Search reference or AID

Sökformulär

Dalhem AI:8 (1891-1899) (AID: v60902 Open, NAD: SE/ViLA/23022)

Description of AID (in Swedish)

Dalhem AI:8 
AIDv60902 
Volume typeHousehold records
Year1891-1899
InformationUppsl. 1-200. I början på volymen ett äldre gårdsregister. Förteck- ning över allmänna nattvardsgång- ar å icke konfirmerade personer av uppnådda 20 års ålder, husför- hör, dövstumma och blinda, församlingens kyrko- och skolråd, förvaltare av de under försam- lingens vård stående kassor. Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter. Husförhörs- rotar i Dalhem. På socknen. Obefintliga. Särskild förteck- ning å Dalhem förut tillhöriga personer som övergivit hemorten men ej uttagit flyttningsbevis. Serien avslutad. Fortsätter i form av församlingsböcker, bunden serie, A II a.
Dalhem
CountyGotlands län
ProvinceGotland
Source typeParish / Congregation
InformationMedeltiden: Eget pastorat.
-1921-04-31: Moderförsamling i pastoratet Dalhem, Ganthem och Halla.
1921-05-01--1961: Moderförsamling i pastoratet Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara.
1962-: Moderförsamling i pastoratet Dalhem, Ganthem, Hörsne med Bara och Ekeby.

Stift:
Visby

Härad:
1646-1681 Medeltredingens tingsrätt
1681- Norra
NADSE/ViLA/23022
Volume from Dalhem
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v60902.b10  
20 0000 v60902.b20  
30 0000 v60902.b30  
40 0001 v60902.b40.s1  
50 0002 v60902.b50.s2  
60 0003 v60902.b60.s3  
70 0004 v60902.b70.s4  
80 0005 v60902.b80.s5  
90 0006 v60902.b90.s6  
100 0007 v60902.b100.s7  
110 0008 v60902.b110.s8  
120 0009 v60902.b120.s9  
130 0010 v60902.b130.s10  
140 0011 v60902.b140.s11  
150 0012 v60902.b150.s12  
160 0013 v60902.b160.s13  
170 0014 v60902.b170.s14  
180 0015 v60902.b180.s15  
190 0016 v60902.b190.s16  
200 0017 v60902.b200.s17  
210 0018 v60902.b210.s18  
220 0019 v60902.b220.s19  
230 0020 v60902.b230.s20  
240 0021 v60902.b240.s21  
250 0022 v60902.b250.s22  
260 0023 v60902.b260.s23  
270 0024 v60902.b270.s24  
280 0025 v60902.b280.s25  
290 0026 v60902.b290.s26  
300 0027 v60902.b300.s27  
310 0028 v60902.b310.s28  
320 0029 v60902.b320.s29  
330 0030 v60902.b330.s30  
340 0031 v60902.b340.s31  
350 0032 v60902.b350.s32  
360 0033 v60902.b360.s33  
370 0034 v60902.b370.s34  
380 0035 v60902.b380.s35  
390 0036 v60902.b390.s36  
400 0037 v60902.b400.s37  
410 0038 v60902.b410.s38  
420 0039 v60902.b420.s39  
430 0040 v60902.b430.s40  
440 0041 v60902.b440.s41  
450 0042 v60902.b450.s42  
460 0043 v60902.b460.s43  
470 0044 v60902.b470.s44  
480 0045 v60902.b480.s45  
490 0046 v60902.b490.s46  
500 0047 v60902.b500.s47  
510 0048 v60902.b510.s48  
520 0049 v60902.b520.s49  
530 0050 v60902.b530.s50  
540 0051 v60902.b540.s51  
550 0052 v60902.b550.s52  
560 0053 v60902.b560.s53  
570 0054 v60902.b570.s54  
580 0055 v60902.b580.s55  
590 0056 v60902.b590.s56  
600 0057 v60902.b600.s57  
610 0058 v60902.b610.s58  
620 0059 v60902.b620.s59  
630 0060 v60902.b630.s60  
640 0061 v60902.b640.s61  
650 0062 v60902.b650.s62  
660 0063 v60902.b660.s63  
670 0064 v60902.b670.s64  
680 0065 v60902.b680.s65  
690 0066 v60902.b690.s66  
700 0067 v60902.b700.s67  
710 0068 v60902.b710.s68  
720 0069 v60902.b720.s69  
730 0070 v60902.b730.s70  
740 0071 v60902.b740.s71  
750 0072 v60902.b750.s72  
760 0073 v60902.b760.s73  
770 0074 v60902.b770.s74  
780 0075 v60902.b780.s75  
790 0076 v60902.b790.s76  
800 0077 v60902.b800.s77  
810 0078 v60902.b810.s78  
820 0079 v60902.b820.s79  
830 0080 v60902.b830.s80  
840 0081 v60902.b840.s81  
850 0082 v60902.b850.s82  
860 0083 v60902.b860.s83  
870 0084 v60902.b870.s84  
880 0085 v60902.b880.s85  
890 0086 v60902.b890.s86  
900 0087 v60902.b900.s87  
910 0088 v60902.b910.s88  
920 0089 v60902.b920.s89  
930 0090 v60902.b930.s90  
940 0091 v60902.b940.s91  
950 0092 v60902.b950.s92  
960 0093 v60902.b960.s93  
970 0094 v60902.b970.s94  
980 0095 v60902.b980.s95  
990 0096 v60902.b990.s96  
1000 0097 v60902.b1000.s97  
1010 0098 v60902.b1010.s98  
1020 0099 v60902.b1020.s99  
1030 0100 v60902.b1030.s100  
1040 0101 v60902.b1040.s101  
1050 0102 v60902.b1050.s102  
1060 0103 v60902.b1060.s103  
1070 0104 v60902.b1070.s104  
1080 0105 v60902.b1080.s105  
1090 0106 v60902.b1090.s106  
1100 0107 v60902.b1100.s107  
1110 0108 v60902.b1110.s108  
1120 0109 v60902.b1120.s109  
1130 0110 v60902.b1130.s110  
1140 0111 v60902.b1140.s111  
1150 0112 v60902.b1150.s112  
1160 0113 v60902.b1160.s113  
1170 0114 v60902.b1170.s114  
1180 0115 v60902.b1180.s115  
1190 0116 v60902.b1190.s116  
1200 0117 v60902.b1200.s117  
1210 0118 v60902.b1210.s118  
1220 0119 v60902.b1220.s119  
1230 0120 v60902.b1230.s120  
1240 0121 v60902.b1240.s121  
1250 0122 v60902.b1250.s122  
1260 0123 v60902.b1260.s123  
1270 0124 v60902.b1270.s124  
1280 0125 v60902.b1280.s125  
1290 0126 v60902.b1290.s126  
1300 0127 v60902.b1300.s127  
1310 0128 v60902.b1310.s128  
1320 0129 v60902.b1320.s129  
1330 0130 v60902.b1330.s130  
1340 0131 v60902.b1340.s131  
1350 0132 v60902.b1350.s132  
1360 0133 v60902.b1360.s133  
1370 0134 v60902.b1370.s134  
1380 0135 v60902.b1380.s135  
1390 0136 v60902.b1390.s136  
1400 0137 v60902.b1400.s137  
1410 0138 v60902.b1410.s138  
1420 0139 v60902.b1420.s139  
1430 0140 v60902.b1430.s140  
1440 0141 v60902.b1440.s141  
1450 0142 v60902.b1450.s142  
1460 0143 v60902.b1460.s143  
1470 0144 v60902.b1470.s144  
1480 0145 v60902.b1480.s145  
1490 0146 v60902.b1490.s146  
1500 0147 v60902.b1500.s147  
1510 0148 v60902.b1510.s148  
1520 0149 v60902.b1520.s149  
1530 0150 v60902.b1530.s150  
1540 0151 v60902.b1540.s151  
1550 0152 v60902.b1550.s152  
1560 0153 v60902.b1560.s153  
1570 0154 v60902.b1570.s154  
1580 0155 v60902.b1580.s155  
1590 0156 v60902.b1590.s156  
1600 0157 v60902.b1600.s157  
1610 0158 v60902.b1610.s158  
1620 0159 v60902.b1620.s159  
1630 0160 v60902.b1630.s160  
1640 0161 v60902.b1640.s161  
1650 0162 v60902.b1650.s162  
1660 0163 v60902.b1660.s163  
1670 0164 v60902.b1670.s164  
1680 0165 v60902.b1680.s165  
1690 0166 v60902.b1690.s166  
1700 0167 v60902.b1700.s167  
1710 0168 v60902.b1710.s168  
1720 0169 v60902.b1720.s169  
1730 0196 v60902.b1730.s196  
1740 0197 v60902.b1740.s197  
1750 0198 v60902.b1750.s198  
1760 0199 v60902.b1760.s199  
1770 0200 v60902.b1770.s200  
1780 0000 v60902.b1780  
1790 0000 v60902.b1790  
1800 0000 v60902.b1800  

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program