Search reference or AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXId:839 (1698-1699) (AID: v404336 Open, NAD: SE/RA/42042202)

Description of AID (in Swedish)

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXId:839 
AIDv404336 
Volume typeCourt records
Year1698-1699
InformationRådstugurätters renoverade domböcker. Torneå nr 1. I serien rådstugurätters renoverade domböcker kan även kämnersrätters renoverade domböcker återfinnas.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceLappland, has belonged to: Norrbotten
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v404336.b10  
20 0000 v404336.b20  
30 0000 v404336.b30  
40 0000 v404336.b40  
50 0000 v404336.b50  
60 0000 v404336.b60  
70 0000 v404336.b70  
80 0000 v404336.b80  
90 0000 v404336.b90  
100 0000 v404336.b100  
110 0000 v404336.b110  
120 0000 v404336.b120  
130 0000 v404336.b130  
140 0000 v404336.b140  
150 0000 v404336.b150  
160 0000 v404336.b160  
170 0000 v404336.b170  
180 0000 v404336.b180  
190 0000 v404336.b190  
200 0000 v404336.b200  
210 0000 v404336.b210  
220 0000 v404336.b220  
230 0000 v404336.b230  
240 0000 v404336.b240  
250 0000 v404336.b250  
260 0000 v404336.b260  
270 0000 v404336.b270  
280 0000 v404336.b280  
290 0000 v404336.b290  
300 0000 v404336.b300  
310 0000 v404336.b310  
320 0000 v404336.b320  
330 0000 v404336.b330  
340 0000 v404336.b340  
350 0000 v404336.b350  
360 0000 v404336.b360  
370 0000 v404336.b370  
380 0000 v404336.b380  
390 0000 v404336.b390  
400 0000 v404336.b400  
410 0000 v404336.b410  
420 0000 v404336.b420  
430 0000 v404336.b430  
440 0000 v404336.b440  
450 0000 v404336.b450  
460 0000 v404336.b460  
470 0000 v404336.b470  
480 0000 v404336.b480  
490 0000 v404336.b490  
500 0000 v404336.b500  
510 0000 v404336.b510  
520 0000 v404336.b520  
530 0000 v404336.b530  
540 0000 v404336.b540  
550 0000 v404336.b550  
560 0000 v404336.b560  
570 0000 v404336.b570  
580 0000 v404336.b580  
590 0000 v404336.b590  
600 0000 v404336.b600  
610 0000 v404336.b610  
620 0000 v404336.b620  
630 0000 v404336.b630  
640 0000 v404336.b640  
650 0000 v404336.b650  
660 0000 v404336.b660  
670 0000 v404336.b670  
680 0000 v404336.b680  
690 0000 v404336.b690  
700 0000 v404336.b700  
710 0000 v404336.b710  
720 0000 v404336.b720  
730 0000 v404336.b730  
740 0000 v404336.b740  
750 0000 v404336.b750  
760 0000 v404336.b760  
770 0000 v404336.b770  
780 0000 v404336.b780  
790 0000 v404336.b790  
800 0000 v404336.b800  
810 0000 v404336.b810  
820 0000 v404336.b820  
830 0000 v404336.b830  
840 0000 v404336.b840  
850 0000 v404336.b850  
860 0000 v404336.b860  
870 0000 v404336.b870  
880 0000 v404336.b880  
890 0000 v404336.b890  
900 0000 v404336.b900  
910 0000 v404336.b910  
920 0000 v404336.b920  
930 0000 v404336.b930  
940 0000 v404336.b940  
950 0000 v404336.b950  
960 0000 v404336.b960  
970 0000 v404336.b970  
980 0000 v404336.b980  
990 0000 v404336.b990  
1000 0000 v404336.b1000  
1010 0000 v404336.b1010  
1020 0000 v404336.b1020  
1030 0000 v404336.b1030  
1040 0000 v404336.b1040  
1050 0000 v404336.b1050  
1060 0000 v404336.b1060  
1070 0000 v404336.b1070  
1080 0000 v404336.b1080  
1090 0000 v404336.b1090  
1100 0000 v404336.b1100  
1110 0000 v404336.b1110  
1120 0000 v404336.b1120  
1130 0000 v404336.b1130  
1140 0000 v404336.b1140  
1150 0000 v404336.b1150  
1160 0000 v404336.b1160  
1170 0000 v404336.b1170  
1180 0000 v404336.b1180  
1190 0000 v404336.b1190  
1200 0000 v404336.b1200  
1210 0000 v404336.b1210  
1220 0000 v404336.b1220  
1230 0000 v404336.b1230  
1240 0000 v404336.b1240  
1250 0000 v404336.b1250  
1260 0000 v404336.b1260  
1270 0000 v404336.b1270  
1280 0000 v404336.b1280  
1290 0000 v404336.b1290  
1300 0000 v404336.b1300  
1310 0000 v404336.b1310  
1320 0000 v404336.b1320  
1330 0000 v404336.b1330  
1340 0000 v404336.b1340  
1350 0000 v404336.b1350  
1360 0000 v404336.b1360  
1370 0000 v404336.b1370  
1380 0000 v404336.b1380  
1390 0000 v404336.b1390  
1400 0000 v404336.b1400  
1410 0000 v404336.b1410  
1420 0000 v404336.b1420  
1430 0000 v404336.b1430  
1440 0000 v404336.b1440  
1450 0000 v404336.b1450  
1460 0000 v404336.b1460  
1470 0000 v404336.b1470  
1480 0000 v404336.b1480  
1490 0000 v404336.b1490  
1500 0000 v404336.b1500  
1510 0000 v404336.b1510  
1520 0000 v404336.b1520  
1530 0000 v404336.b1530  
1540 0000 v404336.b1540  
1550 0000 v404336.b1550  
1560 0000 v404336.b1560  
1570 0000 v404336.b1570  
1580 0000 v404336.b1580  
1590 0000 v404336.b1590  
1600 0000 v404336.b1600  
1610 0000 v404336.b1610  
1620 0000 v404336.b1620  
1630 0000 v404336.b1630  
1640 0000 v404336.b1640  
1650 0000 v404336.b1650  
1660 0000 v404336.b1660  
1670 0000 v404336.b1670  
1680 0000 v404336.b1680  
1690 0000 v404336.b1690  
1700 0000 v404336.b1700  
1710 0000 v404336.b1710  
1720 0000 v404336.b1720  
1730 0000 v404336.b1730  
1740 0000 v404336.b1740  
1750 0000 v404336.b1750  
1760 0000 v404336.b1760  
1770 0000 v404336.b1770  
1780 0000 v404336.b1780  
1790 0000 v404336.b1790  
1800 0000 v404336.b1800  
1810 0000 v404336.b1810  
1820 0000 v404336.b1820  
1830 0000 v404336.b1830  
1840 0000 v404336.b1840  
1850 0000 v404336.b1850  
1860 0000 v404336.b1860  
1870 0000 v404336.b1870  
1880 0000 v404336.b1880  
1890 0000 v404336.b1890  
1900 0000 v404336.b1900  
1910 0000 v404336.b1910  
1920 0000 v404336.b1920  
1930 0000 v404336.b1930  
1940 0000 v404336.b1940  
1950 0000 v404336.b1950  
1960 0000 v404336.b1960  
1970 0000 v404336.b1970  
1980 0000 v404336.b1980  
1990 0000 v404336.b1990  
2000 0000 v404336.b2000  
2010 0000 v404336.b2010  
2020 0000 v404336.b2020  
2030 0000 v404336.b2030  
2040 0000 v404336.b2040  
2050 0000 v404336.b2050  
2060 0000 v404336.b2060  
2070 0000 v404336.b2070  
2080 0000 v404336.b2080  
2090 0000 v404336.b2090  
2100 0000 v404336.b2100  
2110 0000 v404336.b2110  
2120 0000 v404336.b2120  
2130 0000 v404336.b2130  
2140 0000 v404336.b2140  
2150 0000 v404336.b2150  
2160 0000 v404336.b2160  
2170 0000 v404336.b2170  
2180 0000 v404336.b2180  
2190 0000 v404336.b2190  
2200 0000 v404336.b2200  
2210 0000 v404336.b2210  
2220 0000 v404336.b2220  
2230 0000 v404336.b2230  
2240 0000 v404336.b2240  
2250 0000 v404336.b2250  
2260 0000 v404336.b2260  
2270 0000 v404336.b2270  
2280 0000 v404336.b2280  
2290 0000 v404336.b2290  
2300 0000 v404336.b2300  
2310 0000 v404336.b2310  
2320 0000 v404336.b2320  
2330 0000 v404336.b2330  
2340 0000 v404336.b2340  
2350 0000 v404336.b2350  
2360 0000 v404336.b2360  
2370 0000 v404336.b2370  
2380 0000 v404336.b2380  
2390 0000 v404336.b2390  
2400 0000 v404336.b2400  
2410 0000 v404336.b2410  
2420 0000 v404336.b2420  
2430 0000 v404336.b2430  
2440 0000 v404336.b2440  
2450 0000 v404336.b2450  
2460 0000 v404336.b2460  
2470 0000 v404336.b2470  
2480 0000 v404336.b2480  
2490 0000 v404336.b2490  
2500 0000 v404336.b2500  
2510 0000 v404336.b2510  
2520 0000 v404336.b2520  
2530 0000 v404336.b2530  
2540 0000 v404336.b2540  
2550 0000 v404336.b2550  
2560 0000 v404336.b2560  
2570 0000 v404336.b2570  
2580 0000 v404336.b2580  
2590 0000 v404336.b2590  
2600 0000 v404336.b2600  
2610 0000 v404336.b2610  
2620 0000 v404336.b2620  
2630 0000 v404336.b2630  
2640 0000 v404336.b2640  
2650 0000 v404336.b2650  
2660 0000 v404336.b2660  
2670 0000 v404336.b2670  
2680 0000 v404336.b2680  
2690 0000 v404336.b2690  
2700 0000 v404336.b2700  
2710 0000 v404336.b2710  
2720 0000 v404336.b2720  
2730 0000 v404336.b2730  
2740 0000 v404336.b2740  
2750 0000 v404336.b2750  
2760 0000 v404336.b2760  
2770 0000 v404336.b2770  
2780 0000 v404336.b2780  
2790 0000 v404336.b2790  
2800 0000 v404336.b2800  
2810 0000 v404336.b2810  
2820 0000 v404336.b2820  
2830 0000 v404336.b2830  
2840 0000 v404336.b2840  
2850 0000 v404336.b2850  
2860 0000 v404336.b2860  
2870 0000 v404336.b2870  
2880 0000 v404336.b2880  
2890 0000 v404336.b2890  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program