Search reference or AID

Sökformulär

Stenberg, Otto, arbetspapper Vol:3 (AID: v818222c Open, NAD: SE/KrA/00350823)

Description of AID (in Swedish)

Stenberg, Otto, arbetspapper Vol:3 
AIDv818222c 
Version3
Volume typeDocuments
InformationDiverse anteckningar rörande lotsverket, avskrifter av kungliga brev etc. 1 fasc. Utdrag ur A. Zetterstens manuskriptsamling. Lots- och fyrinrättningen. 1 fasc. (Hägg ?). "Översikt över Svenska Sjökarteväsendets utveckling intill år 1825" disposition av kommendör Per Johan Dahlgren (1858-1945) jämte ett brev från Dahlgren till konteramiral Gunnar Unger 1932-02-10.
Stenberg, Otto, arbetspapper
CountySverige
Source typeIndividual archive
InformationOtto Herman Stenberg, f. 1862, d. 1945,
blev underlöjtnant vid flottan 1883, löjtnant 1887, kapten 1894 och erhöll avsked sistnämnda år.
Han blev sedan lotslöjtnant och från år 1896
lotskapten och chef för Sundsvalls fördelning
samt från år 1899 chef för Göteborgs lotsfördelning (senare västra lotsdistriktet).

Arkivet omfattar 1 band och 2 buntar;
det förvarades i Riksarkivet från år 1937
(RA acc. 13/1937) resp. november 1940.
1948 kom det med Flottans arkiv till Krigs-
arkivet (KrA acc. 16/1948).
NADSE/KrA/00350823
Volume from Stenberg, Otto, arbetspapper
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v818222c.b10  
20 00000 v818222c.b20  
30 00000 v818222c.b30  
40 00000 v818222c.b40  
50 00000 v818222c.b50  
60 00000 v818222c.b60  
70 00000 v818222c.b70  
80 00000 v818222c.b80  
90 00000 v818222c.b90  
100 00000 v818222c.b100  
110 00000 v818222c.b110  
120 00000 v818222c.b120  
130 00000 v818222c.b130  
140 00000 v818222c.b140  
150 00000 v818222c.b150  
160 00000 v818222c.b160  
170 00000 v818222c.b170  
180 00000 v818222c.b180  
190 00000 v818222c.b190  
200 00000 v818222c.b200  
210 00000 v818222c.b210  
220 00000 v818222c.b220  
230 00000 v818222c.b230  
240 00000 v818222c.b240  
250 00000 v818222c.b250  
260 00000 v818222c.b260  
270 00000 v818222c.b270  
280 00000 v818222c.b280  
290 00000 v818222c.b290  
300 00000 v818222c.b300  
310 00000 v818222c.b310  
320 00000 v818222c.b320  
330 00000 v818222c.b330  
340 00000 v818222c.b340  
350 00000 v818222c.b350  
360 00000 v818222c.b360  
370 00000 v818222c.b370  
380 00000 v818222c.b380  
390 00000 v818222c.b390  
400 00000 v818222c.b400  
410 00000 v818222c.b410  
420 00000 v818222c.b420  
430 00000 v818222c.b430  
440 00000 v818222c.b440  
450 00000 v818222c.b450  
460 00000 v818222c.b460  
470 00000 v818222c.b470  
480 00000 v818222c.b480  
490 00000 v818222c.b490  
500 00000 v818222c.b500  
510 00000 v818222c.b510  
520 00000 v818222c.b520  
530 00000 v818222c.b530  
540 00000 v818222c.b540  
550 00000 v818222c.b550  
560 00000 v818222c.b560  
570 00000 v818222c.b570  
580 00000 v818222c.b580  
590 00000 v818222c.b590  
600 00000 v818222c.b600  
610 00000 v818222c.b610  
620 00000 v818222c.b620  
630 00000 v818222c.b630  
640 00000 v818222c.b640  
650 00000 v818222c.b650  
660 00000 v818222c.b660  
670 00000 v818222c.b670  
680 00000 v818222c.b680  
690 00000 v818222c.b690  
700 00000 v818222c.b700  
710 00000 v818222c.b710  
720 00000 v818222c.b720  
730 00000 v818222c.b730  
740 00000 v818222c.b740  
750 00000 v818222c.b750  
760 00000 v818222c.b760  
770 00000 v818222c.b770  
780 00000 v818222c.b780  
790 00000 v818222c.b790  
800 00000 v818222c.b800  
810 00000 v818222c.b810  
820 00000 v818222c.b820  
830 00000 v818222c.b830  
840 00000 v818222c.b840  
850 00000 v818222c.b850  
860 00000 v818222c.b860  
870 00000 v818222c.b870  
880 00000 v818222c.b880  
890 00000 v818222c.b890  
900 00000 v818222c.b900  
910 00000 v818222c.b910  
920 00000 v818222c.b920  
930 00000 v818222c.b930  
940 00000 v818222c.b940  
950 00000 v818222c.b950  
960 00000 v818222c.b960  
970 00000 v818222c.b970  
980 00000 v818222c.b980  
990 00000 v818222c.b990  
1000 00000 v818222c.b1000  
1010 00000 v818222c.b1010  
1020 00000 v818222c.b1020  
1030 00000 v818222c.b1030  
1040 00000 v818222c.b1040  
1050 00000 v818222c.b1050  
1060 00000 v818222c.b1060  
1070 00000 v818222c.b1070  
1080 00000 v818222c.b1080  
1090 00000 v818222c.b1090  
1100 00000 v818222c.b1100  
1110 00000 v818222c.b1110  
1120 00000 v818222c.b1120  
1130 00000 v818222c.b1130  
1140 00000 v818222c.b1140  
1150 00000 v818222c.b1150  
1160 00000 v818222c.b1160  
1170 00000 v818222c.b1170  
1180 00000 v818222c.b1180  
1190 00000 v818222c.b1190  
1200 00000 v818222c.b1200  
1210 00000 v818222c.b1210  
1220 00000 v818222c.b1220  
1230 00000 v818222c.b1230  
1240 00000 v818222c.b1240  
1250 00000 v818222c.b1250  
1260 00000 v818222c.b1260  
1270 00000 v818222c.b1270  
1280 00000 v818222c.b1280  
1290 00000 v818222c.b1290  
1300 00000 v818222c.b1300  
1310 00000 v818222c.b1310  
1320 00000 v818222c.b1320  
1330 00000 v818222c.b1330  
1340 00000 v818222c.b1340  
1350 00000 v818222c.b1350  
1360 00000 v818222c.b1360  
1370 00000 v818222c.b1370  
1380 00000 v818222c.b1380  
1390 00000 v818222c.b1390  
1400 00000 v818222c.b1400  
1410 00000 v818222c.b1410  
1420 00000 v818222c.b1420  
1430 00000 v818222c.b1430  
1440 00000 v818222c.b1440  
1450 00000 v818222c.b1450  
1460 00000 v818222c.b1460  
1470 00000 v818222c.b1470  
1480 00000 v818222c.b1480  
1490 00000 v818222c.b1490  
1500 00000 v818222c.b1500  
1510 00000 v818222c.b1510  
1520 00000 v818222c.b1520  
1530 00000 v818222c.b1530  
1540 00000 v818222c.b1540  
1550 00000 v818222c.b1550  
1560 00000 v818222c.b1560  
1570 00000 v818222c.b1570  
1580 00000 v818222c.b1580  
1590 00000 v818222c.b1590  
1600 00000 v818222c.b1600  
1610 00000 v818222c.b1610  
1620 00000 v818222c.b1620  
1630 00000 v818222c.b1630  
1640 00000 v818222c.b1640  
1650 00000 v818222c.b1650  
1660 00000 v818222c.b1660  
1670 00000 v818222c.b1670  
1680 00000 v818222c.b1680  
1690 00000 v818222c.b1690  
1700 00000 v818222c.b1700  
1710 00000 v818222c.b1710  
1720 00000 v818222c.b1720  
1730 00000 v818222c.b1730  
1740 00000 v818222c.b1740  
1750 00000 v818222c.b1750  
1760 00000 v818222c.b1760  
1770 00000 v818222c.b1770  
1780 00000 v818222c.b1780  
1790 00000 v818222c.b1790  
1800 00000 v818222c.b1800  
1810 00000 v818222c.b1810  
1820 00000 v818222c.b1820  
1830 00000 v818222c.b1830  
1840 00000 v818222c.b1840  
1850 00000 v818222c.b1850  
1860 00000 v818222c.b1860  
1870 00000 v818222c.b1870  
1880 00000 v818222c.b1880  
1890 00000 v818222c.b1890  
1900 00000 v818222c.b1900  

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program