Search reference or AID

Sökformulär

Karesuando tingslags häradsrätt AIa:3 (1820-1824) (AID: v153403 Open, NAD: SE/HLA/1040003)

Description of AID (in Swedish)

Karesuando tingslags häradsrätt AIa:3 
AIDv153403 
Volume typeCourt records
Year1820-1824
InformationInnehåller även bouppteckningar 1820-1824, dödlista 1823 samt utdrag ur domboken 1788 (bil. 16 i slutet av vol.)
Karesuando tingslags häradsrätt
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeDistrict court
AliasEnontekis lappmarks tingslag
InformationKaresuando tingslags häradsrätts arkiv (1736-1947)

Karesuando tingslag (före 1908 benämnd Enontekis tingslag) omfattade Karesuando (f.d. Enontekis) socken.

Karesuando ingick 1680-1742 i Torneå lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens norra kontrakts domsaga - till år 1742 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1742 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Norra lappmarken.

Enligt kungligt brev 1907-10-25 bestämdes att Enontekis tingslag för framtiden skulle benämnas Karesuando tingslag. Tingslaget upphörde 1948 då Jukkasjärvi och Karesuando tingslag sammanslogs till ett (Jukkasjärvi och Karesuando tingslag).

Karesuando tingslag har tillhört nedanstående domsagor:

1680-1720 Västerbottens lappmarker
1720-1742 Norra lappmarken
1742-1820 Västerbottens norra kontrakt
1820-1838 Norrbotten
1839-1876 Norrbottens norra
1877-1903 Torneå
1904-1970 Gällivare
1971- Gällivare tingsrätts

Domböcker före 1736: ting från Karesuando (Enontekis) för år 1699-1714 ingår i Västerbottens lappmarkers domböcker vol. A: 1-2. Tingsprotokoll för åren 1700-1736 finns i avskrift i biblioteket (Nb län: allmänt), utg. i fyra volymer 1994 av Lenvik bygdemuseum. Boktitel: Dombok Torneå lappmark - Jukkasjärvi og Enontekis Tinglag.

Arkivalier för perioden 1736-1806 förvaras på landsarkivet i Uleåborg. Mikrofilm 24-25/1956.

Arkivförteckningen avser endast volymer bevarade på Landsarkivet i Härnösand.
NADSE/HLA/1040003
Volume from Karesuando tingslags häradsrätt
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v153403.b10  
20 0000 v153403.b20  
30 0000 v153403.b30  
40 0000 v153403.b40  
50 0000 v153403.b50  
60 0000 v153403.b60  
70 0000 v153403.b70  
80 0000 v153403.b80  
90 0000 v153403.b90  
100 0000 v153403.b100  
110 0000 v153403.b110  
120 0000 v153403.b120  
130 0000 v153403.b130  
140 0000 v153403.b140  
150 0000 v153403.b150  
160 0000 v153403.b160  
170 0000 v153403.b170  
180 0000 v153403.b180  
190 0000 v153403.b190  
200 0000 v153403.b200  
210 0000 v153403.b210  
220 0000 v153403.b220  
230 0000 v153403.b230  
240 0000 v153403.b240  
250 0000 v153403.b250  
260 0000 v153403.b260  
270 0000 v153403.b270  
280 0000 v153403.b280  
290 0000 v153403.b290  
300 0000 v153403.b300  
310 0000 v153403.b310  
320 0000 v153403.b320  
330 0001 v153403.b330.s1  
340 0000 v153403.b340  
350 0002 v153403.b350.s2  
360 0000 v153403.b360  
370 0000 v153403.b370  
380 0000 v153403.b380  
390 0000 v153403.b390  
400 0000 v153403.b400  
410 0000 v153403.b410  
420 0000 v153403.b420  
430 0000 v153403.b430  
440 0000 v153403.b440  
450 0000 v153403.b450  
460 0000 v153403.b460  
470 0000 v153403.b470  
480 0000 v153403.b480  
490 0000 v153403.b490  
500 0000 v153403.b500  
510 0000 v153403.b510  
520 0000 v153403.b520  
530 0000 v153403.b530  
540 0000 v153403.b540  
550 0000 v153403.b550  
560 0000 v153403.b560  
570 0000 v153403.b570  
580 0000 v153403.b580  
590 0000 v153403.b590  
600 0000 v153403.b600  
610 0000 v153403.b610  
620 0000 v153403.b620  
630 0000 v153403.b630  
640 0000 v153403.b640  
650 0000 v153403.b650  
660 0000 v153403.b660  
670 0000 v153403.b670  
680 0000 v153403.b680  
690 0000 v153403.b690  
700 0000 v153403.b700  
710 0000 v153403.b710  
720 0000 v153403.b720  
730 0000 v153403.b730  
740 0000 v153403.b740  
750 0000 v153403.b750  
760 0000 v153403.b760  
770 0000 v153403.b770  
780 0000 v153403.b780  
790 0000 v153403.b790  
800 0000 v153403.b800  
810 0000 v153403.b810  
820 0000 v153403.b820  
830 0003 v153403.b830.s3  
840 0004 v153403.b840.s4  
850 0005 v153403.b850.s5  
860 0000 v153403.b860  
870 0000 v153403.b870  
880 0000 v153403.b880  
890 0000 v153403.b890  
900 0000 v153403.b900  
910 0000 v153403.b910  
920 0000 v153403.b920  
930 0000 v153403.b930  
940 0000 v153403.b940  
950 0000 v153403.b950  
960 0000 v153403.b960  
970 0000 v153403.b970  
980 0000 v153403.b980  
990 0000 v153403.b990  
1000 0000 v153403.b1000  
1010 0000 v153403.b1010  
1020 0000 v153403.b1020  
1030 0000 v153403.b1030  
1040 0000 v153403.b1040  
1050 0000 v153403.b1050  
1060 0000 v153403.b1060  
1070 0000 v153403.b1070  
1080 0000 v153403.b1080  
1090 0000 v153403.b1090  
1100 0000 v153403.b1100  
1110 0000 v153403.b1110  
1120 0000 v153403.b1120  
1130 0000 v153403.b1130  
1140 0000 v153403.b1140  
1150 0000 v153403.b1150  
1160 0000 v153403.b1160  
1170 0000 v153403.b1170  
1180 0000 v153403.b1180  
1190 0000 v153403.b1190  
1200 0000 v153403.b1200  
1210 0000 v153403.b1210  
1220 0000 v153403.b1220  
1230 0000 v153403.b1230  
1240 0000 v153403.b1240  
1250 0000 v153403.b1250  
1260 0000 v153403.b1260  
1270 0000 v153403.b1270  
1280 0000 v153403.b1280  
1290 0000 v153403.b1290  
1300 0000 v153403.b1300  
1310 0000 v153403.b1310  
1320 0006 v153403.b1320.s6  
1330 0007 v153403.b1330.s7  
1340 0008 v153403.b1340.s8  
1350 0009 v153403.b1350.s9  
1360 0010 v153403.b1360.s10  
1370 0000 v153403.b1370  
1380 0000 v153403.b1380  
1390 0000 v153403.b1390  
1400 0000 v153403.b1400  
1410 0000 v153403.b1410  
1420 0000 v153403.b1420  
1430 0000 v153403.b1430  
1440 0000 v153403.b1440  
1450 0000 v153403.b1450  
1460 0000 v153403.b1460  
1470 0000 v153403.b1470  
1480 0000 v153403.b1480  
1490 0000 v153403.b1490  
1500 0000 v153403.b1500  
1510 0000 v153403.b1510  
1520 0000 v153403.b1520  
1530 0000 v153403.b1530  
1540 0000 v153403.b1540  
1550 0000 v153403.b1550  
1560 0000 v153403.b1560  
1570 0000 v153403.b1570  
1580 0000 v153403.b1580  
1590 0000 v153403.b1590  
1600 0000 v153403.b1600  
1610 0000 v153403.b1610  
1620 0000 v153403.b1620  
1630 0000 v153403.b1630  
1640 0000 v153403.b1640  
1650 0000 v153403.b1650  
1660 0000 v153403.b1660  
1670 0000 v153403.b1670  
1680 0000 v153403.b1680  
1690 0000 v153403.b1690  
1700 0000 v153403.b1700  
1710 0000 v153403.b1710  
1720 0000 v153403.b1720  
1730 0000 v153403.b1730  
1740 0000 v153403.b1740  
1750 0000 v153403.b1750  
1760 0000 v153403.b1760  
1770 0000 v153403.b1770  
1780 0000 v153403.b1780  
1790 0000 v153403.b1790  
1800 0000 v153403.b1800  
1810 0011 v153403.b1810.s11  
1820 0012 v153403.b1820.s12  
1830 0000 v153403.b1830  
1840 0000 v153403.b1840  
1850 0000 v153403.b1850  
1860 0000 v153403.b1860  
1870 0000 v153403.b1870  
1880 0000 v153403.b1880  
1890 0000 v153403.b1890  
1900 0000 v153403.b1900  
1910 0000 v153403.b1910  
1920 0000 v153403.b1920  
1930 0000 v153403.b1930  
1940 0000 v153403.b1940  
1950 0000 v153403.b1950  
1960 0000 v153403.b1960  
1970 0000 v153403.b1970  
1980 0000 v153403.b1980  
1990 0000 v153403.b1990  
2000 0000 v153403.b2000  
2010 0000 v153403.b2010  
2020 0000 v153403.b2020  
2030 0000 v153403.b2030  
2040 0000 v153403.b2040  
2050 0000 v153403.b2050  
2060 0000 v153403.b2060  
2070 0000 v153403.b2070  
2080 0000 v153403.b2080  
2090 0000 v153403.b2090  
2100 0000 v153403.b2100  
2110 0000 v153403.b2110  
2120 0000 v153403.b2120  
2130 0000 v153403.b2130  
2140 0000 v153403.b2140  
2150 0000 v153403.b2150  
2160 0000 v153403.b2160  
2170 0000 v153403.b2170  
2180 0000 v153403.b2180  
2190 0000 v153403.b2190  
2200 0000 v153403.b2200  
2210 0000 v153403.b2210  
2220 0000 v153403.b2220  
2230 0000 v153403.b2230  
2240 0000 v153403.b2240  
2250 0000 v153403.b2250  
2260 0000 v153403.b2260  
2270 0000 v153403.b2270  
2280 0000 v153403.b2280  
2290 0000 v153403.b2290  
2300 0000 v153403.b2300  
2310 0000 v153403.b2310  
2320 0000 v153403.b2320  
2330 0000 v153403.b2330  
2340 0000 v153403.b2340  
2350 0000 v153403.b2350  
2360 0000 v153403.b2360  
2370 0000 v153403.b2370  
2380 0000 v153403.b2380  
2390 0000 v153403.b2390  
2400 0000 v153403.b2400  
2410 0000 v153403.b2410  
2420 0000 v153403.b2420  
2430 0013 v153403.b2430.s13  
2440 0000 v153403.b2440  
2450 0014 v153403.b2450.s14  
2460 0000 v153403.b2460  
2470 0015 v153403.b2470.s15  
2480 0000 v153403.b2480  
2490 0016 v153403.b2490.s16  
2500 0000 v153403.b2500  
2510 0000 v153403.b2510  
2520 0000 v153403.b2520  
2530 0000 v153403.b2530  

NUMBER OF IMAGES

87 194 832

More info about our color images

  CartStart the program