Search reference or AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4169 (1711-1712) (AID: v907970 Open, NAD: SE/RA/42042202)

Description of AID (in Swedish)

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4169 
AIDv907970 
Volume typeCourt records
Year1711-1712
InformationRenoverade domböcker. Norrbottens län nr 5.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceLappland, has belonged to: Norrbotten
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v907970.b10  
20 00000 v907970.b20  
30 00000 v907970.b30  
40 00000 v907970.b40  
50 00000 v907970.b50  
60 00001 v907970.b60.s1  
70 00002 v907970.b70.s2  
80 00003 v907970.b80.s3  
90 00004 v907970.b90.s4  
100 00005 v907970.b100.s5  
110 00006 v907970.b110.s6  
120 00007 v907970.b120.s7  
130 00008 v907970.b130.s8  
140 00009 v907970.b140.s9  
150 00010 v907970.b150.s10  
160 00011 v907970.b160.s11  
170 00012 v907970.b170.s12  
180 00013 v907970.b180.s13  
190 00014 v907970.b190.s14  
200 00015 v907970.b200.s15  
210 00016 v907970.b210.s16  
220 00017 v907970.b220.s17  
230 00018 v907970.b230.s18  
240 00019 v907970.b240.s19  
250 00020 v907970.b250.s20  
260 00021 v907970.b260.s21  
270 00022 v907970.b270.s22  
280 00023 v907970.b280.s23  
290 00024 v907970.b290.s24  
300 00025 v907970.b300.s25  
310 00026 v907970.b310.s26  
320 00027 v907970.b320.s27  
330 00028 v907970.b330.s28  
340 00029 v907970.b340.s29  
350 00030 v907970.b350.s30  
360 00031 v907970.b360.s31  
370 00032 v907970.b370.s32  
380 00033 v907970.b380.s33  
390 00034 v907970.b390.s34  
400 00035 v907970.b400.s35  
410 00036 v907970.b410.s36  
420 00037 v907970.b420.s37  
430 00038 v907970.b430.s38  
440 00039 v907970.b440.s39  
450 00040 v907970.b450.s40  
460 00041 v907970.b460.s41  
470 00042 v907970.b470.s42  
480 00043 v907970.b480.s43  
490 00044 v907970.b490.s44  
500 00045 v907970.b500.s45  
510 00046 v907970.b510.s46  
520 00047 v907970.b520.s47  
530 00048 v907970.b530.s48  
540 00049 v907970.b540.s49  
550 00050 v907970.b550.s50  
560 00051 v907970.b560.s51  
570 00052 v907970.b570.s52  
580 00053 v907970.b580.s53  
590 00054 v907970.b590.s54  
600 00055 v907970.b600.s55  
610 00056 v907970.b610.s56  
620 00057 v907970.b620.s57  
630 00058 v907970.b630.s58  
640 00059 v907970.b640.s59  
650 00060 v907970.b650.s60  
660 00061 v907970.b660.s61  
670 00062 v907970.b670.s62  
680 00063 v907970.b680.s63  
690 00064 v907970.b690.s64  
700 00065 v907970.b700.s65  
710 00066 v907970.b710.s66  
720 00067 v907970.b720.s67  
730 00068 v907970.b730.s68  
740 00069 v907970.b740.s69  
750 00070 v907970.b750.s70  
760 00071 v907970.b760.s71  
770 00072 v907970.b770.s72  
780 00073 v907970.b780.s73  
790 00074 v907970.b790.s74  
800 00075 v907970.b800.s75  
810 00076 v907970.b810.s76  
820 00077 v907970.b820.s77  
830 00078 v907970.b830.s78  
840 00079 v907970.b840.s79  
850 00080 v907970.b850.s80  
860 00081 v907970.b860.s81  
870 00082 v907970.b870.s82  
880 00083 v907970.b880.s83  
890 00084 v907970.b890.s84  
900 00085 v907970.b900.s85  
910 00086 v907970.b910.s86  
920 00087 v907970.b920.s87  
930 00088 v907970.b930.s88  
940 00089 v907970.b940.s89  
950 00090 v907970.b950.s90  
960 00091 v907970.b960.s91  
970 00092 v907970.b970.s92  
980 00093 v907970.b980.s93  
990 00094 v907970.b990.s94  
1000 00095 v907970.b1000.s95  
1010 00096 v907970.b1010.s96  
1020 00097 v907970.b1020.s97  
1030 00098 v907970.b1030.s98  
1040 00099 v907970.b1040.s99  
1050 00100 v907970.b1050.s100  
1060 00101 v907970.b1060.s101  
1070 00102 v907970.b1070.s102  
1080 00103 v907970.b1080.s103  
1090 00104 v907970.b1090.s104  
1100 00105 v907970.b1100.s105  
1110 00106 v907970.b1110.s106  
1120 00107 v907970.b1120.s107  
1130 00108 v907970.b1130.s108  
1140 00109 v907970.b1140.s109  
1150 00110 v907970.b1150.s110  
1160 00111 v907970.b1160.s111  
1170 00112 v907970.b1170.s112  
1180 00113 v907970.b1180.s113  
1190 00114 v907970.b1190.s114  
1200 00115 v907970.b1200.s115  
1210 00116 v907970.b1210.s116  
1220 00117 v907970.b1220.s117  
1230 00118 v907970.b1230.s118  
1240 00119 v907970.b1240.s119  
1250 00120 v907970.b1250.s120  
1260 00121 v907970.b1260.s121  
1270 00122 v907970.b1270.s122  
1280 00123 v907970.b1280.s123  
1290 00124 v907970.b1290.s124  
1300 00125 v907970.b1300.s125  
1310 00126 v907970.b1310.s126  
1320 00127 v907970.b1320.s127  
1330 00128 v907970.b1330.s128  
1340 00129 v907970.b1340.s129  
1350 00130 v907970.b1350.s130  
1360 00131 v907970.b1360.s131  
1370 00132 v907970.b1370.s132  
1380 00133 v907970.b1380.s133  
1390 00134 v907970.b1390.s134  
1400 00135 v907970.b1400.s135  
1410 00136 v907970.b1410.s136  
1420 00137 v907970.b1420.s137  
1430 00138 v907970.b1430.s138  
1440 00139 v907970.b1440.s139  
1450 00140 v907970.b1450.s140  
1460 00141 v907970.b1460.s141  
1470 00142 v907970.b1470.s142  
1480 00143 v907970.b1480.s143  
1490 00144 v907970.b1490.s144  
1500 00145 v907970.b1500.s145  
1510 00146 v907970.b1510.s146  
1520 00147 v907970.b1520.s147  
1530 00148 v907970.b1530.s148  
1540 00149 v907970.b1540.s149  
1550 00150 v907970.b1550.s150  
1560 00151 v907970.b1560.s151  
1570 00152 v907970.b1570.s152  
1580 00153 v907970.b1580.s153  
1590 00154 v907970.b1590.s154  
1600 00155 v907970.b1600.s155  
1610 00156 v907970.b1610.s156  
1620 00157 v907970.b1620.s157  
1630 00158 v907970.b1630.s158  
1640 00159 v907970.b1640.s159  
1650 00160 v907970.b1650.s160  
1660 00161 v907970.b1660.s161  
1670 00162 v907970.b1670.s162  
1680 00163 v907970.b1680.s163  
1690 00164 v907970.b1690.s164  
1700 00165 v907970.b1700.s165  
1710 00166 v907970.b1710.s166  
1720 00167 v907970.b1720.s167  
1730 00168 v907970.b1730.s168  
1740 00169 v907970.b1740.s169  
1750 00170 v907970.b1750.s170  
1760 00171 v907970.b1760.s171  
1770 00172 v907970.b1770.s172  
1780 00173 v907970.b1780.s173  
1790 00174 v907970.b1790.s174  
1800 00175 v907970.b1800.s175  
1810 00176 v907970.b1810.s176  
1820 00177 v907970.b1820.s177  
1830 00178 v907970.b1830.s178  
1840 00179 v907970.b1840.s179  
1850 00180 v907970.b1850.s180  
1860 00181 v907970.b1860.s181  
1870 00182 v907970.b1870.s182  
1880 00183 v907970.b1880.s183  
1890 00184 v907970.b1890.s184  
1900 00185 v907970.b1900.s185  
1910 00186 v907970.b1910.s186  
1920 00187 v907970.b1920.s187  
1930 00188 v907970.b1930.s188  
1940 00189 v907970.b1940.s189  
1950 00190 v907970.b1950.s190  
1960 00191 v907970.b1960.s191  
1970 00192 v907970.b1970.s192  
1980 00193 v907970.b1980.s193  
1990 00194 v907970.b1990.s194  
2000 00195 v907970.b2000.s195  
2010 00196 v907970.b2010.s196  
2020 00197 v907970.b2020.s197  
2030 00198 v907970.b2030.s198  
2040 00199 v907970.b2040.s199  
2050 00200 v907970.b2050.s200  
2060 00201 v907970.b2060.s201  
2070 00202 v907970.b2070.s202  
2080 00203 v907970.b2080.s203  
2090 00204 v907970.b2090.s204  
2100 00205 v907970.b2100.s205  
2110 00206 v907970.b2110.s206  
2120 00207 v907970.b2120.s207  
2130 00208 v907970.b2130.s208  
2140 00209 v907970.b2140.s209  
2150 00210 v907970.b2150.s210  
2160 00211 v907970.b2160.s211  
2170 00212 v907970.b2170.s212  
2180 00213 v907970.b2180.s213  
2190 00214 v907970.b2190.s214  
2200 00215 v907970.b2200.s215  
2210 00216 v907970.b2210.s216  
2220 00217 v907970.b2220.s217  
2230 00218 v907970.b2230.s218  
2240 00219 v907970.b2240.s219  
2250 00220 v907970.b2250.s220  
2260 00221 v907970.b2260.s221  
2270 00222 v907970.b2270.s222  
2280 00223 v907970.b2280.s223  
2290 00224 v907970.b2290.s224  
2300 00225 v907970.b2300.s225  
2310 00226 v907970.b2310.s226  
2320 00227 v907970.b2320.s227  
2330 00228 v907970.b2330.s228  
2340 00229 v907970.b2340.s229  
2350 00230 v907970.b2350.s230  
2360 00231 v907970.b2360.s231  
2370 00232 v907970.b2370.s232  
2380 00233 v907970.b2380.s233  
2390 00234 v907970.b2390.s234  
2400 00235 v907970.b2400.s235  
2410 00236 v907970.b2410.s236  
2420 00237 v907970.b2420.s237  
2430 00238 v907970.b2430.s238  
2440 00239 v907970.b2440.s239  
2450 00240 v907970.b2450.s240  
2460 00241 v907970.b2460.s241  
2470 00242 v907970.b2470.s242  
2480 00243 v907970.b2480.s243  
2490 00244 v907970.b2490.s244  
2500 00245 v907970.b2500.s245  
2510 00246 v907970.b2510.s246  
2520 00247 v907970.b2520.s247  
2530 00248 v907970.b2530.s248  
2540 00249 v907970.b2540.s249  
2550 00250 v907970.b2550.s250  
2560 00251 v907970.b2560.s251  
2570 00252 v907970.b2570.s252  
2580 00253 v907970.b2580.s253  
2590 00254 v907970.b2590.s254  
2600 00255 v907970.b2600.s255  
2610 00256 v907970.b2610.s256  
2620 00257 v907970.b2620.s257  
2630 00258 v907970.b2630.s258  
2640 00259 v907970.b2640.s259  
2650 00260 v907970.b2650.s260  
2660 00261 v907970.b2660.s261  
2670 00262 v907970.b2670.s262  
2680 00263 v907970.b2680.s263  
2690 00264 v907970.b2690.s264  
2700 00265 v907970.b2700.s265  
2710 00266 v907970.b2710.s266  
2720 00267 v907970.b2720.s267  
2730 00268 v907970.b2730.s268  
2740 00269 v907970.b2740.s269  
2750 00270 v907970.b2750.s270  
2760 00271 v907970.b2760.s271  
2770 00272 v907970.b2770.s272  
2780 00273 v907970.b2780.s273  
2790 00274 v907970.b2790.s274  
2800 00275 v907970.b2800.s275  
2810 00276 v907970.b2810.s276  
2820 00277 v907970.b2820.s277  
2830 00278 v907970.b2830.s278  
2840 00279 v907970.b2840.s279  
2850 00280 v907970.b2850.s280  
2860 00281 v907970.b2860.s281  
2870 00282 v907970.b2870.s282  
2880 00283 v907970.b2880.s283  
2890 00284 v907970.b2890.s284  
2900 00285 v907970.b2900.s285  
2910 00286 v907970.b2910.s286  
2920 00287 v907970.b2920.s287  
2930 00288 v907970.b2930.s288  
2940 00289 v907970.b2940.s289  
2950 00290 v907970.b2950.s290  
2960 00291 v907970.b2960.s291  
2970 00292 v907970.b2970.s292  
2980 00293 v907970.b2980.s293  
2990 00294 v907970.b2990.s294  
3000 00295 v907970.b3000.s295  
3010 00296 v907970.b3010.s296  
3020 00297 v907970.b3020.s297  
3030 00298 v907970.b3030.s298  
3040 00299 v907970.b3040.s299  
3050 00300 v907970.b3050.s300  
3060 00301 v907970.b3060.s301  
3070 00302 v907970.b3070.s302  
3080 00303 v907970.b3080.s303  
3090 00304 v907970.b3090.s304  
3100 00305 v907970.b3100.s305  
3110 00306 v907970.b3110.s306  
3120 00307 v907970.b3120.s307  
3130 00308 v907970.b3130.s308  
3140 00309 v907970.b3140.s309  
3150 00310 v907970.b3150.s310  
3160 00311 v907970.b3160.s311  
3170 00312 v907970.b3170.s312  
3180 00313 v907970.b3180.s313  
3190 00314 v907970.b3190.s314  
3200 00315 v907970.b3200.s315  
3210 00316 v907970.b3210.s316  
3220 00317 v907970.b3220.s317  
3230 00318 v907970.b3230.s318  
3240 00319 v907970.b3240.s319  
3250 00320 v907970.b3250.s320  
3260 00321 v907970.b3260.s321  
3270 00322 v907970.b3270.s322  
3280 00323 v907970.b3280.s323  
3290 00324 v907970.b3290.s324  
3300 00325 v907970.b3300.s325  
3310 00326 v907970.b3310.s326  
3320 00327 v907970.b3320.s327  
3330 00328 v907970.b3330.s328  
3340 00329 v907970.b3340.s329  
3350 00330 v907970.b3350.s330  
3360 00331 v907970.b3360.s331  
3370 00332 v907970.b3370.s332  
3380 00333 v907970.b3380.s333  
3390 00334 v907970.b3390.s334  
3400 00335 v907970.b3400.s335  
3410 00336 v907970.b3410.s336  
3420 00337 v907970.b3420.s337  
3430 00338 v907970.b3430.s338  
3440 00339 v907970.b3440.s339  
3450 00340 v907970.b3450.s340  
3460 00341 v907970.b3460.s341  
3470 00342 v907970.b3470.s342  
3480 00343 v907970.b3480.s343  
3490 00344 v907970.b3490.s344  
3500 00345 v907970.b3500.s345  
3510 00346 v907970.b3510.s346  
3520 00347 v907970.b3520.s347  
3530 00348 v907970.b3530.s348  
3540 00349 v907970.b3540.s349  
3550 00350 v907970.b3550.s350  
3560 00351 v907970.b3560.s351  
3570 00352 v907970.b3570.s352  
3580 00353 v907970.b3580.s353  
3590 00354 v907970.b3590.s354  
3600 00355 v907970.b3600.s355  
3610 00356 v907970.b3610.s356  
3620 00357 v907970.b3620.s357  
3630 00358 v907970.b3630.s358  
3640 00359 v907970.b3640.s359  
3650 00360 v907970.b3650.s360  
3660 00361 v907970.b3660.s361  
3670 00362 v907970.b3670.s362  
3680 00363 v907970.b3680.s363  
3690 00364 v907970.b3690.s364  
3700 00365 v907970.b3700.s365  
3710 00366 v907970.b3710.s366  
3720 00367 v907970.b3720.s367  
3730 00368 v907970.b3730.s368  
3740 00369 v907970.b3740.s369  
3750 00370 v907970.b3750.s370  
3760 00371 v907970.b3760.s371  
3770 00372 v907970.b3770.s372  
3780 00373 v907970.b3780.s373  
3790 00374 v907970.b3790.s374  
3800 00375 v907970.b3800.s375  
3810 00376 v907970.b3810.s376  
3820 00377 v907970.b3820.s377  
3830 00378 v907970.b3830.s378  
3840 00379 v907970.b3840.s379  
3850 00380 v907970.b3850.s380  
3860 00381 v907970.b3860.s381  
3870 00382 v907970.b3870.s382  
3880 00383 v907970.b3880.s383  
3890 00384 v907970.b3890.s384  
3900 00385 v907970.b3900.s385  
3910 00386 v907970.b3910.s386  
3920 00387 v907970.b3920.s387  
3930 00388 v907970.b3930.s388  
3940 00389 v907970.b3940.s389  
3950 00390 v907970.b3950.s390  
3960 00391 v907970.b3960.s391  
3970 00392 v907970.b3970.s392  
3980 00393 v907970.b3980.s393  
3990 00394 v907970.b3990.s394  
4000 00395 v907970.b4000.s395  
4010 00396 v907970.b4010.s396  
4020 00397 v907970.b4020.s397  
4030 00398 v907970.b4030.s398  
4040 00399 v907970.b4040.s399  
4050 00400 v907970.b4050.s400  
4060 00401 v907970.b4060.s401  
4070 00402 v907970.b4070.s402  
4080 00403 v907970.b4080.s403  
4090 00404 v907970.b4090.s404  
4100 00405 v907970.b4100.s405  
4110 00406 v907970.b4110.s406  
4120 00407 v907970.b4120.s407  
4130 00408 v907970.b4130.s408  
4140 00409 v907970.b4140.s409  
4150 00410 v907970.b4150.s410  
4160 00411 v907970.b4160.s411  
4170 00412 v907970.b4170.s412  
4180 00413 v907970.b4180.s413  
4190 00414 v907970.b4190.s414  
4200 00415 v907970.b4200.s415  
4210 00416 v907970.b4210.s416  
4220 00417 v907970.b4220.s417  
4230 00418 v907970.b4230.s418  
4240 00419 v907970.b4240.s419  
4250 00420 v907970.b4250.s420  
4260 00421 v907970.b4260.s421  
4270 00422 v907970.b4270.s422  
4280 00423 v907970.b4280.s423  
4290 00424 v907970.b4290.s424  
4300 00425 v907970.b4300.s425  
4310 00426 v907970.b4310.s426  
4320 00427 v907970.b4320.s427  
4330 00428 v907970.b4330.s428  
4340 00429 v907970.b4340.s429  
4350 00430 v907970.b4350.s430  
4360 00431 v907970.b4360.s431  
4370 00432 v907970.b4370.s432  
4380 00433 v907970.b4380.s433  
4390 00434 v907970.b4390.s434  
4400 00435 v907970.b4400.s435  
4410 00436 v907970.b4410.s436  
4420 00437 v907970.b4420.s437  
4430 00438 v907970.b4430.s438  
4440 00439 v907970.b4440.s439  
4450 00440 v907970.b4450.s440  
4460 00441 v907970.b4460.s441  
4470 00442 v907970.b4470.s442  
4480 00443 v907970.b4480.s443  
4490 00444 v907970.b4490.s444  
4500 00445 v907970.b4500.s445  
4510 00446 v907970.b4510.s446  
4520 00447 v907970.b4520.s447  
4530 00000 v907970.b4530  
4540 00000 v907970.b4540  
4550 00000 v907970.b4550  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program