
Listers häradsrätt AIa:46 1785    387 SEK
Listers häradsrätt AIa:47 1786    226 SEK
Listers häradsrätt AIa:48 1787    237 SEK
Listers häradsrätt AIa:57 1796    430 SEK
Listers häradsrätt AIa:58 1797    403 SEK
Listers häradsrätt AIa:74 1813    729 SEK
Listers häradsrätt AIa:75 1814    810 SEK
Listers häradsrätt AIa:82 1820    924 SEK
Listers häradsrätt AIa:89 1827    1503 SEK
Listers häradsrätt AIa:93 1831    1263 SEK
Listers häradsrätt AIa:94 1832    1515 SEK
Listers häradsrätt AIa:95 1833    1279 SEK
Listers häradsrätt AIa:96 1834    1173 SEK
Listers häradsrätt AIa:97 1835    1503 SEK
Listers häradsrätt AIa:98 1836    1449 SEK
Listers häradsrätt AIa:102 1840    1528 SEK
Listers häradsrätt AIa:103 1841    1632 SEK
Listers häradsrätt AIa:104 1842    1518 SEK
Listers häradsrätt AIa:105 1843    1468 SEK
Listers häradsrätt AIa:109 1847    520 SEK
Listers häradsrätt AIa:110 1847    499 SEK
Listers häradsrätt AIa:111 1847    378 SEK
Listers häradsrätt AIa:115 1849    467 SEK
Listers häradsrätt AIa:116 1849    483 SEK
Listers häradsrätt AIa:117 1849    692 SEK
Listers häradsrätt AIa:120 1850    525 SEK
Listers häradsrätt AIa:121 1851    602 SEK
Listers häradsrätt AIa:122 1851    715 SEK
Listers häradsrätt AIa:123 1851    711 SEK
Listers häradsrätt AIa:124 1852    820 SEK
Listers häradsrätt AIa:125 1852    747 SEK
Listers häradsrätt AIa:156 1862    364 SEK
Listers häradsrätt AIa:170 1867    392 SEK
Listers häradsrätt AIa:171 1867    361 SEK
Listers häradsrätt AIa:172 1868    351 SEK
Listers häradsrätt AIa:187 1873    546 SEK
Listers häradsrätt AIa:188 1873    291 SEK
Listers häradsrätt AIa:227 1893    437 SEK
Listers häradsrätt AIa:228 1893    331 SEK
Listers häradsrätt AIa:232 1895    334 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Listers häradsrätt FII:1 1725 - 1769    544 SEK
Listers häradsrätt FII:2 1748 - 1830    244 SEK
Listers häradsrätt FII:3 1770 - 1779    587 SEK
Listers häradsrätt FII:4 1780 - 1785    580 SEK
Listers häradsrätt FII:5 1786 - 1791    537 SEK
Listers häradsrätt FII:6 1792 - 1796    556 SEK
Listers häradsrätt FII:7 1797 - 1800    496 SEK
See: Listers häradsrätt AIIIa:2 1799 - 1826  240 SEK
Listers häradsrätt FII:8 1800 - 1804    526 SEK
Listers häradsrätt FII:9 1805 - 1808    542 SEK
Listers häradsrätt FII:10 1809 - 1811    690 SEK
Listers häradsrätt FII:11 1812 - 1815    625 SEK
See: Listers häradsrätt AIIIa:3 1815 - 1855  301 SEK
Listers häradsrätt FII:12 1816 - 1818    549 SEK
Listers häradsrätt FII:13 1819 - 1821    564 SEK
Listers häradsrätt FII:14 1822 - 1824    455 SEK
Listers häradsrätt FII:15 1825 - 1828    708 SEK
Listers häradsrätt FII:16 1829 - 1832    621 SEK
Listers häradsrätt FII:17 1831 - 1850    204 SEK
Listers häradsrätt FII:18 1833 - 1836    606 SEK
Listers häradsrätt FII:19 1837 - 1838    400 SEK
Listers häradsrätt FII:20 1839 - 1840    349 SEK
Listers häradsrätt FII:21 1841 - 1842    382 SEK
Listers häradsrätt FII:22 1843 - 1845    439 SEK
Listers häradsrätt FII:23 1846 - 1848    510 SEK
Listers häradsrätt FII:24 1849 - 1850    349 SEK
Listers häradsrätt FII:25 1851 - 1852    401 SEK
Listers häradsrätt FII:26 1853 - 1854    433 SEK
Listers häradsrätt FII:27 1855 - 1856    398 SEK
Listers häradsrätt FII:28 1857 - 1858    660 SEK
Listers häradsrätt FII:29 1859 - 1860    444 SEK
Listers häradsrätt FII:30 1861 - 1863    617 SEK
Listers häradsrätt FII:31 1864 - 1866    675 SEK
Listers häradsrätt FII:32 1867 - 1869    719 SEK
Listers häradsrätt FII:33 1870 - 1872    577 SEK
Listers häradsrätt FII:34 1873 - 1875    601 SEK
Listers häradsrätt FII:35 1876 - 1878    594 SEK
Listers häradsrätt FII:36 1878 - 1881    561 SEK
Listers häradsrätt FII:37 1882 - 1884    542 SEK
Listers häradsrätt FII:38 1885 - 1886    394 SEK
Listers häradsrätt FII:39 1887 - 1888    406 SEK
Listers häradsrätt FII:40 1889 - 1891    514 SEK
Listers häradsrätt FII:41 1892 - 1893    409 SEK
Listers häradsrätt FII:42 1894 - 1895    377 SEK
Listers häradsrätt FII:43 1896 - 1898    501 SEK
Listers häradsrätt FII:44 1899 - 1900    359 SEK
Listers häradsrätt FII:45 1901 - 1902    319 SEK
Listers häradsrätt FII:46 1903 - 1904    393 SEK
Listers häradsrätt FII:47 1905 - 1907    495 SEK
Listers häradsrätt FII:48 1908 - 1909    322 SEK
Listers häradsrätt FII:49 1910 - 1911    340 SEK
Listers häradsrätt FII:50 1912 - 1913    411 SEK
Listers häradsrätt FII:51 1914 - 1915    500 SEK
Listers häradsrätt FII:52 1916 - 1918    511 SEK
Listers häradsrätt FII:53 1919 - 1920    450 SEK
Listers häradsrätt FII:54 1921 - 1922    352 SEK
Listers häradsrätt FII:55 1923 - 1924    687 SEK
Listers häradsrätt FII:56 1925 - 1926    482 SEK
Listers häradsrätt FII:57 1927 - 1930    919 SEK
Listers häradsrätt FII:58 1931 - 1933    664 SEK
Listers häradsrätt FII:59 1934 - 1936    692 SEK
Listers häradsrätt FII:60 1937 - 1939    751 SEK
Listers häradsrätt FII:61 1940 - 1941    438 SEK
Listers häradsrätt FII:62 1942 - 1943    498 SEK
Listers häradsrätt FII:63 1944 - 1945    502 SEK
Listers häradsrätt FII:64 1946 - 1947    624 SEK
Listers häradsrätt FII:65 1948 - 1949    530 SEK
Estate inventory registers
Listers häradsrätt BouReg:1 1725 - 1850    186 SEK
Remaining documents
Listers häradsrätt CIVca:1 Okänt    202 SEK
Listers häradsrätt CIVca:2 Okänt    152 SEK
Listers häradsrätt FIa:1 1697 - 1800    214 SEK
Listers häradsrätt AIb:1 1700 - 1840    93 SEK
Listers häradsrätt FIa:2 1715 - 1722    308 SEK
Listers häradsrätt FIa:3 1721 - 1723    217 SEK
Listers häradsrätt FIa:4 1724 - 1726    200 SEK
Listers häradsrätt FIa:5 1741 - 1742    315 SEK
Listers häradsrätt FIa:6 1743 - 1744    190 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:20 1745  295 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:20 1745  295 SEK
Listers häradsrätt FIa:7 1745 - 1746    261 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:21 1746  295 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:21 1746  295 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:21 1746  295 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:22 1747  301 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:22 1747  301 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:23 1748  304 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:23 1748  304 SEK
Listers häradsrätt AIb:2 1748 - 1796    369 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:24 1749  250 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:24 1749  250 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:25 1751  254 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:25 1751  254 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:26 1752  301 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:26 1752  301 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:48 1787  237 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:58 1797  403 SEK
Listers häradsrätt AIb:3 1797 - 1803    339 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:74 1813  729 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:75 1814  810 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:82 1820  924 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:89 1827  1503 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:93 1831  1263 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:94 1832  1515 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:95 1833  1279 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:96 1834  1173 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:96 1834  1173 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:97 1835  1503 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:98 1836  1449 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:102 1840  1528 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:103 1841  1632 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:104 1842  1518 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:105 1843  1468 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:109 1847  520 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:110 1847  499 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:111 1847  378 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:115 1849  467 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:116 1849  483 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:117 1849  692 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:120 1850  525 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:121 1851  602 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:122 1851  715 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:123 1851  711 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:124 1852  820 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:125 1852  747 SEK
Listers häradsrätt AIIIa:2 1858    240 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:156 1862  364 SEK
Listers häradsrätt FIII:28 1865    432 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:170 1867  392 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:171 1867  361 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:172 1868  351 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:187 1873  546 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:188 1873  291 SEK
Listers häradsrätt CIVc:1 1873 - 1947    216 SEK
Listers häradsrätt CIVc:2 1873 - 1947    214 SEK
Listers häradsrätt CIVc:3 1873 - 1947    216 SEK
Listers häradsrätt CIVc:4 1873 - 1947    211 SEK
Listers häradsrätt CIVc:5 1873 - 1947    212 SEK
Listers häradsrätt CIVc:6 1873 - 1947    208 SEK
Listers häradsrätt CIVc:7 1873 - 1947    172 SEK
Listers häradsrätt CIVc:8 1873 - 1947    180 SEK
Listers häradsrätt CIVc:9 1873 - 1947    208 SEK
Listers häradsrätt AIIIa:3 1885 - 1906    301 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:227 1893  437 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:228 1893  331 SEK
See: Listers häradsrätt AIa:232 1895  334 SEK
Listers häradsrätt GIIe:1 1932 - 1949    352 SEK
See: Listers häradsrätt GIIe:1 1935 - 1949  352 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program