Search reference or AID

Sökformulär

Luleå tingslags häradsrätt (1825-1825) (AID: v650955, NAD: SE/HLA/1040012)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Luleå tingslags häradsrätt AIa:67
Volume typeProtokoll vid urtima ting och extra förrättningar
Year1825-1825
Luleå tingslags häradsrätt
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeDistrict court
InformationLuleå tingslag omfattade Luleå socken.

Luleå tingslag tillhörde 1680-1830 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens domsaga). - Tingslaget upphörde fr.o.m. 1831 genom att det delades i Nederluleå tingslag och Överluleå tingslag.
NADSE/HLA/1040012
Volume from Luleå tingslags häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program