Search reference or AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3973 (1698-1699) (AID: v427343 Open, NAD: SE/RA/42042202)

Description of AID (in Swedish)

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3973 
AIDv427343 
Volume typeCourt records
Year1698-1699
InformationRenoverade domböcker. Västerbottens län nr 9. Innehåller även protokoll från Norrbottens län.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten, has belonged to: Lappland, Ångermanland
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v427343.b10  
20 0000 v427343.b20  
30 0000 v427343.b30  
40 0000 v427343.b40  
50 0000 v427343.b50  
60 0001 v427343.b60.s1  
70 001b v427343.b70.s1b  
80 0002 v427343.b80.s2  
90 0003 v427343.b90.s3  
100 0004 v427343.b100.s4  
110 0005 v427343.b110.s5  
120 0006 v427343.b120.s6  
130 0007 v427343.b130.s7  
140 0008 v427343.b140.s8  
150 0009 v427343.b150.s9  
160 0010 v427343.b160.s10  
170 0011 v427343.b170.s11  
180 0012 v427343.b180.s12  
190 0013 v427343.b190.s13  
200 0014 v427343.b200.s14  
210 0015 v427343.b210.s15  
220 0016 v427343.b220.s16  
230 0017 v427343.b230.s17  
240 0018 v427343.b240.s18  
250 0019 v427343.b250.s19  
260 0020 v427343.b260.s20  
270 0021 v427343.b270.s21  
280 0022 v427343.b280.s22  
290 0023 v427343.b290.s23  
300 0024 v427343.b300.s24  
310 0025 v427343.b310.s25  
320 0026 v427343.b320.s26  
330 0027 v427343.b330.s27  
340 0028 v427343.b340.s28  
350 0029 v427343.b350.s29  
360 0030 v427343.b360.s30  
370 0031 v427343.b370.s31  
380 0032 v427343.b380.s32  
390 0033 v427343.b390.s33  
400 0034 v427343.b400.s34  
410 0035 v427343.b410.s35  
420 0036 v427343.b420.s36  
430 0037 v427343.b430.s37  
440 0038 v427343.b440.s38  
450 0039 v427343.b450.s39  
460 0040 v427343.b460.s40  
470 0041 v427343.b470.s41  
480 0042 v427343.b480.s42  
490 0043 v427343.b490.s43  
500 0044 v427343.b500.s44  
510 0045 v427343.b510.s45  
520 0046 v427343.b520.s46  
530 0047 v427343.b530.s47  
540 0048 v427343.b540.s48  
550 0049 v427343.b550.s49  
560 0050 v427343.b560.s50  
570 0051 v427343.b570.s51  
580 0052 v427343.b580.s52  
590 0053 v427343.b590.s53  
600 0054 v427343.b600.s54  
610 0055 v427343.b610.s55  
620 0056 v427343.b620.s56  
630 0057 v427343.b630.s57  
640 0058 v427343.b640.s58  
650 0059 v427343.b650.s59  
660 0060 v427343.b660.s60  
670 0061 v427343.b670.s61  
680 0062 v427343.b680.s62  
690 0063 v427343.b690.s63  
700 0064 v427343.b700.s64  
710 0065 v427343.b710.s65  
720 0066 v427343.b720.s66  
730 0067 v427343.b730.s67  
740 0068 v427343.b740.s68  
750 0069 v427343.b750.s69  
760 0070 v427343.b760.s70  
770 0071 v427343.b770.s71  
780 0072 v427343.b780.s72  
790 0073 v427343.b790.s73  
800 0074 v427343.b800.s74  
810 0075 v427343.b810.s75  
820 0076 v427343.b820.s76  
830 0077 v427343.b830.s77  
840 0078 v427343.b840.s78  
850 0079 v427343.b850.s79  
860 0080 v427343.b860.s80  
870 0081 v427343.b870.s81  
880 0082 v427343.b880.s82  
890 0083 v427343.b890.s83  
900 0084 v427343.b900.s84  
910 0085 v427343.b910.s85  
920 0086 v427343.b920.s86  
930 0087 v427343.b930.s87  
940 0088 v427343.b940.s88  
950 0089 v427343.b950.s89  
960 0090 v427343.b960.s90  
970 0091 v427343.b970.s91  
980 0092 v427343.b980.s92  
990 0093 v427343.b990.s93  
1000 0094 v427343.b1000.s94  
1010 0095 v427343.b1010.s95  
1020 0096 v427343.b1020.s96  
1030 0097 v427343.b1030.s97  
1040 0098 v427343.b1040.s98  
1050 0099 v427343.b1050.s99  
1060 0100 v427343.b1060.s100  
1070 0101 v427343.b1070.s101  
1080 0102 v427343.b1080.s102  
1090 0103 v427343.b1090.s103  
1100 0104 v427343.b1100.s104  
1110 0105 v427343.b1110.s105  
1120 0106 v427343.b1120.s106  
1130 0107 v427343.b1130.s107  
1140 0108 v427343.b1140.s108  
1150 0109 v427343.b1150.s109  
1160 0110 v427343.b1160.s110  
1170 0111 v427343.b1170.s111  
1180 0112 v427343.b1180.s112  
1190 0113 v427343.b1190.s113  
1200 0114 v427343.b1200.s114  
1210 0115 v427343.b1210.s115  
1220 0116 v427343.b1220.s116  
1230 0117 v427343.b1230.s117  
1240 0118 v427343.b1240.s118  
1250 0119 v427343.b1250.s119  
1260 0120 v427343.b1260.s120  
1270 0121 v427343.b1270.s121  
1280 0122 v427343.b1280.s122  
1290 0123 v427343.b1290.s123  
1300 0124 v427343.b1300.s124  
1310 0125 v427343.b1310.s125  
1320 0126 v427343.b1320.s126  
1330 0127 v427343.b1330.s127  
1340 0128 v427343.b1340.s128  
1350 0129 v427343.b1350.s129  
1360 0130 v427343.b1360.s130  
1370 0131 v427343.b1370.s131  
1380 0132 v427343.b1380.s132  
1390 0133 v427343.b1390.s133  
1400 0134 v427343.b1400.s134  
1410 0135 v427343.b1410.s135  
1420 0136 v427343.b1420.s136  
1430 0137 v427343.b1430.s137  
1440 0138 v427343.b1440.s138  
1450 0139 v427343.b1450.s139  
1460 0140 v427343.b1460.s140  
1470 0141 v427343.b1470.s141  
1480 0142 v427343.b1480.s142  
1490 0143 v427343.b1490.s143  
1500 0144 v427343.b1500.s144  
1510 0145 v427343.b1510.s145  
1520 0146 v427343.b1520.s146  
1530 0147 v427343.b1530.s147  
1540 0148 v427343.b1540.s148  
1550 0149 v427343.b1550.s149  
1560 0150 v427343.b1560.s150  
1570 0151 v427343.b1570.s151  
1580 0152 v427343.b1580.s152  
1590 0153 v427343.b1590.s153  
1600 0154 v427343.b1600.s154  
1610 0155 v427343.b1610.s155  
1620 0156 v427343.b1620.s156  
1630 0157 v427343.b1630.s157  
1640 0158 v427343.b1640.s158  
1650 0159 v427343.b1650.s159  
1660 0160 v427343.b1660.s160  
1670 0161 v427343.b1670.s161  
1680 0162 v427343.b1680.s162  
1690 0163 v427343.b1690.s163  
1700 0164 v427343.b1700.s164  
1710 0165 v427343.b1710.s165  
1720 0166 v427343.b1720.s166  
1730 0167 v427343.b1730.s167  
1740 0168 v427343.b1740.s168  
1750 0169 v427343.b1750.s169  
1760 0170 v427343.b1760.s170  
1770 0171 v427343.b1770.s171  
1780 0172 v427343.b1780.s172  
1790 0173 v427343.b1790.s173  
1800 0174 v427343.b1800.s174  
1810 0175 v427343.b1810.s175  
1820 0176 v427343.b1820.s176  
1830 0177 v427343.b1830.s177  
1840 0178 v427343.b1840.s178  
1850 0179 v427343.b1850.s179  
1860 0180 v427343.b1860.s180  
1870 0181 v427343.b1870.s181  
1880 0182 v427343.b1880.s182  
1890 0183 v427343.b1890.s183  
1900 0184 v427343.b1900.s184  
1910 0185 v427343.b1910.s185  
1920 0186 v427343.b1920.s186  
1930 0187 v427343.b1930.s187  
1940 0188 v427343.b1940.s188  
1950 0189 v427343.b1950.s189  
1960 0190 v427343.b1960.s190  
1970 0191 v427343.b1970.s191  
1980 0192 v427343.b1980.s192  
1990 0193 v427343.b1990.s193  
2000 0194 v427343.b2000.s194  
2010 0195 v427343.b2010.s195  
2020 0196 v427343.b2020.s196  
2030 0197 v427343.b2030.s197  
2040 0198 v427343.b2040.s198  
2050 0199 v427343.b2050.s199  
2060 0200 v427343.b2060.s200  
2070 0201 v427343.b2070.s201  
2080 0202 v427343.b2080.s202  
2090 0203 v427343.b2090.s203  
2100 0204 v427343.b2100.s204  
2110 0205 v427343.b2110.s205  
2120 0206 v427343.b2120.s206  
2130 0207 v427343.b2130.s207  
2140 0208 v427343.b2140.s208  
2150 0209 v427343.b2150.s209  
2160 0210 v427343.b2160.s210  
2170 0211 v427343.b2170.s211  
2180 0212 v427343.b2180.s212  
2190 0213 v427343.b2190.s213  
2200 0214 v427343.b2200.s214  
2210 0215 v427343.b2210.s215  
2220 0216 v427343.b2220.s216  
2230 0217 v427343.b2230.s217  
2240 0218 v427343.b2240.s218  
2250 0219 v427343.b2250.s219  
2260 0220 v427343.b2260.s220  
2270 0221 v427343.b2270.s221  
2280 0222 v427343.b2280.s222  
2290 0223 v427343.b2290.s223  
2300 0224 v427343.b2300.s224  
2310 0225 v427343.b2310.s225  
2320 0226 v427343.b2320.s226  
2330 0227 v427343.b2330.s227  
2340 0228 v427343.b2340.s228  
2350 0229 v427343.b2350.s229  
2360 0230 v427343.b2360.s230  
2370 0231 v427343.b2370.s231  
2380 0232 v427343.b2380.s232  
2390 0233 v427343.b2390.s233  
2400 0234 v427343.b2400.s234  
2410 0235 v427343.b2410.s235  
2420 0236 v427343.b2420.s236  
2430 0237 v427343.b2430.s237  
2440 0238 v427343.b2440.s238  
2450 0239 v427343.b2450.s239  
2460 0240 v427343.b2460.s240  
2470 0241 v427343.b2470.s241  
2480 0242 v427343.b2480.s242  
2490 0243 v427343.b2490.s243  
2500 0244 v427343.b2500.s244  
2510 0245 v427343.b2510.s245  
2520 0246 v427343.b2520.s246  
2530 0247 v427343.b2530.s247  
2540 0248 v427343.b2540.s248  
2550 0249 v427343.b2550.s249  
2560 0250 v427343.b2560.s250  
2570 0251 v427343.b2570.s251  
2580 0252 v427343.b2580.s252  
2590 0253 v427343.b2590.s253  
2600 0254 v427343.b2600.s254  
2610 0255 v427343.b2610.s255  
2620 0256 v427343.b2620.s256  
2630 0257 v427343.b2630.s257  
2640 0258 v427343.b2640.s258  
2650 0259 v427343.b2650.s259  
2660 0260 v427343.b2660.s260  
2670 0261 v427343.b2670.s261  
2680 0262 v427343.b2680.s262  
2690 0263 v427343.b2690.s263  
2700 0264 v427343.b2700.s264  
2710 0265 v427343.b2710.s265  
2720 0266 v427343.b2720.s266  
2730 0267 v427343.b2730.s267  
2740 0268 v427343.b2740.s268  
2750 0269 v427343.b2750.s269  
2760 0270 v427343.b2760.s270  
2770 0271 v427343.b2770.s271  
2780 0272 v427343.b2780.s272  
2790 0273 v427343.b2790.s273  
2800 0274 v427343.b2800.s274  
2810 0275 v427343.b2810.s275  
2820 0276 v427343.b2820.s276  
2830 0277 v427343.b2830.s277  
2840 0278 v427343.b2840.s278  
2850 0279 v427343.b2850.s279  
2860 0280 v427343.b2860.s280  
2870 0281 v427343.b2870.s281  
2880 0282 v427343.b2880.s282  
2890 0283 v427343.b2890.s283  
2900 0284 v427343.b2900.s284  
2910 0285 v427343.b2910.s285  
2920 0286 v427343.b2920.s286  
2930 0287 v427343.b2930.s287  
2940 0288 v427343.b2940.s288  
2950 0289 v427343.b2950.s289  
2960 0290 v427343.b2960.s290  
2970 0291 v427343.b2970.s291  
2980 0292 v427343.b2980.s292  
2990 0293 v427343.b2990.s293  
3000 0294 v427343.b3000.s294  
3010 0295 v427343.b3010.s295  
3020 0296 v427343.b3020.s296  
3030 0297 v427343.b3030.s297  
3040 0298 v427343.b3040.s298  
3050 0299 v427343.b3050.s299  
3060 0300 v427343.b3060.s300  
3070 0301 v427343.b3070.s301  
3080 0302 v427343.b3080.s302  
3090 0303 v427343.b3090.s303  
3100 0304 v427343.b3100.s304  
3110 0305 v427343.b3110.s305  
3120 0306 v427343.b3120.s306  
3130 0307 v427343.b3130.s307  
3140 0308 v427343.b3140.s308  
3150 0309 v427343.b3150.s309  
3160 0310 v427343.b3160.s310  
3170 0311 v427343.b3170.s311  
3180 0312 v427343.b3180.s312  
3190 0313 v427343.b3190.s313  
3200 0314 v427343.b3200.s314  
3210 0315 v427343.b3210.s315  
3220 0316 v427343.b3220.s316  
3230 0317 v427343.b3230.s317  
3240 0318 v427343.b3240.s318  
3250 0319 v427343.b3250.s319  
3260 0320 v427343.b3260.s320  
3270 0321 v427343.b3270.s321  
3280 0322 v427343.b3280.s322  
3290 0323 v427343.b3290.s323  
3300 0324 v427343.b3300.s324  
3310 0325 v427343.b3310.s325  
3320 0326 v427343.b3320.s326  
3330 0327 v427343.b3330.s327  
3340 0328 v427343.b3340.s328  
3350 0329 v427343.b3350.s329  
3360 0330 v427343.b3360.s330  
3370 0331 v427343.b3370.s331  
3380 0332 v427343.b3380.s332  
3390 0333 v427343.b3390.s333  
3400 0334 v427343.b3400.s334  
3410 0335 v427343.b3410.s335  
3420 0336 v427343.b3420.s336  
3430 0337 v427343.b3430.s337  
3440 0338 v427343.b3440.s338  
3450 0339 v427343.b3450.s339  
3460 0340 v427343.b3460.s340  
3470 0341 v427343.b3470.s341  
3480 0342 v427343.b3480.s342  
3490 0343 v427343.b3490.s343  
3500 0344 v427343.b3500.s344  
3510 0345 v427343.b3510.s345  
3520 0346 v427343.b3520.s346  
3530 0347 v427343.b3530.s347  
3540 0348 v427343.b3540.s348  
3550 0349 v427343.b3550.s349  
3560 0350 v427343.b3560.s350  
3570 0351 v427343.b3570.s351  
3580 0352 v427343.b3580.s352  
3590 0353 v427343.b3590.s353  
3600 0354 v427343.b3600.s354  
3610 0355 v427343.b3610.s355  
3620 0356 v427343.b3620.s356  
3630 0357 v427343.b3630.s357  
3640 0358 v427343.b3640.s358  
3650 0359 v427343.b3650.s359  
3660 0360 v427343.b3660.s360  
3670 0361 v427343.b3670.s361  
3680 0362 v427343.b3680.s362  
3690 0363 v427343.b3690.s363  
3700 0364 v427343.b3700.s364  
3710 0365 v427343.b3710.s365  
3720 0366 v427343.b3720.s366  
3730 0367 v427343.b3730.s367  
3740 0368 v427343.b3740.s368  
3750 0369 v427343.b3750.s369  
3760 0370 v427343.b3760.s370  
3770 0371 v427343.b3770.s371  
3780 0372 v427343.b3780.s372  
3790 0373 v427343.b3790.s373  
3800 0374 v427343.b3800.s374  
3810 0375 v427343.b3810.s375  
3820 0376 v427343.b3820.s376  
3830 0377 v427343.b3830.s377  
3840 0378 v427343.b3840.s378  
3850 0379 v427343.b3850.s379  
3860 0380 v427343.b3860.s380  
3870 0381 v427343.b3870.s381  
3880 0382 v427343.b3880.s382  
3890 0383 v427343.b3890.s383  
3900 0384 v427343.b3900.s384  
3910 0385 v427343.b3910.s385  
3920 0386 v427343.b3920.s386  
3930 0387 v427343.b3930.s387  
3940 0388 v427343.b3940.s388  
3950 0389 v427343.b3950.s389  
3960 0390 v427343.b3960.s390  
3970 0391 v427343.b3970.s391  
3980 0392 v427343.b3980.s392  
3990 0393 v427343.b3990.s393  
4000 0394 v427343.b4000.s394  
4010 0395 v427343.b4010.s395  
4020 0396 v427343.b4020.s396  
4030 0397 v427343.b4030.s397  
4040 0398 v427343.b4040.s398  
4050 0399 v427343.b4050.s399  
4060 0400 v427343.b4060.s400  
4070 0401 v427343.b4070.s401  
4080 0402 v427343.b4080.s402  
4090 0403 v427343.b4090.s403  
4100 0404 v427343.b4100.s404  
4110 0405 v427343.b4110.s405  
4120 0406 v427343.b4120.s406  
4130 0407 v427343.b4130.s407  
4140 0408 v427343.b4140.s408  
4150 0409 v427343.b4150.s409  
4160 0410 v427343.b4160.s410  
4170 0411 v427343.b4170.s411  
4180 0412 v427343.b4180.s412  
4190 0413 v427343.b4190.s413  
4200 0414 v427343.b4200.s414  
4210 0415 v427343.b4210.s415  
4220 0416 v427343.b4220.s416  
4230 0417 v427343.b4230.s417  
4240 0418 v427343.b4240.s418  
4250 0000 v427343.b4250  
4260 0000 v427343.b4260  
4270 0000 v427343.b4270  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program