Search reference or AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4173 (1723-1728) (AID: v908987 Open, NAD: SE/RA/42042202)

Description of AID (in Swedish)

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4173 
AIDv908987 
Volume typeCourt records
Year1723-1728
InformationRenoverade domböcker. Norrbottens län nr 9
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceLappland, has belonged to: Norrbotten
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v908987.b10  
20 00000 v908987.b20  
30 00000 v908987.b30  
40 00000 v908987.b40  
50 00001 v908987.b50.s1  
60 00002 v908987.b60.s2  
70 00004 v908987.b70.s4  
80 00006 v908987.b80.s6  
90 00007 v908987.b90.s7  
100 00008 v908987.b100.s8  
110 00009 v908987.b110.s9  
120 00010 v908987.b120.s10  
130 00011 v908987.b130.s11  
140 00012 v908987.b140.s12  
150 00013 v908987.b150.s13  
160 00014 v908987.b160.s14  
170 00015 v908987.b170.s15  
180 00016 v908987.b180.s16  
190 00017 v908987.b190.s17  
200 00018 v908987.b200.s18  
210 00019 v908987.b210.s19  
220 00020 v908987.b220.s20  
230 00021 v908987.b230.s21  
240 00022 v908987.b240.s22  
250 00023 v908987.b250.s23  
260 00024 v908987.b260.s24  
270 00025 v908987.b270.s25  
280 00026 v908987.b280.s26  
290 00027 v908987.b290.s27  
300 00028 v908987.b300.s28  
310 00029 v908987.b310.s29  
320 00030 v908987.b320.s30  
330 00031 v908987.b330.s31  
340 00032 v908987.b340.s32  
350 00033 v908987.b350.s33  
360 00034 v908987.b360.s34  
370 00035 v908987.b370.s35  
380 00036 v908987.b380.s36  
390 00037 v908987.b390.s37  
400 00038 v908987.b400.s38  
410 00039 v908987.b410.s39  
420 00040 v908987.b420.s40  
430 00041 v908987.b430.s41  
440 00042 v908987.b440.s42  
450 00043 v908987.b450.s43  
460 00044 v908987.b460.s44  
470 00045 v908987.b470.s45  
480 00046 v908987.b480.s46  
490 00047 v908987.b490.s47  
500 00048 v908987.b500.s48  
510 00049 v908987.b510.s49  
520 00050 v908987.b520.s50  
530 00051 v908987.b530.s51  
540 00052 v908987.b540.s52  
550 00053 v908987.b550.s53  
560 00054 v908987.b560.s54  
570 00055 v908987.b570.s55  
580 00056 v908987.b580.s56  
590 00057 v908987.b590.s57  
600 00058 v908987.b600.s58  
610 00059 v908987.b610.s59  
620 00060 v908987.b620.s60  
630 00061 v908987.b630.s61  
640 00062 v908987.b640.s62  
650 00063 v908987.b650.s63  
660 00064 v908987.b660.s64  
670 00065 v908987.b670.s65  
680 00066 v908987.b680.s66  
690 00067 v908987.b690.s67  
700 00068 v908987.b700.s68  
710 00069 v908987.b710.s69  
720 00070 v908987.b720.s70  
730 00071 v908987.b730.s71  
740 00072 v908987.b740.s72  
750 00073 v908987.b750.s73  
760 00074 v908987.b760.s74  
770 00075 v908987.b770.s75  
780 00076 v908987.b780.s76  
790 00077 v908987.b790.s77  
800 00078 v908987.b800.s78  
810 00079 v908987.b810.s79  
820 00080 v908987.b820.s80  
830 00081 v908987.b830.s81  
840 00082 v908987.b840.s82  
850 00083 v908987.b850.s83  
860 00084 v908987.b860.s84  
870 00085 v908987.b870.s85  
880 00086 v908987.b880.s86  
890 00087 v908987.b890.s87  
900 00088 v908987.b900.s88  
910 00089 v908987.b910.s89  
920 00090 v908987.b920.s90  
930 00091 v908987.b930.s91  
940 00092 v908987.b940.s92  
950 00093 v908987.b950.s93  
960 00094 v908987.b960.s94  
970 00095 v908987.b970.s95  
980 00096 v908987.b980.s96  
990 00097 v908987.b990.s97  
1000 00098 v908987.b1000.s98  
1010 00099 v908987.b1010.s99  
1020 00100 v908987.b1020.s100  
1030 00101 v908987.b1030.s101  
1040 00102 v908987.b1040.s102  
1050 00103 v908987.b1050.s103  
1060 00104 v908987.b1060.s104  
1070 00105 v908987.b1070.s105  
1080 00106 v908987.b1080.s106  
1090 00107 v908987.b1090.s107  
1100 00108 v908987.b1100.s108  
1110 00109 v908987.b1110.s109  
1120 00110 v908987.b1120.s110  
1130 00111 v908987.b1130.s111  
1140 00112 v908987.b1140.s112  
1150 00113 v908987.b1150.s113  
1160 00114 v908987.b1160.s114  
1170 00115 v908987.b1170.s115  
1180 00116 v908987.b1180.s116  
1190 00117 v908987.b1190.s117  
1200 00118 v908987.b1200.s118  
1210 00119 v908987.b1210.s119  
1220 00120 v908987.b1220.s120  
1230 00121 v908987.b1230.s121  
1240 00000 v908987.b1240  
1250 00000 v908987.b1250  
1260 00000 v908987.b1260  
1270 00000 v908987.b1270  
1280 00000 v908987.b1280  
1290 00000 v908987.b1290  
1300 00000 v908987.b1300  
1310 00000 v908987.b1310  
1320 00000 v908987.b1320  
1330 00000 v908987.b1330  
1340 00000 v908987.b1340  
1350 00000 v908987.b1350  
1360 00122 v908987.b1360.s122  
1370 00123 v908987.b1370.s123  
1380 00124 v908987.b1380.s124  
1390 00125 v908987.b1390.s125  
1400 00126 v908987.b1400.s126  
1410 00127 v908987.b1410.s127  
1420 00128 v908987.b1420.s128  
1430 00129 v908987.b1430.s129  
1440 00130 v908987.b1440.s130  
1450 00131 v908987.b1450.s131  
1460 00132 v908987.b1460.s132  
1470 00133 v908987.b1470.s133  
1480 00134 v908987.b1480.s134  
1490 00135 v908987.b1490.s135  
1500 00136 v908987.b1500.s136  
1510 00137 v908987.b1510.s137  
1520 00138 v908987.b1520.s138  
1530 00139 v908987.b1530.s139  
1540 00140 v908987.b1540.s140  
1550 00141 v908987.b1550.s141  
1560 00142 v908987.b1560.s142  
1570 00143 v908987.b1570.s143  
1580 00144 v908987.b1580.s144  
1590 00145 v908987.b1590.s145  
1600 00146 v908987.b1600.s146  
1610 00147 v908987.b1610.s147  
1620 00148 v908987.b1620.s148  
1630 00149 v908987.b1630.s149  
1640 00150 v908987.b1640.s150  
1650 00151 v908987.b1650.s151  
1660 00152 v908987.b1660.s152  
1670 00153 v908987.b1670.s153  
1680 00154 v908987.b1680.s154  
1690 00155 v908987.b1690.s155  
1700 00156 v908987.b1700.s156  
1710 00157 v908987.b1710.s157  
1720 00158 v908987.b1720.s158  
1730 00159 v908987.b1730.s159  
1740 00160 v908987.b1740.s160  
1750 00161 v908987.b1750.s161  
1760 00162 v908987.b1760.s162  
1770 00163 v908987.b1770.s163  
1780 00164 v908987.b1780.s164  
1790 00165 v908987.b1790.s165  
1800 00166 v908987.b1800.s166  
1810 00167 v908987.b1810.s167  
1820 00168 v908987.b1820.s168  
1830 00169 v908987.b1830.s169  
1840 00170 v908987.b1840.s170  
1850 00171 v908987.b1850.s171  
1860 00172 v908987.b1860.s172  
1870 00173 v908987.b1870.s173  
1880 00174 v908987.b1880.s174  
1890 00175 v908987.b1890.s175  
1900 00176 v908987.b1900.s176  
1910 00177 v908987.b1910.s177  
1920 00178 v908987.b1920.s178  
1930 00179 v908987.b1930.s179  
1940 00180 v908987.b1940.s180  
1950 00181 v908987.b1950.s181  
1960 00182 v908987.b1960.s182  
1970 00183 v908987.b1970.s183  
1980 00184 v908987.b1980.s184  
1990 00185 v908987.b1990.s185  
2000 00186 v908987.b2000.s186  
2010 00187 v908987.b2010.s187  
2020 00188 v908987.b2020.s188  
2030 00189 v908987.b2030.s189  
2040 00190 v908987.b2040.s190  
2050 00191 v908987.b2050.s191  
2060 00192 v908987.b2060.s192  
2070 00193 v908987.b2070.s193  
2080 00194 v908987.b2080.s194  
2090 00195 v908987.b2090.s195  
2100 00196 v908987.b2100.s196  
2110 00197 v908987.b2110.s197  
2120 00198 v908987.b2120.s198  
2130 00199 v908987.b2130.s199  
2140 00200 v908987.b2140.s200  
2150 00201 v908987.b2150.s201  
2160 00202 v908987.b2160.s202  
2170 00203 v908987.b2170.s203  
2180 00204 v908987.b2180.s204  
2190 00205 v908987.b2190.s205  
2200 00206 v908987.b2200.s206  
2210 00207 v908987.b2210.s207  
2220 00208 v908987.b2220.s208  
2230 00209 v908987.b2230.s209  
2240 00210 v908987.b2240.s210  
2250 00211 v908987.b2250.s211  
2260 00212 v908987.b2260.s212  
2270 00213 v908987.b2270.s213  
2280 00214 v908987.b2280.s214  
2290 00215 v908987.b2290.s215  
2300 00216 v908987.b2300.s216  
2310 00217 v908987.b2310.s217  
2320 00218 v908987.b2320.s218  
2330 00219 v908987.b2330.s219  
2340 00220 v908987.b2340.s220  
2350 00221 v908987.b2350.s221  
2360 00222 v908987.b2360.s222  
2370 00223 v908987.b2370.s223  
2380 00224 v908987.b2380.s224  
2390 00225 v908987.b2390.s225  
2400 00226 v908987.b2400.s226  
2410 00227 v908987.b2410.s227  
2420 00228 v908987.b2420.s228  
2430 00229 v908987.b2430.s229  
2440 00230 v908987.b2440.s230  
2450 00231 v908987.b2450.s231  
2460 00232 v908987.b2460.s232  
2470 00233 v908987.b2470.s233  
2480 00234 v908987.b2480.s234  
2490 00235 v908987.b2490.s235  
2500 00236 v908987.b2500.s236  
2510 00237 v908987.b2510.s237  
2520 00238 v908987.b2520.s238  
2530 00239 v908987.b2530.s239  
2540 00240 v908987.b2540.s240  
2550 00241 v908987.b2550.s241  
2560 00242 v908987.b2560.s242  
2570 00243 v908987.b2570.s243  
2580 00244 v908987.b2580.s244  
2590 00245 v908987.b2590.s245  
2600 00246 v908987.b2600.s246  
2610 00247 v908987.b2610.s247  
2620 00248 v908987.b2620.s248  
2630 00249 v908987.b2630.s249  
2640 00250 v908987.b2640.s250  
2650 00251 v908987.b2650.s251  
2660 00252 v908987.b2660.s252  
2670 00253 v908987.b2670.s253  
2680 00254 v908987.b2680.s254  
2690 00255 v908987.b2690.s255  
2700 00256 v908987.b2700.s256  
2710 00257 v908987.b2710.s257  
2720 00258 v908987.b2720.s258  
2730 00259 v908987.b2730.s259  
2740 00260 v908987.b2740.s260  
2750 00261 v908987.b2750.s261  
2760 00262 v908987.b2760.s262  
2770 00263 v908987.b2770.s263  
2780 00264 v908987.b2780.s264  
2790 00265 v908987.b2790.s265  
2800 00266 v908987.b2800.s266  
2810 00267 v908987.b2810.s267  
2820 00268 v908987.b2820.s268  
2830 00269 v908987.b2830.s269  
2840 00270 v908987.b2840.s270  
2850 00271 v908987.b2850.s271  
2860 00272 v908987.b2860.s272  
2870 00273 v908987.b2870.s273  
2880 00274 v908987.b2880.s274  
2890 00275 v908987.b2890.s275  
2900 00276 v908987.b2900.s276  
2910 00277 v908987.b2910.s277  
2920 00278 v908987.b2920.s278  
2930 00279 v908987.b2930.s279  
2940 00280 v908987.b2940.s280  
2950 00281 v908987.b2950.s281  
2960 00282 v908987.b2960.s282  
2970 00283 v908987.b2970.s283  
2980 00284 v908987.b2980.s284  
2990 00285 v908987.b2990.s285  
3000 00286 v908987.b3000.s286  
3010 00287 v908987.b3010.s287  
3020 00288 v908987.b3020.s288  
3030 00289 v908987.b3030.s289  
3040 00290 v908987.b3040.s290  
3050 00291 v908987.b3050.s291  
3060 00292 v908987.b3060.s292  
3070 00293 v908987.b3070.s293  
3080 00294 v908987.b3080.s294  
3090 00295 v908987.b3090.s295  
3100 00296 v908987.b3100.s296  
3110 00297 v908987.b3110.s297  
3120 00298 v908987.b3120.s298  
3130 00299 v908987.b3130.s299  
3140 00300 v908987.b3140.s300  
3150 00301 v908987.b3150.s301  
3160 00302 v908987.b3160.s302  
3170 00303 v908987.b3170.s303  
3180 00304 v908987.b3180.s304  
3190 00305 v908987.b3190.s305  
3200 00306 v908987.b3200.s306  
3210 00307 v908987.b3210.s307  
3220 00308 v908987.b3220.s308  
3230 00309 v908987.b3230.s309  
3240 00310 v908987.b3240.s310  
3250 00311 v908987.b3250.s311  
3260 00312 v908987.b3260.s312  
3270 00313 v908987.b3270.s313  
3280 00314 v908987.b3280.s314  
3290 00315 v908987.b3290.s315  
3300 00316 v908987.b3300.s316  
3310 00317 v908987.b3310.s317  
3320 00318 v908987.b3320.s318  
3330 00319 v908987.b3330.s319  
3340 00320 v908987.b3340.s320  
3350 00000 v908987.b3350  
3360 00000 v908987.b3360  
3370 00000 v908987.b3370  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program