Search reference or AID

Sökformulär

Dalhem AIIa:2 (1911-1925) (AID: v231635 Open, NAD: SE/ViLA/23022)

Description of AID (in Swedish)

Dalhem AIIa:2 
AIDv231635 
Volume typeCongregation records
Year1911-1925
InformationUppsl 1-168. Innehåller gårdsre- gister samt register över husförhörsrotar. Förteckning över barnhusbarn utackorderade i församlingen. Bok över obefintli- ga, 1 uppsl. På församlingen skrivna samt främmande trosbekän- nare.
Dalhem
CountyGotlands län
ProvinceGotland
Source typeParish / Congregation
InformationMedeltiden: Eget pastorat.
-1921-04-31: Moderförsamling i pastoratet Dalhem, Ganthem och Halla.
1921-05-01--1961: Moderförsamling i pastoratet Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara.
1962-: Moderförsamling i pastoratet Dalhem, Ganthem, Hörsne med Bara och Ekeby.

Stift:
Visby

Härad:
1646-1681 Medeltredingens tingsrätt
1681- Norra
NADSE/ViLA/23022
Volume from Dalhem
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v231635.b10  
20 0000 v231635.b20  
30 0000 v231635.b30  
40 0000 v231635.b40  
50 0000 v231635.b50  
60 0000 v231635.b60  
70 0000 v231635.b70  
80 0000 v231635.b80  
90 0000 v231635.b90  
100 0000 v231635.b100  
110 0000 v231635.b110  
120 0000 v231635.b120  
130 0001 v231635.b130.s1  
140 0002 v231635.b140.s2  
150 0003 v231635.b150.s3  
160 0004 v231635.b160.s4  
170 0005 v231635.b170.s5  
180 0006 v231635.b180.s6  
190 0007 v231635.b190.s7  
200 0008 v231635.b200.s8  
210 0009 v231635.b210.s9  
220 0010 v231635.b220.s10  
230 0011 v231635.b230.s11  
240 0012 v231635.b240.s12  
250 0013 v231635.b250.s13  
260 0014 v231635.b260.s14  
270 0015 v231635.b270.s15  
280 0016 v231635.b280.s16  
290 0017 v231635.b290.s17  
300 0018 v231635.b300.s18  
310 0019 v231635.b310.s19  
320 0020 v231635.b320.s20  
330 0021 v231635.b330.s21  
340 0022 v231635.b340.s22  
350 0023 v231635.b350.s23  
360 0024 v231635.b360.s24  
370 0025 v231635.b370.s25  
380 0026 v231635.b380.s26  
390 0027 v231635.b390.s27  
400 0028 v231635.b400.s28  
410 0029 v231635.b410.s29  
420 0030 v231635.b420.s30  
430 0031 v231635.b430.s31  
440 0032 v231635.b440.s32  
450 0033 v231635.b450.s33  
460 0034 v231635.b460.s34  
470 0035 v231635.b470.s35  
480 0036 v231635.b480.s36  
490 0037 v231635.b490.s37  
500 0038 v231635.b500.s38  
510 0039 v231635.b510.s39  
520 0040 v231635.b520.s40  
530 0041 v231635.b530.s41  
540 0042 v231635.b540.s42  
550 0043 v231635.b550.s43  
560 0044 v231635.b560.s44  
570 0045 v231635.b570.s45  
580 0046 v231635.b580.s46  
590 0047 v231635.b590.s47  
600 0048 v231635.b600.s48  
610 0049 v231635.b610.s49  
620 0050 v231635.b620.s50  
630 0051 v231635.b630.s51  
640 0052 v231635.b640.s52  
650 0053 v231635.b650.s53  
660 0054 v231635.b660.s54  
670 0055 v231635.b670.s55  
680 0056 v231635.b680.s56  
690 0057 v231635.b690.s57  
700 0058 v231635.b700.s58  
710 0059 v231635.b710.s59  
720 0060 v231635.b720.s60  
730 0061 v231635.b730.s61  
740 0062 v231635.b740.s62  
750 0063 v231635.b750.s63  
760 0064 v231635.b760.s64  
770 0065 v231635.b770.s65  
780 0066 v231635.b780.s66  
790 0067 v231635.b790.s67  
800 0068 v231635.b800.s68  
810 0069 v231635.b810.s69  
820 0070 v231635.b820.s70  
830 0071 v231635.b830.s71  
840 0072 v231635.b840.s72  
850 0073 v231635.b850.s73  
860 0074 v231635.b860.s74  
870 0075 v231635.b870.s75  
880 0076 v231635.b880.s76  
890 0077 v231635.b890.s77  
900 0078 v231635.b900.s78  
910 0079 v231635.b910.s79  
920 0080 v231635.b920.s80  
930 0081 v231635.b930.s81  
940 0082 v231635.b940.s82  
950 0083 v231635.b950.s83  
960 0084 v231635.b960.s84  
970 0085 v231635.b970.s85  
980 0086 v231635.b980.s86  
990 0087 v231635.b990.s87  
1000 0088 v231635.b1000.s88  
1010 0089 v231635.b1010.s89  
1020 0090 v231635.b1020.s90  
1030 0091 v231635.b1030.s91  
1040 0092 v231635.b1040.s92  
1050 0093 v231635.b1050.s93  
1060 0094 v231635.b1060.s94  
1070 0095 v231635.b1070.s95  
1080 0096 v231635.b1080.s96  
1090 0097 v231635.b1090.s97  
1100 0098 v231635.b1100.s98  
1110 0099 v231635.b1110.s99  
1120 0100 v231635.b1120.s100  
1130 0101 v231635.b1130.s101  
1140 0102 v231635.b1140.s102  
1150 0103 v231635.b1150.s103  
1160 0104 v231635.b1160.s104  
1170 0105 v231635.b1170.s105  
1180 0106 v231635.b1180.s106  
1190 0107 v231635.b1190.s107  
1200 0108 v231635.b1200.s108  
1210 0109 v231635.b1210.s109  
1220 0110 v231635.b1220.s110  
1230 0111 v231635.b1230.s111  
1240 0112 v231635.b1240.s112  
1250 0113 v231635.b1250.s113  
1260 0114 v231635.b1260.s114  
1270 0115 v231635.b1270.s115  
1280 0116 v231635.b1280.s116  
1290 0117 v231635.b1290.s117  
1300 0118 v231635.b1300.s118  
1310 0119 v231635.b1310.s119  
1320 0120 v231635.b1320.s120  
1330 0121 v231635.b1330.s121  
1340 0122 v231635.b1340.s122  
1350 0123 v231635.b1350.s123  
1360 0124 v231635.b1360.s124  
1370 0125 v231635.b1370.s125  
1380 0126 v231635.b1380.s126  
1390 0127 v231635.b1390.s127  
1400 0128 v231635.b1400.s128  
1410 0129 v231635.b1410.s129  
1420 0130 v231635.b1420.s130  
1430 0131 v231635.b1430.s131  
1440 0132 v231635.b1440.s132  
1450 0133 v231635.b1450.s133  
1460 0134 v231635.b1460.s134  
1470 0135 v231635.b1470.s135  
1480 0136 v231635.b1480.s136  
1490 0137 v231635.b1490.s137  
1500 0138 v231635.b1500.s138  
1510 0139 v231635.b1510.s139  
1520 0140 v231635.b1520.s140  
1530 0141 v231635.b1530.s141  
1540 0142 v231635.b1540.s142  
1550 0143 v231635.b1550.s143  
1560 0144 v231635.b1560.s144  
1570 0145 v231635.b1570.s145  
1580 0146 v231635.b1580.s146  
1590 0147 v231635.b1590.s147  
1600 0148 v231635.b1600.s148  
1610 0149 v231635.b1610.s149  
1620 0150 v231635.b1620.s150  
1630 0151 v231635.b1630.s151  
1640 0152 v231635.b1640.s152  
1650 0153 v231635.b1650.s153  
1660 0154 v231635.b1660.s154  
1670 0155 v231635.b1670.s155  
1680 0156 v231635.b1680.s156  
1690 0157 v231635.b1690.s157  
1700 0158 v231635.b1700.s158  
1710 0159 v231635.b1710.s159  
1720 0160 v231635.b1720.s160  
1730 0161 v231635.b1730.s161  
1740 0162 v231635.b1740.s162  
1750 0163 v231635.b1750.s163  
1760 0164 v231635.b1760.s164  
1770 0165 v231635.b1770.s165  
1780 0166 v231635.b1780.s166  
1790 0167 v231635.b1790.s167  
1800 0168 v231635.b1800.s168  
1810 0169 v231635.b1810.s169  
1820 0170 v231635.b1820.s170  
1830 0171 v231635.b1830.s171  
1840 0000 v231635.b1840  
1850 0000 v231635.b1850  
1860 0001 v231635.b1860.s1  
1870 0002 v231635.b1870.s2  
1880 0003 v231635.b1880.s3  
1890 0004 v231635.b1890.s4  
1900 0005 v231635.b1900.s5  
1910 0000 v231635.b1910  
1920 0000 v231635.b1920  
1930 0000 v231635.b1930  

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program