Search reference or AID

Sökformulär

Nederkalix tingslags häradsrätt (1888-1889) (AID: v651043, NAD: SE/HLA/1040014)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Nederkalix tingslags häradsrätt AIIa:37
Volume typeGuardian registers
Year1888-1889
Nederkalix tingslags häradsrätt
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeDistrict court
InformationNederkalix tingslag omfattade Nederkalix och Töre socknar. Nederkalix tingslag tillhörde 1680-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens domsaga), 1839-1876 Norrbottens norra domsaga och därefter Kalix domsaga.
Tingslaget upphörde fr.o.m. 1948 genom att Råneå, Nederkalix och Överkalix tingslag förenades till ett (Kalix domsagas häradsrätt).
NADSE/HLA/1040014
Volume from Nederkalix tingslags häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

87 705 535

More info about our color images

  CartStart the program