Search reference or AID

Sökformulär

Karesuando tingslags häradsrätt AII:8 (1905-1908) (AID: v745892a Open, NAD: SE/HLA/1040003)

Description of AID (in Swedish)

Karesuando tingslags häradsrätt AII:8 
AIDv745892a 
Version1
Volume typeMinutes
Year1905-1908
Karesuando tingslags häradsrätt
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeDistrict court
AliasEnontekis lappmarks tingslag
InformationKaresuando tingslags häradsrätts arkiv (1736-1947)

Karesuando tingslag (före 1908 benämnd Enontekis tingslag) omfattade Karesuando (f.d. Enontekis) socken.

Karesuando ingick 1680-1742 i Torneå lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens norra kontrakts domsaga - till år 1742 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1742 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Norra lappmarken.

Enligt kungligt brev 1907-10-25 bestämdes att Enontekis tingslag för framtiden skulle benämnas Karesuando tingslag. Tingslaget upphörde 1948 då Jukkasjärvi och Karesuando tingslag sammanslogs till ett (Jukkasjärvi och Karesuando tingslag).

Karesuando tingslag har tillhört nedanstående domsagor:

1680-1720 Västerbottens lappmarker
1720-1742 Norra lappmarken
1742-1820 Västerbottens norra kontrakt
1820-1838 Norrbotten
1839-1876 Norrbottens norra
1877-1903 Torneå
1904-1970 Gällivare
1971- Gällivare tingsrätts

Domböcker före 1736: ting från Karesuando (Enontekis) för år 1699-1714 ingår i Västerbottens lappmarkers domböcker vol. A: 1-2. Tingsprotokoll för åren 1700-1736 finns i avskrift i biblioteket (Nb län: allmänt), utg. i fyra volymer 1994 av Lenvik bygdemuseum. Boktitel: Dombok Torneå lappmark - Jukkasjärvi og Enontekis Tinglag.

Arkivalier för perioden 1736-1806 förvaras på landsarkivet i Uleåborg. Mikrofilm 24-25/1956.

Arkivförteckningen avser endast volymer bevarade på Landsarkivet i Härnösand.
NADSE/HLA/1040003
Volume from Karesuando tingslags häradsrätt
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v745892a.b10  
20 00000 v745892a.b20  
30 00000 v745892a.b30  
40 00000 v745892a.b40  
50 00000 v745892a.b50  
60 00000 v745892a.b60  
70 00000 v745892a.b70  
80 00000 v745892a.b80  
90 00000 v745892a.b90  
100 00000 v745892a.b100  
110 00000 v745892a.b110  
120 00000 v745892a.b120  
130 00001 v745892a.b130.s1  
140 00002 v745892a.b140.s2  
150 00003 v745892a.b150.s3  
160 00004 v745892a.b160.s4  
170 00005 v745892a.b170.s5  
180 00006 v745892a.b180.s6  
190 00007 v745892a.b190.s7  
200 00000 v745892a.b200  
210 00000 v745892a.b210  
220 00000 v745892a.b220  
230 00000 v745892a.b230  
240 00000 v745892a.b240  
250 00000 v745892a.b250  
260 00000 v745892a.b260  
270 00000 v745892a.b270  
280 00000 v745892a.b280  
290 00008 v745892a.b290.s8  
300 00009 v745892a.b300.s9  
310 00000 v745892a.b310  
320 00000 v745892a.b320  
330 00000 v745892a.b330  
340 00000 v745892a.b340  
350 00000 v745892a.b350  
360 00000 v745892a.b360  
370 00000 v745892a.b370  
380 00000 v745892a.b380  
390 00000 v745892a.b390  
400 00000 v745892a.b400  
410 00000 v745892a.b410  
420 00000 v745892a.b420  
430 00000 v745892a.b430  
440 00010 v745892a.b440.s10  
450 00011 v745892a.b450.s11  
460 00000 v745892a.b460  
470 00000 v745892a.b470  
480 00012 v745892a.b480.s12  
490 00013 v745892a.b490.s13  
500 00000 v745892a.b500  
510 00000 v745892a.b510  
520 00000 v745892a.b520  
530 00000 v745892a.b530  
540 00000 v745892a.b540  
550 00014 v745892a.b550.s14  
560 00000 v745892a.b560  
570 00015 v745892a.b570.s15  
580 00016 v745892a.b580.s16  
590 00017 v745892a.b590.s17  
600 00018 v745892a.b600.s18  
610 00019 v745892a.b610.s19  
620 00000 v745892a.b620  
630 00020 v745892a.b630.s20  
640 00000 v745892a.b640  
650 00021a v745892a.b650.s21a  
660 00021b v745892a.b660.s21b  
670 00000 v745892a.b670  
680 00000 v745892a.b680  
690 00000 v745892a.b690  
700 00000 v745892a.b700  
710 00000 v745892a.b710  
720 00000 v745892a.b720  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program