Krigskollegium Artilleridepartementet

Krigskollegium Artilleridepartementet in Sverige
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationHistorik:

Stockholms slotts arkli och Stockholms stora rustkammare fanns redan på 1500-talet. I serien Arkliräkningar kan man återfinna materielredovisningar för arkliet från och med år 1549 och för rustkammaren från och med år 1560. Artillerigården i Stockholm inrättades omkring 1640, före vilken tid det på Norrmalm fanns den så kallade Bysseskyttaregården, tydligen en föregångare till Artillerigården. Dessutom fanns i anslutning till arkli och rustkammare Stockholms laboratorium och Stockholms luntspinneri.

Artilleriförråden i Stockholm lydde från och med organisationen av rikets kollegier på 1630-talet under krigskollegium, till vars artillerikontor årligen insändes materielredovisningar och inventarier. De tre förråden, arkliet, rustkammaren och artillerigården, hade en central ställning i Sveriges krigsmaterieldistribution. Från Stockholm levererades sålunda olika slags krigsmateriel både till fästningar och truppförband ute i riket.
I Stockholms slotts arkli förvarades ammunition av olika slag, i Stockholms stora rustkammare vapen och i artillerigården tyngre artilleripjäser och materiel till härens artilleri och vagnpark.

I samband med de stora förändringarna, som ägde rum i krigskollegii organisation år 1805, blev även artilleriförråden i viss mån omorganiserade och kom att byta namn. Enligt krigskollegii presidentsdepartements årsberättelse för år 1805 blev "förråden efter deras natur var för sig till redovisning åtskilde under benämning af Tyg-, Bevärings-, Ammunitionsförråd". Så småningom försvann de gamla namnen arkli, rustkammare och artillerigård som beteckning för artilleriförråden.

Uppgifter angående artilleri, ammunition med mera finns även i de arkiv, som vuxit fram kring Stockholms slotts arkli, Stockholms stora rustkammare, Artillerigården i Stockholm och Stockholms tyg-, ammunitions- och gevärsförråd.
NADSE/KrA/0003
Volume from Krigskollegium Artilleridepartementet
  Salpetersjuderi: (the military tenure)
Salpetersjuderi: (muster list)
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Salpetersjuderi: (the military tenure)
Krigskollegium Artilleridepartementet F2b:9 1736 - 1745    437 SEK
Salpetersjuderi: (muster list)
Krigskollegium Artilleridepartementet F2a:1 1693 - 1757    584 SEK
Krigskollegium Artilleridepartementet F2a:2 1764 - 1804    468 SEK
Krigskollegium Artilleridepartementet F2a:3 1805    401 SEK
Remaining documents
Krigskollegium Artilleridepartementet F1:37 1661 - 1719    114 SEK
Krigskollegium Artilleridepartementet F1:38 1688 - 1842    157 SEK
Krigskollegium Artilleridepartementet F1:39 1689 - 1772    43 SEK
Krigskollegium Artilleridepartementet F1:40 1695 - 1834    166 SEK
Krigskollegium Artilleridepartementet F1:53 1708 - 1771    58 SEK
Krigskollegium Artilleridepartementet F1:41 1718 - 1804    36 SEK
Krigskollegium Artilleridepartementet F1:42 1740 - 1755    298 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program