Sölvesborg

Sölvesborg in Blekinge län
CountyBlekinge län
Other countiesKristianstads län
ProvinceSkåne, has belonged to: Blekinge
Source typeParish / Congregation
AliasSölvesborg landsförsamling, Sölvesborg stadsförsamling
InformationT.o.m. 1889 låg huvuddelen av Sölvesborgs landsförsamling i Blekinge län. En mindre del, Ynde och Valjö, tillhörde Kristianstads län. År 1890 överfördes ovannämnda orter till Blekinge län, vilket medförde att Sölvesborgs landsförsamling helt kom att tillhöra Blekinge län.

T.o.m. 1868-03-16 eget pastorat.

1868-03-17 utbrutet Sölvesborgs landsförsamling.

1868-03-17 - 1950 moderförsamling i Sölvesborgs stadsförsamlings och Sölvesborgs landsförsamlings pastorat.

1951-01-01 införlivat Sölvesborgs landsförsamling, varvid församlingens namn ändrades från Sölvesborgs stadsförsamling till Sölvesborg.

Stift:
Lund

Härad:
Lister
Villand (Ynde och Valjö) t.o.m. 1889

Rådhusrätt:
Sölvesborg
NADSE/LLA/13397
Volume from Sölvesborg
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Account-book for the church
Tax/census records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Sölvesborg Kat:1 1687 - 1718    42 SEK
Sölvesborg AI:1 1768 - 1802    171 SEK
Sölvesborg AI:2 1802 - 1820    148 SEK
Sölvesborg AI:3 1806 - 1824    175 SEK
Sölvesborg AI:4 1806 - 1824    156 SEK
Sölvesborg AI:5 1824 - 1831    211 SEK
Sölvesborg AI:6 1831 - 1834    166 SEK
Sölvesborg AI:7 1835 - 1839    173 SEK
Sölvesborg AI:8 1840 - 1844    171 SEK
Sölvesborg AI:9 1845 - 1849    178 SEK
Sölvesborg AI:10 1849 - 1855    162 SEK
Sölvesborg AI:11 1849 - 1855    85 SEK
Sölvesborg AI:12 1856 - 1860    198 SEK
Sölvesborg AI:13 1856 - 1860    87 SEK
Sölvesborg AI:14 1861 - 1865    199 SEK
Sölvesborg AI:15 1861 - 1865    104 SEK
Sölvesborg AI:16 1866 - 1871    274 SEK
Sölvesborg AI:17 1866 - 1871    129 SEK
Sölvesborg AI:18 1871 - 1875    271 SEK
Sölvesborg AI:19 1871 - 1875    129 SEK
Sölvesborg AI:20 1876 - 1880    277 SEK
Sölvesborg AI:21 1876 - 1880    137 SEK
Sölvesborg AI:22 1881 - 1885    279 SEK
Sölvesborg AI:23 1881 - 1885    141 SEK
Sölvesborg AI:24 1886 - 1891    258 SEK
Sölvesborg AI:25 1886 - 1891    120 SEK
Sölvesborg AI:26 1892 - 1897    271 SEK
Sölvesborg AI:27 1892 - 1897    120 SEK
Sölvesborg AIIa:2 1895 - 1907    175 SEK
Sölvesborg AIIa:1 1897 - 1905    180 SEK
Sölvesborg AIIa:3 1898 - 1910    143 SEK
Sölvesborg AIIa:4 1906 - 1910    275 SEK
Sölvesborg AIIa:5 1906 - 1910    229 SEK
Sölvesborg AIIa:6 1911 - 1922    142 SEK
Sölvesborg AIIa:7 1911 - 1922    139 SEK
Sölvesborg AIIa:8 1911 - 1922    140 SEK
Sölvesborg AIIa:9 1911 - 1922    138 SEK
Sölvesborg AIIa:10 1911 - 1922    133 SEK
Sölvesborg AIIa:11 1911 - 1922    144 SEK
Sölvesborg AIIa:12 1911 - 1922    245 SEK
Sölvesborg AIIa:13 1911 - 1925    186 SEK
Sölvesborg AIIa:14 1923 - 1936    247 SEK
Sölvesborg AIIa:15 1923 - 1936    216 SEK
Sölvesborg AIIa:16 1923 - 1936    245 SEK
Sölvesborg AIIa:17 1923 - 1936    244 SEK
Sölvesborg AIIa:18 1923 - 1936    246 SEK
Sölvesborg AIIa:19 1923 - 1936    162 SEK
Sölvesborg AIIa:20 1926 - 1937    217 SEK
Sölvesborg AIIa:21 1937 - 1943    259 SEK
Sölvesborg AIIa:29 1937 - 1948    247 SEK
Sölvesborg AIIa:30 1941 - 1948    96 SEK
Migration records
Sölvesborg BI:1 1824 - 1850    114 SEK
Sölvesborg BI:2 1851 - 1861    105 SEK
Sölvesborg BI:3 1861 - 1865    55 SEK
Sölvesborg BI:4 1866 - 1872    74 SEK
Sölvesborg BI:5 1873 - 1881    76 SEK
Sölvesborg BI:6 1882 - 1894    84 SEK
Sölvesborg BI:7 1895 - 1908    76 SEK
Sölvesborg BII:1 1895 - 1908    69 SEK
Sölvesborg BI:8 1908 - 1917    71 SEK
Sölvesborg BII:2 1908 - 1917    74 SEK
Sölvesborg BII:3 1917 - 1928    120 SEK
Sölvesborg BI:9 1917 - 1930    83 SEK
Sölvesborg BII:4 1928 - 1941    131 SEK
Sölvesborg BI:10 1929 - 1941    86 SEK
Sölvesborg BI:11 1942 - 1948    72 SEK
Sölvesborg BII:5 1942 - 1954    128 SEK
Sölvesborg BI:12 1948 - 1959    109 SEK
Birth and baptism records
Sölvesborg CI:1 1752 - 1795    124 SEK
Sölvesborg CI:2 1796 - 1813    140 SEK
Sölvesborg CI:3 1814 - 1823    104 SEK
Sölvesborg CI:4 1824 - 1842    88 SEK
Sölvesborg CII:1 1824 - 1861    115 SEK
Sölvesborg CI:5 1843 - 1854    87 SEK
Sölvesborg CI:6 1855 - 1861    64 SEK
Sölvesborg CI:7 1861 - 1867    81 SEK
Sölvesborg CI:8 1868 - 1873    81 SEK
Sölvesborg CI:9 1874 - 1880    88 SEK
Sölvesborg CI:10 1881 - 1891    94 SEK
Sölvesborg CI:11 1892 - 1894    54 SEK
Sölvesborg CI:12 1895 - 1906    109 SEK
Sölvesborg CI:13 1907 - 1917    128 SEK
Sölvesborg CI:14 1917 - 1929    148 SEK
Confirmation records
See: Sölvesborg AI:5 1828 - 1830  211 SEK
See: Sölvesborg AI:6 1831 - 1834  166 SEK
See: Sölvesborg AI:8 1841 - 1843  171 SEK
See: Sölvesborg AI:9 1845 - 1848  178 SEK
Banns and marriage records
See: Sölvesborg CI:1 1752 - 1795  124 SEK
See: Sölvesborg CI:2 1796 - 1813  140 SEK
Sölvesborg EI:1 1824 - 1857    67 SEK
Sölvesborg EI:2 1824 - 1857    72 SEK
Sölvesborg EI:3 1858 - 1861    57 SEK
Sölvesborg EI:4 1861 - 1865    48 SEK
Sölvesborg EI:5 1866 - 1873    58 SEK
Sölvesborg EI:6 1874 - 1879    62 SEK
Sölvesborg EI:7 1879 - 1894    88 SEK
Sölvesborg EI:8 1895 - 1921    97 SEK
Sölvesborg EI:9 1921 - 1941    108 SEK
Sölvesborg EI:10 1941 - 1954    113 SEK
Death and funeral records
See: Sölvesborg CI:1 1752 - 1795  124 SEK
See: Sölvesborg CI:2 1796 - 1813  140 SEK
See: Sölvesborg CI:3 1814 - 1823  104 SEK
See: Sölvesborg EI:1 1824 - 1861  67 SEK
Sölvesborg FI:1 1861 - 1870    79 SEK
Sölvesborg FI:2 1871 - 1877    72 SEK
Sölvesborg FI:3 1877 - 1881    51 SEK
Sölvesborg FI:4 1881 - 1893    85 SEK
Sölvesborg FI:5 1894    36 SEK
Sölvesborg FI:6 1895 - 1917    126 SEK
Sölvesborg FI:7 1918 - 1937    112 SEK
Supplements to migration records
Sölvesborg HII:1 1750 - 1798    178 SEK
Sölvesborg HII:2 1799 - 1817    196 SEK
Sölvesborg HII:3 1818    85 SEK
Sölvesborg HII:4 1819    63 SEK
Sölvesborg HII:5 1821    91 SEK
Sölvesborg HII:6 1822    97 SEK
Sölvesborg HII:7 1823    80 SEK
Sölvesborg HII:8 1824    79 SEK
Sölvesborg HII:9 1825    83 SEK
Account-book for the church
Sölvesborg LIa:2 1752 - 1881    131 SEK
Tax/census records
Sölvesborg MTL:1 1742 - 1800    66 SEK
See: Häradsskrivaren i Karlshamns fögderi FIa:71 1941  86 SEK
See: Kronokassören i Sölvesborg GIa:35 1941  117 SEK
See: Kronokassören i Sölvesborg GIa:34 1941  118 SEK
Inventory of the estate
See: Sölvesborgs rådhusrätt och magistrat 1773 - 1949   
See: Villands häradsrätt 1868 - 1889   
See: Listers häradsrätt 1868 - 1949   
See: Listers och Sölvesborgs domsagas häradsrätt 1950 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program