Karlskrona amiralitetsförsamling

Karlskrona amiralitetsförsamling in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typeParish / Congregation
InformationFörsamlingen bildades 1681 och har alltid varit eget pastorat.

Amiralitetsförsamlingen kom att bli en icketerritoriell församling, som omfattade alla vid flottan och varv anställda manskap och deras husfolk. Även anställda vid öarnas kastell och vid kustartilleriet hörde fr.o.m. 1800-talets början till amiralitetsförsamlingen.

Stift:
Lund

Rådhusrätt:
Karlskrona
NADSE/LLA/13200
Volume from Karlskrona amiralitetsförsamling
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:4 1811 - 1818    37 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:1 1811 - 1819    60 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:3 1811 - 1819    54 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:2 1811 - 1820    82 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:5 1817 - 1819    105 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:6 1819    61 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:7 1819    74 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:8 1820 - 1825    303 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:9 1820 - 1825    337 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:10 1820 - 1825    168 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:11 1820 - 1825    168 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:12 1825 - 1830    348 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:13 1825 - 1830    316 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:14 1825 - 1830    46 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:15 1831 - 1835    241 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:16 1831 - 1835    105 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:17 1831 - 1835    231 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:18 1831 - 1835    204 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:19 1831 - 1835    76 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:20 1836 - 1840    279 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:21 1836 - 1840    144 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:22 1836 - 1840    215 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:23 1836 - 1840    292 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:24 1836 - 1840    163 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:25 1836 - 1840    159 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:26 1841 - 1845    267 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:27 1841 - 1845    144 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:28 1841 - 1845    202 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:29 1841 - 1845    307 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:30 1841 - 1845    159 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:31 1841 - 1845    162 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:32 1846 - 1850    288 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:33 1846 - 1850    181 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:34 1846 - 1850    279 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:35 1846 - 1850    315 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:36 1846 - 1850    162 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:37 1846 - 1850    165 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:38 1851 - 1855    291 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:39 1851 - 1855    202 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:40 1851 - 1855    278 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:41 1851 - 1855    321 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:42 1851 - 1855    178 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:43 1851 - 1855    177 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:44 1856 - 1860    292 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:45 1856 - 1860    191 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:46 1856 - 1860    280 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:47 1856 - 1860    333 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:48 1856 - 1860    175 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:49 1856 - 1860    175 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:50 1861 - 1865    281 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:51 1861 - 1865    199 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:52 1861 - 1865    268 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:53 1861 - 1865    330 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:54 1861 - 1865    207 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:55 1866 - 1870    285 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:56 1866 - 1870    192 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:57 1866 - 1870    289 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:58 1866 - 1870    409 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:59 1866 - 1870    299 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:60 1871 - 1880    310 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:61 1871 - 1880    166 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:62 1871 - 1880    288 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:63 1871 - 1880    300 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:64 1871 - 1880    246 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:65 1881 - 1890    190 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:66 1881 - 1890    181 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:68 1881 - 1890    367 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:69 1881 - 1890    343 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:70 1881 - 1890    189 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:71 1881 - 1890    198 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:72 1881 - 1890    174 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:67 1881 - 1891    166 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:73 1888 - 1897    139 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:78 1891 - 1896    285 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:79 1891 - 1896    434 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:80 1891 - 1897    217 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:81 1891 - 1897    237 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:74 1891 - 1898    381 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:75 1891 - 1898    186 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:76 1891 - 1898    363 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:77 1891 - 1898    477 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:82 1894 - 1897    88 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AI:83 1894 - 1897    86 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:1 1896 - 1923    301 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:2 1896 - 1923    307 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:3 1896 - 1923    302 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:4 1896 - 1923    203 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:5 1896 - 1923    301 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:6 1896 - 1923    176 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:7 1896 - 1923    136 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:8 1896 - 1923    103 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:9 1896 - 1923    284 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:10 1896 - 1923    100 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:11 1897 - 1924    238 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:12 1897 - 1924    280 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:13 1897 - 1924    207 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:14 1897 - 1924    187 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:15 1897 - 1924    300 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:16 1897 - 1924    256 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:17 1897 - 1924    115 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:18 1897 - 1924    286 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:20 1898 - 1924    198 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:21 1898 - 1924    201 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:22 1898 - 1924    171 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:23 1898 - 1924    154 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:24 1898 - 1924    262 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:25 1899 - 1924    274 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:26 1899 - 1924    274 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:27 1899 - 1924    274 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:28 1899 - 1924    258 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:31 1899 - 1924    229 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:29 1900 - 1924    268 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:19 1902 - 1924    178 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:30 1902 - 1924    169 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:40 1924 - 1937    262 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:36 1924 - 1938    234 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:34 1924 - 1939    235 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIa:39 1924 - 1940    218 SEK
Records of non-existing persons
Karlskrona amiralitetsförsamling AIII:1 1871 - 1880    163 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIII:2 1881 - 1890    113 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIII:3 1895 - 1940    82 SEK
Migration records
Karlskrona amiralitetsförsamling BII:1 1779 - 1799    71 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BII:2 1799 - 1821    60 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BI:1 1821 - 1843    118 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BI:2 1844 - 1845    40 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BII:3 1844 - 1861    81 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BI:3 1862 - 1884    214 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BI:4 1884 - 1894    154 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BI:5 1895 - 1905    245 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BI:6 1905 - 1915    276 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BI:7 1915 - 1927    276 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BII:4 1916 - 1927    274 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BII:5 1927 - 1939    274 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BI:8 1927 - 1947    257 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BII:6 1939 - 1947    259 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BII:7 1948 - 1964    193 SEK
Birth and baptism records
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:1 1693 - 1718    201 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:2 1696 - 1699    129 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:1 1702 - 1770    170 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:3 1719 - 1734    177 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:4 1735 - 1752    195 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:5 1753 - 1760    131 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:6 1761 - 1768    136 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:7 1769 - 1775    139 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:2 1771 - 1808    158 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:8 1776 - 1784    201 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:9 1785 - 1795    253 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:10 1796 - 1812    274 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:11 1813 - 1832    308 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:12 1833 - 1856    337 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:13 1834 - 1856    157 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:14 1857 - 1861    98 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:15 1862 - 1870    256 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:16 1870 - 1883    246 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:17 1883 - 1890    184 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:18 1890 - 1894    140 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:19 1895 - 1905    213 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:20 1905 - 1915    274 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:21 1915 - 1921    161 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:22 1922 - 1928    142 SEK
Communion records
See: Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:1 1702 - 1770  170 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:2 1771 - 1808  158 SEK
Banns and marriage records
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:1 1692 - 1768    147 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:2 1697 - 1698    38 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:1 1702 - 1770  170 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:3 1769 - 1820    140 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:2 1771 - 1808  158 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:4 1810 - 1831    45 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:11 1819 - 1822  308 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:5 1820 - 1860    230 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:6 1832 - 1854    92 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:7 1861    41 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:8 1862 - 1869    106 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:9 1869 - 1882    147 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:10 1883 - 1894    145 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:11 1895 - 1915    156 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:12 1916 - 1933    165 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:13 1934 - 1959    249 SEK
Death and funeral records
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:1 1696 - 1699    52 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:2 1702 - 1745    114 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:1 1702 - 1770  170 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:3 1746 - 1768    95 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:4 1769 - 1789    144 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:2 1771 - 1808  158 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:5 1789 - 1826    220 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:6 1790 - 1827    104 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:7 1827 - 1861    231 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:8 1862 - 1874    215 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:9 1875 - 1889    207 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:10 1889 - 1894    103 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:11 1895 - 1908    156 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:12 1908 - 1936    276 SEK
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Karlskrona amiralitetsförsamling HIa:1 1705 - 1726    260 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HIa:2 1727 - 1767    261 SEK
Account-book for the poor relief
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIIa:1 1762 - 1889  352 SEK
Tax/census records
See: Karlskrona rådhusrätt och magistrat JIIa:127 1941  388 SEK
See: Karlskrona rådhusrätt och magistrat JIIa:128 1941  403 SEK
See: Karlskrona rådhusrätt och magistrat JIIa:129 1941  475 SEK
Inventory of the estate
See: Karlskrona rådhusrätt och magistrat 1765 -   
Remaining documents
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:1 1693 - 1696    107 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:1 1693 - 1696  107 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:2 1697 - 1704    220 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:2 1697 - 1704  220 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:3 1705 - 1715    244 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:3 1705 - 1715  244 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:4 1716 - 1724    307 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:4 1716 - 1724  307 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:5 1726 - 1732    317 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:5 1726 - 1732  317 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIb:1 1727 - 1762    223 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:6 1733 - 1745    342 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:6 1733 - 1745  342 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:7 1746 - 1770    252 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:7 1746 - 1770  252 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIIa:1 1766 - 1781  352 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIIa:1 1766 - 1781    352 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:8 1771 - 1779    321 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:8 1771 - 1779  321 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:1 1773 - 1809    163 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:9 1780 - 1788    340 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:9 1780 - 1788  340 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIIa:2 1783 - 1798  216 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIIa:2 1783 - 1798    216 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:10 1789 - 1793    292 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:10 1789 - 1793  292 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:11 1794 - 1798    269 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:11 1794 - 1798  269 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:12 1799 - 1808    486 SEK
See: Karlskrona amiralitetsförsamling LIa:12 1799 - 1808  486 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:2 1810 - 1813    297 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:3 1814 - 1817    296 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:4 1818 - 1828    237 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:5 1820 - 1825    349 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling BIII:1 1820 - 1845    127 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:6 1826 - 1830    466 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:7 1831    153 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:8 1832    176 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:9 1833    216 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:10 1834    156 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:11 1835    214 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:12 1836    155 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:13 1837    198 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:14 1838    211 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:15 1839    210 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:16 1840    177 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:17 1841    201 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:18 1842    231 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:19 1843    204 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:20 1844    217 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:21 1845    225 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:22 1846    294 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:23 1847    299 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:24 1848    229 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:25 1849    221 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:26 1850    238 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:27 1851    245 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:28 1852    262 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:29 1853    295 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:30 1854    271 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:31 1855    251 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:32 1856 - 1857    411 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:33 1858    226 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:34 1859    297 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:35 1860    273 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:36 1861    261 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling HII:37 1862    257 SEK
Karlskrona amiralitetsförsamling AIIb:1 1924 - 1937    117 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program