Search reference or AID

Sökformulär

Nedertorneå och Karl Gustavs tingslags häradsrätt (1761-1761) (AID: v367985, NAD: SE/HLA/1040131)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Piteå tingslags häradsrätt AIa:15
Volume typeGuardian registers
Year1761-1761
Nedertorneå och Karl Gustavs tingslags häradsrätt
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeDistrict court
InformationNedertorneå och Karl Gustavs tingslag omfattade Nedertorneå och Karl Gustavs socknar samt Haparanda stad.
Nedertorneå och Karl Gustavs tingslag tillhörde 1680-1838 Västerbottens norra kontrskts domsaga (Norrbottens domsaga), 1839-1876 Norrbottens norra domsaga och därefter Tårneå domsaga. - Tingslaget upphörde fr.o.m. 1919 genom att Nedertorneå och Övertorneå tingslag sammanslogs till ett. (Enligt kungl. brevet 1907-03-08 skulle Nedertorneå och Karl Gustavs tingslag kallas Nedertorneå tingslag).
NADSE/HLA/1040131
Volume from Nedertorneå och Karl Gustavs tingslags häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

87 101 367

More info about our color images

  CartStart the program