Search reference or AID

Sökformulär

Norra Åsarp KI:4 (1855-1862) (AID: v70039 Open, NAD: SE/GLA/13403)

Description of AID (in Swedish)

Norra Åsarp KI:4 
AIDv70039 
Volume typeParish meeting protocols and documents
Year1855-1862
InformationInb. Sid. 1-243 + 19 A-B, a tergo 1-105. Sockenstämmo- protokoll för N. Åsarp 1855 6/5- 1862, särskilda protokoll för N. Åsarp och Smula 1855 19/8, 1857 16/8, särskilt protokoll för Solberga 1862 16/3, för Kölaby 1862 25/3 och för N. Åsarp 1862 30/3, gällstämmoprotokoll 1861 1/9, 20/10, 1862 5/10. Häri även konfirmationsbok omf. past. 1849-1853, kyrkostämmoprotokoll för N. Åsarp 1863-1872 27/5, särskilda kyrkostämmoprotokoll för N. Åsarp och Smula 1863 2/2, 1866 8/4, 1868 26/10, 1870 7/8, 1871 5/2, 30/10, pastoratskyrko- stämmoprotokoll 1865-1871, protokoll vid val av klockare och skollärare i N. Åsarp 1871 27/8, special över frivilliga gåvor till N. Åsarps kyrkokassa 1828-1843 (lucka 1831-1832), in- komster av försålda saker 1829-1830, utgiftsspecial för N. Åsarp kyrkokassa 1828-1843 (lucka 1831-1832), skuldbok (influtna räntor) för kyrko- kassan 1828-1831, inkomstspecial för fattigkassan 1828-1843 (lucka 1831-1832), utgifts- special för fattigkassan 1828-1843 (lucka 1831-1832), skuldbok för fattigkassan 1828-1831, bok över frivilliga gåvor till Smula kyrkokassa 1830-1831, inkomst- och utgifts- special för Smula fattigkassa 1833-1843 samt huvudräkenskaper för N. Åsarps sockenmagasin 1852-1853.
Norra Åsarp
CountyÄlvsborgs län (Har också tillhört: Skaraborgs län)
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationNorra Åsarp är moderförsamling i Norra Åsarp, Smula, Kölaby och Solberga pastorat.

Stift
Skara

Härad
Frökinds härad (Leaby tingslag) (mindre del, t o m 1891), Redvägs härad (större del)
NADSE/GLA/13403
Volume from Norra Åsarp
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v70039.b1  
2 0000 v70039.b2  
3 0000 v70039.b3  
4 0000 v70039.b4  
5 0001 v70039.b5.s1  
6 0003 v70039.b6.s3  
7 0005 v70039.b7.s5  
8 0007 v70039.b8.s7  
9 0009 v70039.b9.s9  
10 0011 v70039.b10.s11  
11 0013 v70039.b11.s13  
12 0015 v70039.b12.s15  
13 0017 v70039.b13.s17  
14 0043 v70039.b14.s43  
15 0041 v70039.b15.s41  
16 0061 v70039.b16.s61  
17 0059 v70039.b17.s59  
18 0057 v70039.b18.s57  
19 0055 v70039.b19.s55  
20 0061 v70039.b20.s61  
21 0063 v70039.b21.s63  
22 0065 v70039.b22.s65  
23 0067 v70039.b23.s67  
24 0069 v70039.b24.s69  
25 0071 v70039.b25.s71  
26 0073 v70039.b26.s73  
27 0075 v70039.b27.s75  
28 0077 v70039.b28.s77  
29 0079 v70039.b29.s79  
30 0081 v70039.b30.s81  
31 0083 v70039.b31.s83  
32 0085 v70039.b32.s85  
33 0087 v70039.b33.s87  
34 0089 v70039.b34.s89  
35 0091 v70039.b35.s91  
36 0093 v70039.b36.s93  
37 0095 v70039.b37.s95  
38 0097 v70039.b38.s97  
39 0099 v70039.b39.s99  
40 0101 v70039.b40.s101  
41 0103 v70039.b41.s103  
42 0105 v70039.b42.s105  
43 0107 v70039.b43.s107  
44 0109 v70039.b44.s109  
45 0111 v70039.b45.s111  
46 0113 v70039.b46.s113  
47 0115 v70039.b47.s115  
48 0117 v70039.b48.s117  
49 0119 v70039.b49.s119  
50 0121 v70039.b50.s121  
51 0123 v70039.b51.s123  
52 0127 v70039.b52.s127  
53 0125 v70039.b53.s125  
54 0123 v70039.b54.s123  
55 0127 v70039.b55.s127  
56 0129 v70039.b56.s129  
57 0131 v70039.b57.s131  
58 0133 v70039.b58.s133  
59 0135 v70039.b59.s135  
60 0137 v70039.b60.s137  
61 0139 v70039.b61.s139  
62 0141 v70039.b62.s141  
63 0143 v70039.b63.s143  
64 0145 v70039.b64.s145  
65 0147 v70039.b65.s147  
66 0149 v70039.b66.s149  
67 0151 v70039.b67.s151  
68 0153 v70039.b68.s153  
69 0155 v70039.b69.s155  
70 0157 v70039.b70.s157  
71 0159 v70039.b71.s159  
72 0161 v70039.b72.s161  
73 0163 v70039.b73.s163  
74 0165 v70039.b74.s165  
75 0167 v70039.b75.s167  
76 0169 v70039.b76.s169  
77 0171 v70039.b77.s171  
78 0173 v70039.b78.s173  
79 0179 v70039.b79.s179  
80 0177 v70039.b80.s177  
81 0175 v70039.b81.s175  
82 0179 v70039.b82.s179  
83 0181 v70039.b83.s181  
84 0183 v70039.b84.s183  
85 0185 v70039.b85.s185  
86 0187 v70039.b86.s187  
87 0189 v70039.b87.s189  
88 0191 v70039.b88.s191  
89 0193 v70039.b89.s193  
90 0195 v70039.b90.s195  
91 0197 v70039.b91.s197  
92 0199 v70039.b92.s199  
93 0201 v70039.b93.s201  
94 0203 v70039.b94.s203  
95 0205 v70039.b95.s205  
96 0207 v70039.b96.s207  
97 0209 v70039.b97.s209  
98 0211 v70039.b98.s211  
99 0213 v70039.b99.s213  
100 0215 v70039.b100.s215  
101 0217 v70039.b101.s217  
102 0219 v70039.b102.s219  
103 0221 v70039.b103.s221  
104 0223 v70039.b104.s223  
105 0225 v70039.b105.s225  
106 0227 v70039.b106.s227  
107 0229 v70039.b107.s229  
108 0231 v70039.b108.s231  
109 0233 v70039.b109.s233  
110 0235 v70039.b110.s235  
111 0237 v70039.b111.s237  
112 0239 v70039.b112.s239  
113 0241 v70039.b113.s241  
114 0243 v70039.b114.s243  
116 0000 v70039.b116  
117 0000 v70039.b117  
118 0001 v70039.b118.s1  
119 0003 v70039.b119.s3  
120 0005 v70039.b120.s5  
121 0007 v70039.b121.s7  
122 0009 v70039.b122.s9  
123 0011 v70039.b123.s11  
124 0013 v70039.b124.s13  
125 0015 v70039.b125.s15  
126 0017 v70039.b126.s17  
127 0019 v70039.b127.s19  
128 0021 v70039.b128.s21  
129 0023 v70039.b129.s23  
130 0025 v70039.b130.s25  
131 0027 v70039.b131.s27  
132 0029 v70039.b132.s29  
133 0031 v70039.b133.s31  
134 0033 v70039.b134.s33  
135 0035 v70039.b135.s35  
136 0037 v70039.b136.s37  
137 0039 v70039.b137.s39  
138 0041 v70039.b138.s41  
139 0043 v70039.b139.s43  
140 0045 v70039.b140.s45  
141 0047 v70039.b141.s47  
142 0049 v70039.b142.s49  
143 0051 v70039.b143.s51  
144 0053 v70039.b144.s53  
145 0055 v70039.b145.s55  
146 0057 v70039.b146.s57  
147 0059 v70039.b147.s59  
148 0061 v70039.b148.s61  
149 0063 v70039.b149.s63  
150 0065 v70039.b150.s65  
151 0067 v70039.b151.s67  
152 0069 v70039.b152.s69  
153 0071 v70039.b153.s71  
154 0073 v70039.b154.s73  
155 0075 v70039.b155.s75  
156 0077 v70039.b156.s77  
157 0079 v70039.b157.s79  
158 0081 v70039.b158.s81  
159 0083 v70039.b159.s83  
160 0085 v70039.b160.s85  
161 0087 v70039.b161.s87  
162 0089 v70039.b162.s89  
163 0091 v70039.b163.s91  
164 0093 v70039.b164.s93  
165 0095 v70039.b165.s95  
166 0097 v70039.b166.s97  
167 0099 v70039.b167.s99  
168 0101 v70039.b168.s101  
169 0103 v70039.b169.s103  
170 0105 v70039.b170.s105  
171 0107 v70039.b171.s107  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program